Legea 52/2003 - transparenţa decizională în administraţia publică - 2021 Imprimare Email
Legea 52/2003

Raport de evaluare a implementării Legii 52/2003 în anul 2020

DESCARCĂ

Raport de evaluare a implementării Legii 52/2003 în anul 2019

DESCARCĂ

Raport de evaluare a implementării Legii 52/2003 în anul 2018

DESCARCĂ

Raport de evaluare a implementării Legii 52/2003 în anul 2017

DESCARCĂ

Raport de evaluare a implementării Legii 52/2003 în anul 2016

DESCARCĂ

 

- Legea nr. 52/2003 - DESCARCĂ


Dispoziție nr. 66/27.01.2020 -privind desemnarea doamnei Corbu Alina Giorgiana - consilier juridic, clasa I, grad profesional superior in cadrul Compartimentului Contencios Administrativ si Juridic - din cadrul aparatului de specialitate a primarului Municipiului Rm.Sarat, responsabilă pentru relatia cu societatea civila, in conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica - Vezi dispoziție


 Anunțuri importante - transparență decizională în administrația publică - 2021


 

 

 

 
30.12.2021 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind stabilirea unor măsuri administrative de circulaţie rutieră şi pietonală în Municipiul Râmnicu Sărat - Vezi Proces verbal16.12.2021 - Anunț - Referitor la prelungirea termenului de transmitere a eventualelor propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare cu privire la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA UNOR MĂSURI ADMINISTRATIVE DE CIRCULAŢIE RUTIERĂ ŞI PIETONALĂ ÎN MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT - Vezi Anunț14.12.2021 - Proces verbal încheiat urmare finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoştinţă publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea unui nou Regulament de organizare şi funcţionare privind administrarea, întreţinerea şi atribuirea/licitarea locurilor de parcare din parcările de reşedinţă din Municipiul Râmnicu Sărat, precum şi aprobarea amenajării unor noi locuri de parcare - Vezi Proces verbalMinuta dezbaterii publice din data de 14.12.2021 a Proiectului de hotărâre privind stabilirea unor măsuri administrative de circulaţie rutieră şi pietonală în Municipiul Râmnicu Sărat - Vezi Minută și Proces verbal de afișare10.12.2021 - Proces verbal încheiat urmare finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoştinţă publică a proiectului de hotărâre privind modificarea tarifului de distanţă maximal unic, pe timp de zi, pentru serviciile de transport public local de persoane in regim de taxi, în Municipiul Râmnicu Sărat - Vezi Proces verbal06.12.2021 - Anunț consultare și dezbatere publică a Proiectului de hotărâre privind stabilirea unor măsuri administrative de circulaţie rutieră şi pietonală în Municipiul Râmnicu Sărat - Vezi Anunț și Proiect03.12.2021 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind modificarea contravalorii tichetelor de parcare şi abonamente lor aferente activităţii privind gestiunea activităţii de administrare a parcări lor publice cu plată, a tarifelor privind gestiunea activităţii de administrare a parcări lor de reşedinţă din Municipiul Râmnicu Sărat, respectiv a tarifului de blocare/deblocare - Vezi Proces verbalMinuta dezbaterii publice din data de 26.11.2021 a Proiectului de hotărâre privind modificarea contravalorii tichete lor de parcare şi abonamente lor aferente activităţii privind gestiunea activităţii de administrare a parcări lor publice cu plată, a tarifelor privind gestiunea activităţii de administrare a parcări lor de reşedinţă din Municipiul Râmnicu Sărat, respectiv a tarifului de blocare/deblocare - Vezi Minută și Proces verbal de afișare22.11.2021 - Proces verbal încheiat urmare finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoştinţă publică a proiectului de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora ce se vor aplica in anul 2022 în Municipiul Râmnicu Sărat - Vezi Proces verbal19.11.2021 - Anunț consultare și dezbatere publică a Proiectului de hotărâre privind modificarea contravalorii tichetelor de parcare şi abonamente lor aferente activităţii privind gestiunea activităţii de administrare a parcărilor publice cu plată, a tarifelor privind gestiunea activităţii de administrare a parcări lor de reşedinţă din Municipiul Râmnicu Sărat, respectiv a tarifului de blocare/deblocare - Vezi Anunț și Proiect18.11.2021 - Proces verbal încheiat urmare finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoştinţă publică a proiectului de hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului Serviciului de salubrizare al Municipiului Râmnicu Sărat şi a titlului "Condiţii de exploatare a Serviciului public de salubrizare menajeră a Municipiului Râmnicu Sărat" din anexa nr. 12 la Caietul de sarcini pentru activităţile privind" colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectare separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori" şi "transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora" precum şi modificarea şi completarea Indicatorilor de performanţă prevăzuţi în Anexa nr. 14 la acelaşi caiet de sarcini - Vezi Proces verbal12.11.2021 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea unui nou Regulament de organizare şi funcţionare privind administrarea, întreţinerea şi atribuirea/licitarea locurilor de parcare din parcările de reşedinţă din Municipiul Râmnicu Sărat, precum şi aprobarea amenajării unor noi locuri de parcare - Vezi Proces verbal - Vezi propuneri și sugestii la proiect10.11.2021 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind modificarea tarifului de distanţă maximal unic, pe timp de zi, pentru serviciile de transport public local de persoane in regim de taxi, în Municipiul Râmnicu Sărat - Vezi Proces verbal10.11.2021 - Proces verbal încheiat urmare finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoştinţă publică a proiectului de hotărâre privind Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului local de Urbanism aferent pentru "Extindere spaţiu comercial", pentru imobilul situat în municipiul Râmnicu Sărat, strada Victoriei, bloc 23C - lot 1, parter (număr cadastral 35404), judeţul Buzău - Vezi Proces verbalMinuta dezbaterii publice din data de 08.11.2021 a Proiectului de hotărâre privind aprobarea unui nou Regulament de organizare şi funcţionare privind administrarea, întreţinerea şi atribuirea/licitarea locurilor de parcare din parcările de reşedinţă din Municipiul Râmnicu Sărat, precum şi aprobarea amenajării unor noi locuri de parcare - Vezi Minută și Proces verbal de afișareMinuta dezbaterii publice din data de 05.11.2021 a Proiectului de hotărâre privind modificarea tarifului de distanţă maximal unic, pe timp de zi, pentru serviciile de transport public local de persoane in regim de taxi, în Municipiul Râmnicu Sărat - Vezi Minută05.11.2021 - Proces verbal încheiat urmare finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a proiectului de hotărâre privind modificarea tarifului de distanţă maximal unic, pe timp de zi, pentru serviciile de transport public local de persoane in regim de taxi, în Municipiul Râmnicu Sărat - Vezi Proces verbal01.11.2021 - Anunț consultare și dezbatere publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea unui nou Regulament de organizare şi funcţionare privind administrarea, întreţinerea şi atribuirea/licitarea locurilor de parcare din parcările de reşedinţă din Municipiul Râmnicu Sărat, precum şi aprobarea amenajării unor noi locuri de parcare - Vezi Anunț și Proiect de hotărâre28.10.2021 - Anunț consultare și dezbatere publică a Proiectului de hotărâre privind modificarea tarifului de distanţă maximal unic, pe timp de zi, pentru serviciile de transport public local de persoane in regim de taxi, în Municipiul Râmnicu Sărat - Vezi Anunț și Proiect25.10.2021 - Proces verbal încheiat urmare finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a proiectului de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora ce se vor aplica in anul 2022 în Municipiul Râmnicu Sărat - Vezi Proces verbalMinuta dezbaterii publice din data de 18.10.2021 a Proiectului de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora ce se vor aplica in anul 2022 în Municipiul Râmnicu Sărat - Vezi Minută și Proces verbal de afișare18.10.2021 - Proces verbal încheiat urmare finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a proiectului de hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului Serviciului de salubrizare al Municipiului Râmnicu Sărat şi a titlului "Condiţii de exploatare a Serviciului public de salubrizare menajeră a Municipiului Râmnicu Sărat" din anexa nr. 12 la Caietul de sarcini pentru activităţile privind" colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectare separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori" şi "transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora" precum şi modificarea şi completarea Indicatorilor de performanţă prevăzuţi în Anexa nr. 14 la acelaşi caiet de sarcini - Vezi Proces verbalMinuta dezbaterii publice din data de 13.10.2021 a Proiectului de hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului Serviciului de salubrizare al Municipiului Râmnicu Sărat şi a titlului "Condiţii de exploatare a Serviciului public de salubrizare menajeră a Municipiului Râmnicu Sărat" din anexa nr. 12 la Caietul de sarcini pentru activităţile privind" colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectare separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori" şi "transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora" precum şi modificarea şi completarea Indicatorilor de performanţă prevăzuţi în Anexa nr. 14 la acelaşi caiet de sarcini - Vezi Minută și Proces verbal de afișare12.10.2021 - Proces verbal încheiat urmare finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului local de Urbanism aferent pentru "Extindere spaţiu comercial", pentru imobilul situat în municipiul Râmnicu Sărat, strada Victoriei, bloc 23C - lot 1, parter (număr cadastral 35404), judeţul Buzău - Vezi Proces verbal12.10.2021 - Anunț consultare și dezbatere publică a Proiectului de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora ce se vor aplica in anul 2022 în Municipiul Râmnicu Sărat - Vezi Anunț și ProiectMinuta dezbaterii publice din data de 07.10.2021 a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului local de Urbanism aferent pentru "Extindere spaţiu comercial", pentru imobilul situat în municipiul Râmnicu Sărat, strada Victoriei, bloc 23C - lot 1, parter (număr cadastral 35404), judeţul Buzău - Vezi Minută și Proces Verbal de afișare07.10.2021 - Anunț consultare și dezbatere publică a Proiectului de hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului Serviciului de salubrizare al Municipiului Râmnicu Sărat şi a titlului "Condiţii de exploatare a Serviciului public de salubrizare menajeră a Municipiului Râmnicu Sărat" din anexa nr. 12 la Caietul de sarcini pentru activităţile privind "colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectare separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori" şi "transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora" precum şi modificarea şi completarea Indicatorilor de performanţă prevăzuţi în Anexa nr. 14 la acelaşi caiet de sarcini - Vezi Anunț și Proiect30.09.2021 - Anunț consultare și dezbatere publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului local de Urbanism aferent pentru "Extindere spaţiu comercial", pentru imobilul situat în municipiul Râmnicu Sărat, strada Victoriei, bloc 23C - lot 1, parter (număr cadastral 35404), judeţul Buzău - Vezi Anunț și Proiect de hotărâre03.09.2021 - Proces verbal încheiat urmare finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoştinţă publică a proiectului de hotărâre privind stabilirea unor masuri administrative de circulatie rutiera si pietonala in Municipiul Rm. Sarat - Vezi Proces verbal

 16.08.2021 - Proces verbal încheiat urmare finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoştinţă publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea "STRATEGIEI INTEGRATE DE DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI RÂMNICU SĂRAT 2021 - 2027" document finanţat în cadrul proiectului "Planificare Strategică şi Simplificarea Procedurilor Administrative în Municipiul Râmnicu Sărat", Programul Operaţional Capacitate Administrativă POCA/ 661/2/1/ CP 13/2019 - Vezi Proces verbalProces verbal încheiat urmare finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a proiectului de hotărâre privind stabilirea unor masuri administrative de circulatie rutiera si pietonala in Municipiul Rm. Sarat - Vezi Proces verbal

 

 

04.08.2021 - Proces verbal de afișare și Minuta dezbaterii publice din data de 04.08.2021 încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind stabilirea unor masuri administrative de circulatie rutiera si pietonala in Municipiul Rm. Sarat - Vezi Minută și proces verbal de afișare

 

 

Anunţ consultare si dezbatere publica a proiectului de hotarare privind stabilirea unor masuri administrative de circulatie rutiera si pietonala in Municipiul Rm. Sarat - Vezi Anunț și Proiect

 

 

Proces verbal încheiat urmare finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoştinţă publică a proiectului de hotărâre privind atribuirea denumirii "Constantin Brâncoveanu" Şcolii Gimnaziale nr. 1, unitate de învăţământ preuniversitar de stat, cu sediul în Municipiul Râmnicu Sărat, strada Ştefan cel Mare nr. 17, judeţul Buzău - Vezi Proces verbal

 

 

Proces verbal încheiat urmare finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoştinţă publică a proiectului de hotărâre privind  majorarea taxei pentru vizitarea Muzeului Municipal "Octavian Moşescu" din Municipiul Râmnicu Sărat - Vezi Proces verbal

 

 

16.07.2021 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea "STRATEGII INTEGRATE DE DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI RÂMNICU SĂRAT 2021 - 2027" document finanţat în cadrul proiectului "Planificare Strategică şi Simplificarea Procedurilor Administrative în Municipiul Râmnicu Sărat", Programul Operaţional Capacitate Administrativă POCA/ 66112/ 1/ CP13/ 20 19 - Vezi Proces Verbal

 

 

 

ANUNŢ DE PARTICIPARE - pentru acordarea finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Râmnicu Sărat pentru activităţi nonprofit de interes general - Vezi Anunț

 

ERATA la ANUNŢUL DE PARTICIPARE NR. 3016/09.07.2021 pentru acordarea finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Râmnicu Sărat pentru activităţi nonprofit de interes general - Vezi ErataMinuta dezbaterii publice din data de 13.07.2021 a Proiectului de hotărâre privind aprobarea "STRATEGII INTEGRATE DE DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI RÂMNICU SĂRAT 2021 - 2027" document finanţat în cadrul proiectului "Planificare Strategică şi Simplificarea Procedurilor Administrative în Municipiul Râmnicu Sărat", Programul Operaţional Capacitate Administrativă POCA/ 66112/ 1/ CP13/ 20 19 - Vezi Minută și Proces verbal de afișare

 

 

06.07.2021 - Anunț consultare și dezbatere publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea "STRATEGIEI INTEGRATE DE DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI RÂMNICU SĂRAT 2021 - 2027" document finanţat în cadrul proiectului "Planificare Strategică şi Simplificarea Procedurilor Administrative în Municipiul Râmnicu Sărat", Programul Operaţional Capacitate Administrativă POCA/661/2/1/CP13/2019 - Vezi Anunț și Proiect

 

 

22.06.2021 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind majorarea taxei pentru vizitarea Muzeului Municipal "Octavian Moşescu" din Municipiul Râmnicu Sărat - Vezi Proces verbal

 

 

22.06.2021 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind atribuirea denumirii "Constantin Brâncoveanu" Şcolii Gimnaziale nr. 1, unitate de învăţământ preuniversitar de stat, cu sediul în Municipiul Râmnicu Sărat, strada Ştefan cel Mare nr. 17, judeţul Buzău - Vezi Proces verbal

 

 

Proces verbal Încheiat urmare finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoştinţă publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea Ghidului privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general din bugetul local al Municipiului Râmnicu Sarat pe anul 2021 (proiecte din domeniul sport) - Vezi Proces verbal

 


 

Proces verbal incheiat urmare finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoştinţă publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea Ghidului privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general din bugetul local al Municipiului Râmnicu. Sarat pe anul 2021 (proiecte din domeniile cultura, educatie civia, social, protectia mediului) - Vezi Proces verbal

 

 

Minuta dezbaterii publice din data de 17.06.2021 a Proiectului de hotărâre privind majorarea taxei pentru vizitarea Muzeului Municipal "Octavian Moşescu" din Municipiul Râmnicu Sărat - Vezi Minută și Proces verbal de afișare

 

 

Minuta dezbaterii publice din data de 17.06.2021 a Proiectului de hotărâre privind atribuirea denumirii "Constantin Brâncoveanu" Şcolii Gimnaziale nr. 1, unitate de învăţământ preuniversitar de stat, cu sediul în Municipiul Râmnicu Sărat, strada Ştefan cel Mare nr. 17, judeţul Buzău - Vezi Minută și Proces verbal de afișare

 

 

10.06.2021 - Anunț consultare și dezbatere publică a Proiectului de hotărâre privind atribuirea denumirii "Constantin Brâncoveanu" Şcolii Gimnaziale nr. 1, unitate de învăţământ preuniversitar de stat, cu sediul în Municipiul Râmnicu Sărat, strada Ştefan cel Mare nr. 17, judeţul Buzău - Vezi Anunț și Proiect

 

 

10.06.2021 - Anunț consultare și dezbatere publică a Proiectului de hotărâre privind majorarea taxei pentru vizitarea Muzeului Municipal "Octavian Moşescu" din Municipiul Râmnicu Sărat - Vezi Anunț și Proiect08.06.2021 - Proces verbal încheiat ca urmare a finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoștință publică a proiectului de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru activităţile cuprinse în contractul de delegare prin concesiune a Serviciului public de salubrizare al Municipiului Râmnicu Sărat pentru activitatea privind "Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori" şi aprobarea tarifelor pentru activitatea privind "colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/ sau exterioară a acestora", precum şi stabilirea tarifului pentru colectare deşeuri din constructii si demolari si eliminarea lor in saci - Vezi Proces verbal

