Legea 52/2003 - transparenţa decizională în administraţia publică - 2020 Imprimare Email
Legea 52/2003

Raport de evaluare a implementării Legii 52/2003 în anul 2018

DESCARCĂ

Raport de evaluare a implementării Legii 52/2003 în anul 2017

DESCARCĂ

 Raport de evaluare a implementării Legii 52/2003 în anul 2016

DESCARCĂ

 

   - Legea nr. 52/2003 - DESCARCĂ 


- Dispoziție nr. 1479/04.11.2016 - privind desemnarea doamnei PRUTEANU SABINA-ELENA - consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent in cadrul Compartimentului Contencios Administrativ si Juridic - Birou Contencios Administrativ si Juridic si Registrul Agricol din cadrul aparatului de specialitate a primarului Municipiului Rm.Sarat ca responsabil, din partea conducerii Municipiului Rm. Sarat, pentru relatia cu societatea civila, in conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica - Vezi dispoziție


 Anunțuri importante - transparență decizională în administrația publică - 2020

 

 

 

 


22.01.2020 - Anunț consultare și dezbatere publică a Proiectului de hotărâre privind privind revizuirea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat - Vezi Anunț și Proiect22.01.2020 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoștință publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru lucrarea "Construire şi închidere balcon cu gol acces din exterior prin desfiinţare parapet fereastră şi desfiinţare pereţi interiori de compartimentare cu destinaţia de cabinet medical" pentru imobilul situat în municipiul Râmnicu Sărat, Aleea Livezilor, bloc 13B, apartament 2, judeţul Buzău - Vezi Proces verbal22.01.2020 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoștință publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru lucrarea "Construire + închidere balcon cu gol acces din interior" pentru imobilul situat în municipiul Râmnicu Sărat, Aleea Antilopei, bloc 14A, apartament 2, judeţul Buzău - Vezi Proces verbal20.01.2020 - Anunț consultare și dezbatere publică a Proiectului de hotărâre pentru actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare privind administrarea, întreţinerea şi atribuirea/licitarea locurilor de parcare din parcările de reşedinţă de pe domeniul public din Municipiul Râmnicu Sărat - Vezi Anunț și Proiect07.01.2020 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si Regulamentului local de Urbanism aferent pentru lucrarea "Construire spatiu pentru activitati de comert si servicii: centru de consultantă pentru afaceri si management (CAEN 7022), centru de anvelope, piese şi accesorii pentru autovehicule (CAEN 4520+4532), centru de realizare a softului la comanda (CAEN 6201)", în strada Matei Basarab nr. 7, nr. cadastral 32985, Municipiul Râmnicu Sărat, judetul Buzau - Vezi Proces verbal