Imprimare Email
Proiecte de Hotărâri CL - 2019

 

 

 

Ședința de lucru extraordinară a Consiliului Local din data de 10.10.2019 - ora 9

 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate si asumarea realizarii de catre Municipiul Râmnicu Sărat in calitate de solicitant in cadrul cererii de finantare depusa pentru proiectul "Cresterea mobilitatii urbane prin investitii cu caracter integrat in infrastructura de transport public pentru reducerea emisiilor GES" a realizarii obiectivului de investitii "Achizitionarea a 8 statii de incarcare si realizarea bransamentelor necesare functionarii acestora aferente celor 8 autobuze electrice", in conformitate cu prevederile Ghidului specific 3.2 pentru asigurarea complementaritatii si functionalitatii proiectului mai sus mentionat, pana la finalul perioadei de implementare a acestuia, dar nu mai tarziu de 31.12.2023;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnice-economice (faza Studiu de fezabilitate), a indicatorilor tehnice-economici si a descrierii investitiei pentru obiectivul de investitie (proiectul) "Cresterea mobilitatii urbane prin investitii cu caracter integrat in infrastructura de transport public pentru reducerea emisiilor GES" actualizate in conformitate cu prevederile Solicitarii de clarificare nr.8 transmisa de Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


3. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii totale si a contributiei proprii in proiectul "Cresterea mobilitatii urbane prin investitii cu caracter integrat in infrastructura de transport public pentru reducerea emisiilor GES" modificate in conformitate cu prevederile Solicitarii de clarificare nr.8 transmisa de Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Râmnicu Sărat pe anul 2019 si modificarea listei de investitii aferenta prin completarea acesteia cu obiectivul de investitii "Achizitionarea a 8 statii de incarcare si realizarea bransamentelor necesare functionarii acestora aferente celor 8 autobuze electrice".

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar