Imprimare Email
Proiecte de Hotărâri CL - 2019

 

 

 

Ședința de lucru extraordinară a Consiliului Local din data de 15.11.2019 - ora 9.00

 

 

 

 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza Studiu de fezabilitate) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie (proiectul) "Cresterea mobilitatii urbane prin realizarea unui traseu pietonal si pentru biciclisti pe malul raului Ramnicu Sarat";

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar2. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investitie (proiectul) "Cresterea mobilitatii urbane prin realizarea unui traseu pietonal si pentru biciclisti pe malul raului Ramnicu Sarat";

 - inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar3. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Râmnicu Sărat pe anul 2019 si modificarea listei de investitii aferenta;

 - inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar4. Proiect de hotarare privind aprobarea participarii si exercitarii votului prin reprezentare de catre domnul SBIRNEA IULIAN-Sef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant in cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin HCL nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local aL Municipiului Râmnicu Sărat in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 18.11.2019, ora 15.30 (sau 19.11.2019, ora 15.30 - daca e cazul), respectiv insusirea modelului procurii speciale afisate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica ,despre noi/interes public/ buletin informativ";

 - inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar5. Proiect de hotarare privind imputernicirea domnului SBIRNEA IULIAN, Șef Birou Monitorizare și Indrumare a Unitatilor de Invatamant și Intreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sarat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Ramnicu Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C. COMPANIA DE APA S.A Buzau, sa participe și sa voteze in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzau, din data de 18.11.2019, ora 15.30 (sau in data de 19.11.2019, ora 15.30 - daca e cazul), punctul nr. 1 inscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea. numirii Auditorului Financiar Statutar S.C CONTABILITATE EXPERTIZA SI CONSULTANTA CONTABILA S.R.L (SOCECC S.R.L BUCURESTI), cu sediul in Municipiul Bucuresti, Soseaua Mihai Bravu, nr.90-96, bloc D17, sc.C, et.9, ap.114, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J40/23240/ 1994, avand cod de identificare 6636954, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.22937 /07.11.2019;

 - inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar6. Proiect de hotarare privind imputernicirea domnului SBIRNEA IULIAN, Șef Birou Monitorizare și Indrumare a Unitatilor de Invatamant și Intreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Ramnicu Sarat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Ramnicu Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C. COMPANIA DE APA S.A Buzau, sa participe și sa voteze in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzau, din data de 18.11.2019, ora 15.30 (sau in data de 19.11.2019, ora 15.30 - daca e cazul), punctul nr. 2 inscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea termenilor si conditiilor contractului incheiat cu Auditorul Financiar Statutar S.C CONTABILITATE EXPERTIZA SI CONSULTANTA CONTABILA S.R.L (SOCECC S.R.L BUCURESTI), pentru situatiile financiare ale anilor 2019-2020-2021, conform contract anexat, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.22937/07.11.2019;

 - inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar7. Proiect de hotarare privind imputernicirea domnului SBIRNEA IULIAN, Șef Birou Monitorizare și Indrumare a Unitatilor de Invatamant și Intreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Ramnicu Sarat, desemnat prin H.C.L. nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Ramnicu Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C. COMPANIA DE APA S.A Buzau, sa participe și sa voteze in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzau, din data de 18.11.2019, ora 15.30 (sau in data de 19.11.2019, ora 15.30 - daca e cazul), punctul nr. 3 inscris pe ordinea de zi, respectiv imputernicirea domnisoarei Alexandra Dragomir, secretar tehnic al Consiliului de Administratie, de a efectua demersurile necesare inregistrarii hotararilor la Registrul Comertului Buzau, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.22937 /07.11.2019

 - inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar