Legea 52/2003 - transparenţa decizională în administraţia publică - 2020 Imprimare Email
Legea 52/2003

Raport de evaluare a implementării Legii 52/2003 în anul 2019

DESCARCĂ

Raport de evaluare a implementării Legii 52/2003 în anul 2018

DESCARCĂ

Raport de evaluare a implementării Legii 52/2003 în anul 2017

DESCARCĂ

 Raport de evaluare a implementării Legii 52/2003 în anul 2016

DESCARCĂ

 

   - Legea nr. 52/2003 - DESCARCĂ 


Dispoziție nr. 66/27.01.2020 -privind desemnarea doamnei Corbu Alina Giorgiana - consilier juridic, clasa I, grad profesional superior in cadrul Compartimentului Contencios Administrativ si Juridic - din cadrul aparatului de specialitate a primarului Municipiului Rm.Sarat, responsabilă pentru relatia cu societatea civila, in conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica - Vezi dispoziție


 Anunțuri importante - transparență decizională în administrația publică - 2020

 

 

 

 02.12.2020 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoștință publică a Proiectului de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora ce se vor aplica în anul 2021 în Municipiul Râmnicu Sărat - Vezi Proces verbal02.12.2020  - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoștință publică a Proiectului de hotărâre privind stabilirea unor măsuri administrative de circulație rutieră și pietonală în Municipiul Râmnicu Sărat - Vezi Proces Verbal19.11.2020 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoștință publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea Serviciului public de salubrizare al Municipiului Râmmnicu Sărat pentru activitatea privind "măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice" şi alegerea modalităţii de gestiune a Serviciului public de salubrizare al Municipiului Râmnicu Sărat pentru activitatea menţionată anterior - Vezi Proces verbal27.10.2020 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind stabilirea unor măsuri administrative de circulație rutieră și pietonală în Municipiul Râmnicu Sărat - Vezi Proces verbal26.10.2020 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora ce se vor aplica în anul 2021 în Municipiul Râmnicu Sărat - Vezi Proces verbalMinuta dezbaterii publice din data de 23.10.2020 a Proiectului de hotărâre privind stabilirea unor măsuri administrative de circulație rutieră și pietonală în Municipiul Râmnicu Sărat - Vezi Minută și Proces verbal de afișareMinuta dezbaterii publice din data de 22.10.2020 a Proiectului de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora ce se vor aplica în anul 2021 în Municipiul Râmnicu Sărat - Vezi Minută și Proces verbal de afișare19.10.2020 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea Serviciului public de salubrizare al Municipiului Râmmnicu Sărat pentru activitatea privind "măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice" şi alegerea modalităţii de gestiune a Serviciului public de salubrizare al Municipiului Râmnicu Sărat pentru activitatea menţionată anterior - Vezi Proces verbal16.10.2020 - Anunț consultare și dezbatere publică a Proiectului de hotărâre privind stabilirea unor măsuri administrative de circulație rutieră și pietonală în Municipiul Râmnicu Sărat - Vezi Anunț și ProiectMinuta dezbaterii publice din data de 16.10.2020 a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea Serviciului public de salubrizare al Municipiului Râmmnicu Sărat pentru activitatea privind "măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice" şi alegerea modalităţii de gestiune a Serviciului public de salubrizare al Municipiului Râmnicu Sărat pentru activitatea menţionată anterior - Vezi Minută și Proces verbal de afișare16.10.2020 - Anunț consultare și dezbatere publică - a Proiectului de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora ce se vor aplica în anul 2021 în Municipiul Râmnicu Sărat - Vezi Anunț și Proiect09.10.2020 - Anunț consultare și dezbatere publică proiectului de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea Serviciului public de salubrizare al Municipiului Râmmnicu Sărat pentru activitatea privind "măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice" şi alegerea modalităţii de gestiune a Serviciului public de salubrizare al Municipiului Râmnicu Sărat pentru activitatea menţionată anterior - Vezi Anunț16.07.2020 - Proces verbal încheiat la sediul Primăriei municipiului Râmnicu Sărat cu prilejul finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoştinţă publică a proiectului de hotărâre privind reducerea impozitului anual cu o cota de 50% (nerezidentiale) aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice, scutirea chiriei, redeventei si a taxei pe cladiri pentru cladirile proprietate publica sau privata a Municipiului Râmnicu Sărat, date in concesiune sau inchiriere, pe perioada starii de urgenta, in care nu s-a desfasurat activitate economica, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirului SARS-CoV-2 precum si a taxei si chiriei datorate pentru ocuparea domeniului public cu panouri publicitare, pentru perioada in care nu au fost decorate efectiv, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 69/2020 - Vezi Proces verbal15.07.2020 - Proces verbal încheiat la sediul Primăriei municipiului Râmnicu Sărat cu prilejul finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoştinţă publică a proiectului de hotărâre privind anularea accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetului local de catre contribuabilii de pe raza administrativ-teritoriala a Municipiului Râmnicu Sărat si aprobarea procedurii de anulare a acestora - Vezi Proces verbal03.07.2020 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoștință publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de vânzare a bunurilor imobile (terenuri și/sau clădiri) aflate în domeniul privat al Municipiului Râmnicu Sărat - Vezi Proces verbal24.06.2020 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoștință publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă - Vezi Proces verbal16.06.2020 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind reducerea impozitului anual cu o cota de 50% (nerezidentiale) aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice, scutirea chiriei, redeventei si a taxei pe cladiri pentru cladirile proprietate publica sau privata a Municipiului Râmnicu Sărat, date in concesiune sau inchiriere, pe perioada starii de urgenta, in care nu s-a desfasurat activitate economica, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-Co V-2 precum si a taxei si chiriei datorate pentru ocuparea domeniului public cu panouri publicitare, pentru perioada in care nu au fost decorate efectiv, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 69/2020 - Vezi Proces verbal12.06.2020 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind anularea accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetului local de catre contribuabilii de pe raza administrativ-teritoriala a Municipiului Râmnicu Sărat si aprobarea procedurii de anulare a acestora - Vezi Proces verbal12.06.2020 - Minuta dezbaterii publice din data de 11.06.2020 a Proiectului de hotărâre privind reducerea impozitului anual cu o cota de 50% (nerezidentiale) aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice, scutirea chiriei, redeventei si a taxei pe cladiri pentru cladirile proprietate publica sau privata a Municipiului Râmnicu Sărat, date in concesiune sau inchiriere, pe perioada starii de urgenta, in care nu s-a desfasurat activitate economica, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-Co V-2 precum si a taxei si chiriei datorate pentru ocuparea domeniului public cu panouri publicitare, pentru perioada in care nu au fost decorate efectiv, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 69/2020 - Vezi Minuta și Proces verbal de afișare10.06.2020 - Minuta dezbaterii publice din data de 10.06.2020 a Proiectului de hotărâre privind anularea accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetului local de catre contribuabilii de pe raza administrativ-teritoriala a Municipiului Râmnicu Sărat si aprobarea procedurii de anulare a acestora - Vezi Minuta și Proces verbal de afișare04.06.2020 - Anunț consultare și dezbatere publică a Proiectului de hotărâre privind reducerea impozitului anual cu o cota de 50% (nerezidentiale) aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice, scutirea chiriei, redeventei si a taxei pe cladiri pentru cladirile proprietate publica sau privata a Municipiului Râmnicu Sărat, date in concesiune sau inchiriere, pe perioada starii de urgenta, in care nu s-a desfasurat activitate economica, ca unnare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-Co V-2 precum si a taxei si chiriei datorate pentru ocuparea domeniului public cu panouri publicitare, pentru perioada in care nu au fost decorate efectiv, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 69/2020 și organizarea consultării/ dezbaterii publice pentru proiectul propus, în ziua de 11.06.2020, ora 14.00, la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat - Sala de Consiliu - Vezi Anunț și Proiect03.06.2020 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de vânzare a bunurilor imobile (terenuri și/sau clădiri) aflate în domeniul privat al Municipiului Râmnicu Sărat - Vezi