 

 

08.06.2021 - Proces verbal încheiat ca urmare a finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoștință publică a proiectului de hotărâre privind actualizarea nivelului taxelor speciale pentru serviciile prestate la cimitirul Eternitatea din Municipiul Râmnicu Sarat - Vezi Proces verbal

 

 

02.06.2021 - Proces verbal încheiat ca urmare a finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoștință publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului local de Urbanism aferent pentru lucrarea "Construire spaţiu comercial şi construire împrejmuire pe trei laturi (N, E, S)", la imobilul situat in strada Horia nr. 1C (numărul cadastral 36563), Râmnicu Sărat, judeţul Buzău - Vezi Proces verbal

 

 

02.06.2021 - Proces verbal încheiat ca urmare a finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoștință publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului local de Urbanism aferent pentru "Construire service auto, vulcanizare, construire împrejmuire la strada Horia, la nr. cadastral 34783 si la CNCF Bucureşti", imobil situat in strada Horia nr. 1B, Municipiul Râmnicu Sărat (numărul cadastral 34782) - Vezi Proces verbal

 

 

21.05.2021 - Proces verbal încheiat ca urmare a finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoștință publică a proiectului de hotărâre privind instituirea taxei speciale de salubrizare, datorata de catre utilizatori, in cazul prestatiilor de care acestia beneficiaza individual, fara contract incheiat cu operatorii serviciului de salubrizare si aprobarea Regulamentului privind instituirea taxei speciale de salubrizare in Municipiul Rm.Sarat pentru persoanele care nu au încheiate contracte cu operatorul serviciului de salubrizare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare - Vezi Proces verbal20.05.2021 - Proces verbal încheiat ca urmare a finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoștință publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului local de Urbanism aferent pentru lucrarea "Construire ansamblu de cladiri cu functiuni mixte - locuinte colective, birouri, spatii comerciale si dotari pe teren proprietate", la imobilul situat in strada Amurgului nr. 2 (numarul cadastral 1994 /2), Municipiul Rm. Sarat, judetul Buzau - Vezi Proces verbal18.05.2021 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Ghidului privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general din bugetul local al Municipiului Râmnicu Sarat pe anul 2021 (proiecte din domeniile cultura, educatie civica, social, protectia mediului) - Vezi Proces verbal18.05.2021 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Ghidului privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general din bugetul local al Municipiului Râmnicu Sarat pe anul 2021 (proiecte din domeniul sport) - Vezi Proces verbalMinuta dezbaterii publice din data de 12.05.2021 a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Ghidului privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general din bugetul local al Municipiului Râmnicu Sarat pe anul 2021 (proiecte din domeniul sport) - Vezi Minută și Proces verbal de afișareMinuta dezbaterii publice din data de 12.05.2021 a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Ghidului privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general din bugetul local al Municipiului Râmnicu Sarat pe anul 2021 (proiecte din domeniile cultura, educatie civica, social, protectia mediului) - Vezi Minută și Proces verbal de afișare11.05.2021 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru activităţile cuprinse în contractul de delegare prin concesiune a Serviciului public de salubrizare al Municipiului Râmnicu Sărat pentru activitatea privind "Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori" şi aprobarea tarifelor pentru activitatea privind "colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/ sau exterioară a acestora", precum şi stabilirea tarifului pentru colectare deşeuri din constructii si demolari si eliminarea lor in saci - Vezi Proces verbal10.05.2021 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind actualizarea nivelului taxelor speciale pentru serviciile prestate la cimitirul Eternitatea din Municipiul Râmnicu Sarat - Vezi Proces verbal07.05.2021 - Anunț consultare și dezbatere publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Ghidului privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general din bugetul local al Municipiului Râmnicu Sarat pe anul 2021 (proiecte din domeniul sport) - Vezi Anunț și Proiect07.05.2021 - Anunț consultare și dezbatere publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Ghidului privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general din bugetul local al Municipiului Râmnicu Sarat pe anul 2021 (proiecte din domeniile cultura, educatie civica, social, protectia mediului) - Vezi Anunț și Proiect06.05.2021 - Minuta dezbaterii publice din data de 06.05.2021 a Proiectului de hotărâre privind privind actualizarea nivelului taxelor speciale pentru serviciile prestate la cimitirul Eternitatea din Municipiul Râmnicu Sarat - Vezi Minută și Proces verbal de afișare05.05.2021 - Minuta dezbaterii publice din data de 05.05.2021 a Proiectului de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru activităţile cuprinse în contractul de delegare prin concesiune a Serviciului public de salubrizare al Municipiului Râmnicu Sărat pentru activitatea privind "Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori" şi aprobarea tarifelor pentru activitatea privind "colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/ sau exterioară a acestora", precum şi stabilirea tarifului pentru colectare deşeuri din constructii si demolari si eliminarea lor in saci - Vezi Minută și Proces verbal de afișare04.05.2021 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului local de Urbanism aferent pentru lucrarea "Construire spaţiu comercial şi construire împrejmuire pe trei laturi (N, E, S)", la imobilul situat in strada Horia nr. 1C (numărul cadastral 36563), Râmnicu Sărat, judeţul Buzău - Vezi Proces verbal04.05.2021 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului local de Urbanism aferent pentru "Construire service auto, vulcanizare, construire împrejmuire la strada Horia, la nr. cadastral 34783 si la CNCF Bucureşti", imobil situat in strada Horia nr. 1B, Municipiul Râmnicu Sărat (numărul cadastral 34782) - Vezi Proces verbalMinuta dezbaterii publice din data de 29.04.2021 a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului local de Urbanism aferent pentru lucrarea "Construire spaţiu comercial şi construire împrejmuire pe trei laturi (N, E, S)", la imobilul situat in strada Horia nr. 1C (numărul cadastral 36563), Râmnicu Sărat, judeţul Buzău - Vezi Minută și Proces verbal de afișareMinuta dezbaterii publice din data de 29.04.2021 a Proiectului de hotărâre privind privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului local de Urbanism aferent pentru "Construire service auto, vulcanizare, construire împrejmuire la strada Horia, la nr. cadastral 34783 si la CNCF Bucureşti", imobil situat in strada Horia nr. 1B, Municipiul Râmnicu Sărat (numărul cadastral 34782) - Vezi Minută și Proces verbal de afișare26.04.2021 - Anunț consultare și dezbatere publică a Proiectului de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru activităţile cuprinse în contractul de de legare prin concesiune a Serviciului public de salubrizare al Municipiului Râmnicu Sărat pentru activitatea privind "Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori" şi aprobarea tarifelor pentru activitatea privind "colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora", precum şi stabilirea tarifului pentru colectare deşeuri din constructii si demolari si eliminarea lor in saci - Vezi Anunț și Proiect

