Imprimare Email
Pagina Start Stiri

 

 

Anunț Instituția Prefectului - Județul Buzău - Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități Copii și Adopții în parteneriat cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă implementează proiectul: ”Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități” Cod MySMIS 2014+ 130164, cofinanţat în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toţi, Obiectivul specific 3.1. Creşterea ocupării şomerilor şi a persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanele cu dizabilităţi, persoanele cu nivel redus de educaţie - Vezi Anunț - Vezi Scrisoare Tehnologie Asistivă - Vezi Broșură Tehnologie Asistivă - Vezi Model Voucher - Vezi Afiș Proiect

 

Telefonul Cetăţeanului

 Pentru sesizări şi reclamaţii puteţi folosi:

 Telefonul Cetăţeanului

0238 566 900

 Program de preluare apeluri:

8 - 16 Luni - Joi

8 - 14 Vineri 

Plan inundatii

Plan de apărare

 împotriva inundaţiilor gheţurilor şi poluărilor accidentale al C.L.S.U. Rm. Sărat

- Vezi Plan -

 

Proiect SIPOCA 35 Guvernare Transparentă