Proces verbal02.06.2020 - Anunț consultare și dezbatere publică a Proiectului de hotărâre privind anularea accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetului local de catre contribuabilii de pe raza administrativ teritoriala a Municipiului Râmnicu Sărat si aprobarea procedurii de anulare a acestora și organizarea consultării/ dezbaterii publice pentru proiectul propus, în ziua de 10.06.2020, ora 14:00, la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat - Sala de Consiliu - Vezi Anunț și Proiect28.05.2020 - Minuta dezbaterii publice din data de 21.05.2020 a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de vânzare a bunurilor imobile (terenuri și/sau clădiri) aflate în domeniul privat al Municipiului Râmnicu Sărat - Vezi Minută și Proces verbal de afișare26.05.2020 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă - Vezi proces verbal22.05.2020 - Anunț consultare și dezbatere publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de vânzare a bunurilor imobile (terenuri și/sau clădiri) aflate în domeniul privat al Municipiului Râmnicu Sărat - Vezi Anunț și Proiect21.05.2020 - Minuta dezbaterii publice din data de 21.05.2020 a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă - Vezi Minută și Proces verbal de afișare15.05.2020 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoștință publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism "Plan Urbanistic Zonal (Soseaua Podgoriei nr. 1B - nr. cadastral 36390) - Infiintare centru de zi in cadrul proiectului "Un pas spre comunitate" prin reabilitarea unei clădiri existente in Municipiul Râmnicu Sărat, judetul Buzău şi a Regulamentului local de Urbanism aferent acestei documentaţii de urbanism - Vezi Proces verbal12.05.2020 - Anunț consultare și dezbatere publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă și organizarea consultării / dezbaterii publice pentru proiectul propus - Vezi Anunț și Proiect21.04.2020 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime de delegare a gestiunii Serviciului de iluminat public al Municipiului Râmnicu Sărat - forma actualizata si revizuita - şi alegerea modalităţii de gestiune a acestui serviciu public la nivelul Municipiului Râmnicu Sărat - Vezi Proces verbal14.04.2020 - Minuta dezbaterii publice din data de 13.04.2020 a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime de delegare a gestiunii Serviciului de iluminat public al Municipiului Râmnicu Sărat - forma actualizata si revizuita - şi alegerea modalităţii de gestiune a acestui serviciu public la nivelul Municipiului Râmnicu Sărat - Vezi Minută și Proces verbal de afișare14.04.2020 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoștință publică a Proiectului de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi cuantumul sancţiunilor prevăzute de art. 493 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, ce se vor aplica în anul 2021 în Municipiul Râmnicu Sărat, indexate cu rata inflatiei de 3,8% (aferenta anului fiscal 2019) - Vezi Proces verbal13.04.2020 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism "Plan Urbanistic Zonal (Soseaua Podgoriei nr. 1B - nr. cadastral 36390) - Infiintare centru de zi in cadrul proiectului "Un pas spre comunitate" prin reabilitarea unei clădiri existente in Municipiul Râmnicu Sărat, judetul Buzău şi a Regulamentului local de Urbanism aferent acestei documentaţii de urbanism - Vezi Proces verbal10.04.2020 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoștință publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare al microbuzului (marca FORD TRANSIT 16+1 locuri) transmis fără plată din patrimoniul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în patrimoniul Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Râmnicu Sărat (Colegiul Naţional Alexandru Vlahuţă), judeţul Buzău - Vezi Proces verbal08.04.2020 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoștință publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general din bugetul local al Municipiului Râmnicu Sărat, pe anul 2020 (proiecte din domeniul sport) - Vezi Proces verbal08.04.2020 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoștință publică a  Proiectului de hotărâre privind aprobarea Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general din bugetul local al Municipiului Râmnicu Sărat, pe anul 2020 (proiecte din domeniile cultură, educaţie civică, social, protecţia mediului) - Vezi Proces verbal07.04.2020 - Minuta dezbaterii publice a Proiectului de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism "Plan Urbanistic Zonal (Soseaua Podgoriei nr. 1B - nr. cadastral 36390) - Infiintare centru de zi in cadrul proiectului "Un pas spre comunitate" prin reabilitarea unei clădiri existente in Municipiul Râmnicu Sărat, judetul Buzău şi a Regulamentului local de Urbanism aferent acestei documentaţii de urbanism - Vezi Minută și Proces verbal06.04.2020 - Anunț consultare și dezbatere publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime de delegare a gestiunii Serviciului de iluminat public al Municipiului Râmnicu Sărat - forma actualizata si revizuita - şi alegerea modalităţii de gestiune a acestui serviciu public la nivelul Municipiului Râmnicu Sărat - Vezi Anunț și Proiect31.03.2020 - Anunț consultare și dezbatere publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism "Plan Urbanistic Zonal (Soseaua Podgoriei nr. 1B - nr. cadastral 36390) - Infiintare centru de zi in cadnd proiectului "Un pas spre comunitate" prin reabilitarea unei clădiri existente in Municipiul Râmnicu Sărat, judetul Buzău şi a Regulamentului local de Urbanism aferent acestei documentaţii de urbanism - Vezi Anunț și Proiect25.03.2020 - Încheiat urmare finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr.52/2003, de aducere la cunoştinţă publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism "Plan Urbanistic Zonal (Soseaua Podgortei nr. 16 - nr. cadastral 31959) şi (strada Focsani nr. 21 - nr. cadastral 36389) - locuinte sociale, locuinte prin programe ANL si locuinte de serviciu, sedii institutii publice, amenajarea unei baze sportive, infiintarea unui program scoala dupa scoala, infiintarea unui centru de afaceri, infiintarea unui camin de batrani, amenajarea de parcuri si spatii verzi", Municipiul Râmnicu Sărat, judetul Buzau şi a Regulamentului local de Urbanism aferent acestei documentaţii de urbanism - Vezi Proces verbal
17.03.2020 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi cuantumul sancţiunilor prevăzute de art. 493 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, ce se vor aplica în anul 2021 în Municipiul Râmnicu Sărat, indexate cu rata inflatiei de 3,8% (aferenta anului fiscal 2019) - Vezi Proces verbal10.03.2020 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare al micro buzului (marca FORD TRANSIT 16+1 locuri) transmis fără plată din patrimoniul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în patrimoniul Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Râmnicu Sărat (Colegiul Naţional Alexandru Vlahuţă), judeţul Buzău - Vezi Proces verbal10.03.2020 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoștință publică a proiectului de hotărâre pentru revizuirea şi completarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare al Municipiului Râmnicu Sdrat în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare - Vezi Proces verbal10.03.2020 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoștință publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate (curse regulate speciale) în Municipiul Râmnicu Sărat în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare - Vezi Proces verbal10.03.2020 - Minuta dezbaterii publice a Proiectului de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi cuantumul sancţiunilor prevăzute de art. 493 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, ce se vor aplica în anul 2021 în Municipiul Râmnicu Sărat, indexate cu rata inflatiei de 3,8% (aferenta anului fiscal 2019) - Vezi Minută și Proces verbal de afișare10.03.2020 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general din bugetul local al Municipiului Râmnicu Sărat, pe anul 2020 (proiecte din domeniul sport) - Vezi Proces verbal10.03.2020 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general din bugetul local al Municipiului Râmnicu Sărat, pe anul 2020 (proiecte din domeniile cultură, educaţie civică, social, protecţia mediului) - Vezi Proces verbal05.03.2020 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoștință publică a proiectului de hotărâre privind revizuirea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat - Vezi Proces verbal05.03.2020 - Minuta dezbaterii publice a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare al microbuzului (marca FORD TRANSIT 16+1 locuri) transmis fără plată din patrimoniul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în patrimoniul Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Râmnicu Sărat (Colegiul Naţional Alexandru Vlahuţă), judeţul Buzău - Vezi Minută și Proces verbal de afișare04.03.2020 - Minuta dezbaterii publice a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Ghidului privind regimul finanţărllor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general din bugetul local al Municipiului Râmnicu Sărat, pe anul 2020 (proiecte din domeniul sport) - Vezi Minută și Proces verbal de afișare03.03.2020 - Anunț consultare și dezbatere publică a Proiectului de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi cuantumul sancţiunilor prevăzute de art. 493 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, ce se vor aplica în anul 2021 în Municipiul Râmnicu Sărat, indexate cu rata inflatiei de 3,8% (aferenta anului fiscal 2019) - Vezi Anunț și Proiect03.03.2020 - Minuta dezbaterii publice a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general din bugetul local al Municipiului Râmnicu Sărat, pe anul 2020 (proiecte din domeniile cultură, educaţie civică, social, protecţia mediului - Vezi Minută și Proces verbal de afișare26.02.2020 - Anunț consultare și dezabatere publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare al microbuzului (marca FORD TRANSIT 16+1 locuri) transmis fără plată din patrimoniul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în patrimoniul Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Râmnicu Sărat (Colegiul Naţional Alexandru Vlahuță), judeţul Buzău - Vezi Anunț și Proiect25.02.2020 - Anunț consultare și dezbatere publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general din bugetul local al Municipiului Râmnicu Sărat, pe anul 2020 (proiecte din domeniul sport) - Vezi Anunț și Proiect25.02/2020 - Anunț consultare și dezbatere publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general din bugetul local al Municipiului Râmnicu Sărat, pe anul 2020 (proiecte din domeniile cultură, educaţie civică, social, protecţia mediului) - Vezi Anunț și Proiect24.02.2020 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism "Plan Urbanistic Zonal (Soseaua Podgoriei nr. 16 - nr. cadastral 31959) şi (strada Focsani nr. 21 - nr. cadastral 36389) - locuinte sociale, locuinte prin programe ANL si locuinte de serviciu, sedii institutii publice, amenajarea unei baze sportive, infiintarea unui program scoala dupa scoala, infiintarea unui centru. de afaceri, infiintarea unui camin de batrani, amenajarea de parcuri si spatii verzi", Municipiul Râmnicu Sărat, judetul Buzau şi a Regulamentului local de Urbanism aferent acestei documentaţii de urbanism - Vezi Proces verbal
18.02.2020 - Minuta dezbaterii publice a Proiectului de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism "Plan Urbanistic Zonal (Soseaua Podgoriei nr. 16 - nr. cadastral 31959) şi (strada Focsani nr. 21 - nr. cadastral 36389) locuinte sociale, locuinte prin programe ANL si locuinte de serviciu, sedii institutii publice, amenajarea unei baze sportive, infiintarea unui program scoala dupa scoala, infiintarea unui centru de afaceri, infiintarea unui camin de batrani, amenajarea de parcuri si spatii verzi", Municipiul Râmnicu Sărat, judetul Buzau şi a Regulamentului local de Urbanism aferent acestei documentaţii de urbanism - Vezi Minută și Proces verbal de afișare12.02.2020 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare al Municipiului Râmnicu Sărat în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare - Vezi Proces verbal11.02.2020 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate (curse regulate speciale) in Municipiul Râmnicu Sărat în conformitate cu prevederile legislaţiei in vigoare - Vezi Proces verbal11.02.2020 - Anunț consultare și dezbatere publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism "Plan Urbanistic Zonal (Soseaua Podgoriei nr. 16 - nr. cadastral 31959) şi (strada Focsani nr. 21 - nr. cadastral 36389) locuinte sociale, locuinte prin programe ANL si locuinte de serviciu, sedii institutii publice, amenajarea unei baze sportive, infiintarea unui program scoala dupa scoala, infiintarea unui centru de afaceri, infiintarea unui camin de batrani, amenajarea de parcuri si spatii verzi", Municipiul Râmnicu Sărat, judetul Buzau şi a Regulamentului local de Urbanism aferent acestei documentaţii de urbanism - Vezi Anunț și Proiect07.02.2020 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoștință publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si Regulamentului local de Urbanism aferent pentru lucrarea "Construire spatiu pentru activitati de comert si servicii: centru de consultantă pentru afaceri si management (CAEN 7022}, centru de anvelope, piese şi accesorii pentru autovehicule (CAEN 4520+4532}, centru de realizare a softului la comanda (CAEN 6201)", in strada Matei Basarab nr. 7, nr. cadastral 32985, Municipiul Ramnicu Sărat, judetul Buzau - Vezi Proces verbal
06.02.2020 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind revizuirea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat - Vezi Proces verbal