 

 

26.04.2021 - Anunț consultare și dezbatere publică a Proiectului de hotărâre privind actualizarea nivelului taxelor speciale pentru serviciile prestate la cimitirul Eternitatea din Municipiul Râmnicu Sarat - Vezi Anunț și Proiect

 

 

21.04.2021 - Proces verbal încheiat ca urmare a finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoștință publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si cuantumul sanctiunilor prevazute de art. 493 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, ce se vor aplica in anul 2022 in Municipiul Ramnicu Sarat, indexate cu rata inflatiei de 2, 6% (aferenta anului fiscal 2020) - Vezi Proces verbal

 

 

21.04.2021 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind instituirea taxei speciale de salubrizare, datorata de catre utilizatori, in cazul prestatiilor de care acestia beneficiaza individual, fara contract incheiat cu operatorii serviciului de salubrizare si aprobarea Regulamentului privind instituirea taxei speciale de salubrizare in Municipiul Rm.Sarat pentru persoanele care nu au încheiate contracte cu operatorul serviciului de salubrizare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare - Vezi Proces verbal

 

 

20.04.2021 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului local de Urbanism aferent pentru lucrarea "Construire ansamblu de cladiri cu functiuni mixte - locuinte colective, birouri, spatii comerciale si dotari pe teren proprietate", la imobilul situat in strada Amurgului nr. 2 (numarul cadastral 1994 /2), Municipiul Rm. Sarat, judetul Buzau - Vezi Proces verbal

 

 

20.04.2021 - ANUNȚ CONSULTARE ȘI DEZBATERE PUBLICĂ a Proiectului de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului local de Urbanism aferent pentru lucrarea "Construire spatiu comercial si construire imprejmuire pe trei laturi (N,E,S), la imobilul situat in strada Horia nr. 1C (numarul cadastral 36563), Municipiul Rm. Sarat, judetul Buzau - Vezi Anunț - Vezi Proiect