06.02.2020 - Minuta dezbaterii publice a Proiectului de hotărâre pentru revizuirea și completarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare al Municipiului Râmnicu Sărat în conformitate cu prevederile legislaţiei in vigoare - Vezi Minută și Proces verbal de afișare05.02.2020 - Minuta dezbaterii publice a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate (curse regulate speciale) în Municipiul Râmnicu Sărat in conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare - Vezi Minută și Proces verbal de afișare05.02.2020 - Proces verbal Privind aducerea la cunoştinţă publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli a Municipiului Râmnicu Sărat pe anul 2020 (in proiect- conform art. 39, alin. (1) - alin. (6) din Legea nr. 273/2006- privind finantele publice locale, actualizată) - Vezi Proces verbal și Proiect de hotărâre cu amendamente05.02.2020 - Anunț - a fost retras din consultare şi dezbatere publică Regulamentul de organizare şi funcţionare privind administrarea, întreţinerea şi atribuirea/licitarea locurilor de parcare din parcările de reşedinţă de pe domeniul public din Municipiul Râmnicu Sărat, pentru a fi transmis către S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, spre revizuire - Vezi Anunț05.02.2020 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului limită până la care persoanele interesate pot formula propuneri, sugestii sau opinii cu privire la Proiectul de hotărâre pentru actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare privind administrarea, întreţinerea şi atribuirea/ licitarea locurilor de parcare din parcările de reşedinţă de pe domeniul public din Municipiul Râmnicu Sărat, respectiv 04.02.2020, ora 12.00 - Vezi Proces verbal și propuneri din partea cetățenilor cu privire la proiect30.01.2020 - Minuta dezbaterii publice din data de 28.01.2020 a Proiectului de hotărâre pentru actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare privind administrarea, întreţinerea şi atribuirea/licitarea locurilor de parcare din parcările de reşedinţă de pe domeniul public din Municipiul Râmnicu Sărat - Vezi Minută - Vezi Anexă la minută care conține recomandarile scrise formulate de dommnul Pascu Florentin-Marius, înregistrate la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr. 6387/28.01.2020 - Vezi Proces verbal de afișare
30.01.2020 - Minuta dezbaterii publice a proiectului de hotărâre privind revizuirea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat - Vezi minută și Proces verbal de afișare
27.01.2020 - Anunț consultare și dezbatere publică a Proiectului de hotărâre privind privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate (curse regulate speciale) în Municipiul Râmnicu Sărat în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare - Vezi Anunț și Proiect27.01.2020 - Anunț consultare și dezbatere publică a Proiectului de hotărâre privind pentru revizuirea şi completarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare al Municipiului Râmnicu Sărat în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare - Vezi Anunț și Proiect22.01.2020 - Anunț consultare și dezbatere publică a Proiectului de hotărâre privind privind revizuirea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat - Vezi Anunț și Proiect22.01.2020 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoștință publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru lucrarea "Construire şi închidere balcon cu gol acces din exterior prin desfiinţare parapet fereastră şi desfiinţare pereţi interiori de compartimentare cu destinaţia de cabinet medical" pentru imobilul situat în municipiul Râmnicu Sărat, Aleea Livezilor, bloc 13B, apartament 2, judeţul Buzău - Vezi Proces verbal22.01.2020 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoștință publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru lucrarea "Construire + închidere balcon cu gol acces din interior" pentru imobilul situat în municipiul Râmnicu Sărat, Aleea Antilopei, bloc 14A, apartament 2, judeţul Buzău - Vezi Proces verbal20.01.2020 - Anunț consultare și dezbatere publică a Proiectului de hotărâre pentru actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare privind administrarea, întreţinerea şi atribuirea/licitarea locurilor de parcare din parcările de reşedinţă de pe domeniul public din Municipiul Râmnicu Sărat - Vezi Anunț și Proiect07.01.2020 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si Regulamentului local de Urbanism aferent pentru lucrarea "Construire spatiu pentru activitati de comert si servicii: centru de consultantă pentru afaceri si management (CAEN 7022), centru de anvelope, piese şi accesorii pentru autovehicule (CAEN 4520+4532), centru de realizare a softului la comanda (CAEN 6201)", în strada Matei Basarab nr. 7, nr. cadastral 32985, Municipiul Râmnicu Sărat, judetul Buzau - Vezi Proces verbal