 

 

20.04.2021 - ANUNȚ CONSULTARE ȘI DEZBATERE PUBLICĂ a Proiectului de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului local de Urbanism aferent pentru "Construire service auto, vulcanizare, construire imprejmuire la strada Horia, la nr.cadastral 34783 si la CNCF Bucuresti" imobil situat in strada Horia nr.1B, Municipiul Rm.Sarat (numar cadastral 34782) - Vezi Anunț - Vezi Proiect

 

 

Minuta dezbaterii publice din data de16.04.2021 a Proiectului de hotărâre privind instituirea taxei speciale de salubrizare, datorata de catre utilizatori, in cazul prestatiilor de care acestia beneficiaza individual, fara contract incheiat cu operatorii serviciului de salubrizare si aprobarea Regulamentului privind instituirea taxei speciale de salubrizare in Municipiul Rm.Sarat pentru persoanele care nu au încheiate contracte cu operatorul serviciului de salubrizare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare - Vezi Minută și proces verbal de afișare

 

 

Minuta dezbaterii publice din data de16.04.2021 a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului local de Urbanism aferent pentru lucrarea "Construire ansamblu de cladiri cu functiuni mixte -locuinte colective, birouri, spatii comerciale si dotari pe teren proprietate", la imobilul situat in strada Amurgului nr.2 (numarul cadastral 1994/2), Municipiul Rm. Sarat, judetul Buzau - Vezi Minută și proces verbal de afișare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.04.2021 - ANUNȚ CONSULTARE ȘI DEZBATERE PUBLICĂ a Proiectului de hotarare privind instituirea taxei speciale de salubrizare, datorata de catre utilizatori, in cazul prestatiilor de care acestia beneficiaza individual, fara contract incheiat cu operatorii serviciului de salubrizare si aprobarea Regulamentuluì privind instituirea taxei speciale de salubrizare in Municipiul Rm.Sarat pentru persoanele care nu au incheiate contracte cu operatorul serviciului de salubrizare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare -  Vezi Proiect


09.04.2021 - Proces verbal proiect buget, anexe si documente justificative - Vezi Proces Verbal - Vezi Buget și documente justificative I - Vezi documente justificative II - Vezi documente justificative III


08.04.2021 - ANUNT CONSULTARE ȘI DEZBATERE PUBLICĂ a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului local de Urbanism aferent pentru lucrarea ”Construire ansamblu de clădiri cu funcțiuni mixte  - locuințe colective, birouri, spații comerciale și dotări pe teren proprietate”, la imobilul situat în Str. Amurgului, Nr.2 (numărul cadrastal 1994/2) Municipiul Râmnicu Sărat, județul Buzău - Vezi Anunț - Vezi Proiect24.03.2021 - ANUNT privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli a Municipiului Rimnicu Sărat pe anul 2021 (in proiect - conform art. 39, alin. (1)- alin. (6) din Legea nr. 273/2006- privind finantele publice locale, actualizată) - Vezi Anunț - Vezi Proiect


 

23.03.2021 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si cuantumul sancţiunilor prevazute de art. 493 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, ce se vor aplica in anul 2022 in Municipiul Râmnicu Sărat, indexate cu rata inflaţiei de 2,6% (aferenta anului fiscal 2020) - Vezi Proces Verbal19.03.2021 - Minuta dezbaterii publice din data de 18.03.2021 a proiectului de hotărâre privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si cuantumul sancţiunilor prevazute de art. 493 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, ce se vor aplica in anul 2022 in Municipiul Râmnicu Sărat, indexate cu rata inflaţiei de 2,6% (aferenta anului fiscal 2020) - Vezi Minută și Proces verbal de afișare10.03.2021 - Anunț consultare și dezbatere publică a Proiectului de Proiectului de hotărâre privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si cuantumul sancţiunilor prevazute de art. 493 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, ce se vor aplica in anul 2022 in Municipiul Râmnicu Sărat, indexate cu rata inflaţiei de 2,6% (aferenta anului fiscal 2020) - Vezi Anunț și Proiect05.03.2021 - Proces verbal încheiat ca urmare a finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoștință  publică a proiectului de hotărâre  privind aprobarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului local de Urbanism aferent pentru lucrarea "Construire hala de productie articole din hartie si carton + birouri, construire magazie, construire imprejmuire partială la stradă, la imobilul cu numarul cadastral 35732 situat in municipiul Râmnicu Sărat, strada C.l Parhon nr. 14B, judeţul Buzău - Vezi Proces verbal05.03.2021 - Proces verbal încheiat ca urmare a finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoștință  publică a proiectului de hotărâre  privind aprobarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului local de Urbanism aferent pentru lucrarea "Amenajare parc/ zone verzi in cartier Alecu Bagdat" pentru imobilul-teren situat in strada George Topârceanu nr 5 Bis (numărul cadastral 36565) - Vezi Proces Verbal05.03.2021 - Proces verbal încheiat ca urmare a finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoștință  publică a proiectului de hotărâre  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului local de Urbanism aferent pentru lucrarea "Construire hala metalica cu destinatia de productie utilaje pentru prelucrarea metalului", la imobilul cu numărul cadastral 36962 situat in Soseaua Brăilei, Km 3, extravilan Municipiul Râmnicu Sărat - Vezi Proces Verbal08.02.2021 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului local de Urbanism aferent pentru lucrarea "Construire hala metalica cu destinatia de productie utilaje pentru prelucrarea metalului”, la imobilul cu numărul cadastral 36962 situat in Soseaua Brăilei, Km 3, extravilan Municipiul Râmnicu Sărat - Vezi Proces verbal08.02.2021 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului local de Urbanism aferent pentru lucrarea "Amenajare parc/ zone verzi in cartier Alecu Bagdat" pentru imobilul-teren situat in strada George Topârceanu nr 5 Bis (numărul cadastral 36565) - Vezi Proces Verbal08.02.2021 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului local de Urbanism aferent pentru lucrarea "Construire hala de productie articole din hartie si carton + birouri, construire magazie, construire imprejmuire partială la stradă, la imobilul cu numarul cadastral 35732 situat in municipiul Râmnicu Sărat, strada C.l Parhon nr. 14B, judeţul Buzău - Vezi Proces verbalMinuta dezbaterii publice din data de 05.02.2021 a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului local de Urbanism aferent pentru lucrarea "Amenajare parc/ zone verzi in cartier Alecu Bagdat" pentru imobilul-teren situat in strada George Topârceanu nr 5 Bis (numărul cadastral 36565) - Vezi Minută și Proces verbal de afișareMinuta dezbaterii publice din data de 04.02.2021  a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului local de Urbanism aferent pentru lucrarea "Construire hala de productie articole din hartie si carton + birouri, construire magazie, construire imprejmuire partială la stradă, la imobilul cu numarul cadastral 35732 situat in municipiul Râmnicu Sărat, strada C.l Parhon nr. 14B, judeţul Buzău - Vezi Minută și Proces verbal de afișareMinuta dezbaterii publice din data de 03.02.2021 a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului local de Urbanism aferent pentru lucrarea "Construire hala metalica cu destinatia de productie utilaje pentru prelucrarea metalului", la imobilul cu numărul cadastral 36962 situat in Soseaua Brăilei, Km 3, extravilan Municipiul Râmnicu Sărat - Vezi Minută și Proces verbal25.01.2021 - Anunț consultare și dezbatere publică Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului local de Urbanism aferent pentru lucrarea "Construire hala metalica cu destinatia de productie utilaje pentru prelucrarea metalului”, la imobilul cu numărul cadastral 36962 situat in Soseaua Brăilei, Km 3, extravilan Municipiul Râmnicu Sărat - Vezi Anunț și Proiect25.01.2021 - Anunț consultare și dezbatere publică Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului local de Urbanism aferent pentru lucrarea "Amenajare parc/ zone verzi in cartier Alecu Bagdat" pentru imobilul-teren situat in strada George Topârceanu nr 5 Bis (numărul cadastral 36565) - Vezi Anunț și Proiect25.01.2021 - Anunț consultare și dezbatere publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului local de Urbanism aferent pentru lucrarea "Construire hala de productie articole din hartie si carton + birouri, construire magazie, construire imprejmuire partială la stradă, la imobilul cu numarul cadastral 35732 situat in municipiul Râmnicu Sărat, strada C.l Parhon nr. 14B, judeţul Buzău - Vezi Anunț și Proiect