Legea 52/2003 - transparenţa decizională în administraţia publică - 2019 Print E-mail
Legea 52/2003
Written by Pruteanu Sabina   

Raport de evaluare a implementării Legii 52/2003 în anul 2018

DESCARCĂ

Raport de evaluare a implementării Legii 52/2003 în anul 2017

DESCARCĂ

 Raport de evaluare a implementării Legii 52/2003 în anul 2016

DESCARCĂ

 

   - Legea nr. 52/2003 - DESCARCĂ 


- Dispoziție nr. 1479/04.11.2016 - privind desemnarea doamnei PRUTEANU SABINA-ELENA - consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent in cadrul Compartimentului Contencios Administrativ si Juridic - Birou Contencios Administrativ si Juridic si Registrul Agricol din cadrul aparatului de specialitate a primarului Municipiului Rm.Sarat ca responsabil, din partea conducerii Municipiului Rm. Sarat, pentru relatia cu societatea civila, in conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica - Vezi dispoziție


 Anunțuri importante - transparență decizională în administrația publică - 2019

 

 

 

 
10.09.2019 - Anunț consultare și dezbatere publică a a Proiectului de hotărâre privind însuşirea stemei Municipiului Râmnicu Sărat - Vezi Anunț și Proiect03.09.2019 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind atribuirea denumirii "Octavian Moșescu" - Muzeului Municipal Râmnicu Sărat - Vezi Proces Verbal27.08.2019 - Minuta dezbaterii publice a proiectului de hotărâre privind atribuirea denumirii ”Octavian Moșescu” - Muzeului Municipal Râmnicu Sărat - Vezi Minută și proces verbal de afișare19.08.2019 - Anunț consultare și dezbatere publică a Proiectului de hotărâre privind atribuirea denumirii ”Octavian Moșescu” - Muzeului Municipal Râmnicu Sărat - Vezi Anunț și Proiect14.08.2019 - Proces verbal încheiat ca urmare a finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoştinţă publică a proiectului de hotărâre aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Direcţiei de Asistenţă Socială Râmnicu Sărat pentru perioada 2019 - 2024 - Vezi Proces verbal11.07.2019 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003 de aducere la cunoștință publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general din bugetul local al Municipiului Rămnicu Sărat, pe anul 2019 - Vezi Proces verbal26.06.2019 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Direcției de Asistență Socială Râmnicu Sărat pentru perioada 2019 - 2024 - Vezi Proces verbal20.06.2019 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003 de aducere la cunoștință publică a Proiectului de hotărâre privind Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului Local de Urbanism privind lucrarea "Realizare bloc de locuinţe P+4E prin consolidarea şi etajarea clădirii fosta CT 02 Centru" pentru imobilul din strada Braşoveni, nr. 3, nr. cadastral 33469, municipiul Râmnicu Sărat, judeţul Buzău - Vezi Proces Verbal19.06.2019 - Minuta dezbaterii/consultării publice încheiată cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Direcției de Asistență Socială Râmnicu Sărat pentru perioada 2019 - 2024 - Vezi Minută și Proces verbal de afișare11.06.2019 - Anunț consultare și dezabatere publică a a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Direcţiei de Asistenţă Socială Râmnicu Sărat pentru perioada 2019-2024 - Vezi Anunț și Proiect07.06.2019 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non-profit de interes general din bugetul local al Municipiului Râmnicu Sărat, pe anul 2019 - Vezi Proces Verbal04.06.2019 - Minuta dezbaterii/consultării publice încheiată cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non-profit de interes general din bugetul local al Municipiului Râmnicu Sărat, pe anul 2019 - Vezi Minută și Proces verbal de afișare27.05.2019 - Anunț consultare și dezbatere publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non-profit de interes general din bugetul local al Municipiului Râmnicu Sărat, pe anul 2019 - Vezi Anunț23.05.2019 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi a Regulamentului Local de Urbanism privind lucrarea "Realizare bloc de locuinţe P+4E prin consolidarea şi etajarea clădirii fosta CT 02 Centru" pentru imobilul din strada Braşoveni, nr. 3, nr. cadastral 33469, municipiul Râmnicu Sărat, judeţul Buzău - Vezi Proces verbal22.05.2019 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003 de aducere la cunoștință publică a Proiectului de hotărâre privind stabilirea unor măsuri administrative de circulaţie rutieră şi pietonală în Municipiul Râmnicu Sărat - Vezi Proces verbal17.05.2019 - Minuta dezbaterii/consultării publice încheiată cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi a Regulamentului Local de Urbanism privind lucrarea "Realizare bloc de locuinţe P+4E prin consolidarea şi etajarea clădirii fosta CT 02 Centru" pentru imobilul din strada Braşoveni, nr. 3, nr. cadastral 33469, municipiul Râmnicu Sărat, judeţul Buzău - Vezi Minută și Proces verbal de afișare10.05.2019 - Anunț consultare și dezbatere publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi a Regulamentului Local de Urbanism privind lucrarea "Realizare bloc de locuinţe P+4E prin consolidarea şi etajarea clădirii fosta CT 02 Centru" pentru imobilul din strada Braşoveni, nr. 3, nr. cadastral 33469, municipiul Râmnicu Sărat, judeţul Buzău - Vezi Anunț și Proiect07.05.2019 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi a Regulamentului Local de Urbanism privind lucrarea "Construire clădire pentru birouri şi spaţii comerciale" pentru imobilul din strada Principele Ferdinand, nr. 35, nr. cadastral 36608, municipiul Râmnicu Sărat, judeţul Buzău - Vezi Proces Verbal19.04.2019 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind stabilirea unor măsuri administrative de circulaţie rutieră şi pietonală în Municipiul Râmnicu Sărat - Vezi Proces verbal15.04.2019 - Minuta dezbaterii publice a Proiectului de hotărâre privind stabilirea unor măsuri administrative de circulaţie rutieră şi pietonală în Municipiul Râmnicu Sărat - Vezi Minută și Proces verbal de afișare08.04.2019 - Anunț consultare și dezbatere publică a proiectului de hotărâre privind stabilirea unor măsuri administrative de circulaţie rutieră şi pietonală în Municipiul Râmnicu Sărat - Vezi Anunț08.04.2019 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi a Regulamentului Local de Urbanism privind lucrarea "Construire clădire pentru birouri şi spaţii comerciale" pentru imobilul din strada Principele Ferdinand, nr. 35, nr. cadastral 36608, municipiul Râmnicu Sărat, judeţul Buzău - Vezi Proces verbal29.03.2019 - Minuta dezbaterii publice a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi a Regulamentului Local de Urbanism privind lucrarea "Construire clădire pentru birouri şi spaţii comerciale" pentru imobilul din strada Principele Ferdinand, nr. 35 - Vezi Minuta - Vezi Proces verbal de afișare25.03.2019 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003 de aducere la cunoștință publică a proiectului de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora ce se vor aplica în anul 2020 în Municipiul Râmnicu Sărat indexate cu rata inflaţiei de 4,6% (aferentă anului fiscal 2018) - Vezi Proces verbal22.03.2019 - Anunț consultare și dezbatere publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi a Regulamentului Local de Urbanism privind lucrarea "Construire clădire pentru birouri şi spaţii comerciale" pentru imobilul din strada Principele Ferdinand, nr. 35, nr. cadastral 36608, municipiul Râmnicu Sărat, judeţul Buzău - Vezi anunț și Proiect11.03.2019 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003 de aducere la cunoștință publică a proiectului de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru activităţile cuprinse în contractul de servicii privind asigurarea continuităţii serviciului public de salubrizare al Municipiului Râmnicu Sărat nr. 32354/09.11.20181 contract încheiat între U.A.T. Municipiul Rdmnicu Sărat şi S.C. RER SUD S.A. - Vezi Proces verbal
11.03.2019 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003 de aducere la cunoștință publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea constituirii Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul Municipiului Râmnicu Sărat şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al acestuia - Vezi Proces verbal22.02.2019 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora ce se vor aplica în anul 2020 în Municipiul Râmnicu sărat indexate cu rata inflaţiei de 4,6% (aferentă anului fiscal 2018) - Vezi Proces verbal19.02.2019 - Minuta dezbaterii publice a Proiectului de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora ce se vor aplica în anul 2020 în Municipiul Râmnicu Sărat indexate cu rata inflaţiei de 4,6% (aferentă anului fiscal 2018) - Vezi Minută și Proces verbal de afișare15.02.2019 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003 de aducere la cunoștință publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea majorării tarifului la biletele de călătorie pentru transportul public de persoane cu mijloacele de transport ale S. C. TUC S.A. Râmnicu Sărat, în interiorul Municipiului Râmnicu Sărat - Vezi Proces verbal12.02.2019 - Anunț consultare și dezbatere publică a Proiectului de Hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora ce se vor aplica in anul 2020 in Municipiul Rm. Sarat, indexate cu rata inflatiei de 4,6% (aferenta anului fiscal 2018) - Vezi Proiect12.02.2019 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru activităţile cuprinse în contractul de servicii privind asigurarea continuităţii serviciului public de salubrizare al Municipiului Râmnicu Sărat nr. 32354/09.11.2018, contract incheiat între U.A.T. Municipiul Râmnicu Sărat şi S. C. RER SUD S.A. - Vezi Proces verbal12.02.2019 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul Municipiului Râmnicu Sărat şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al acestuia - Vezi Proces verbal05.02.2019 - Minuta dezbaterii publice a proiectului de hotarâre privind Proiectul de hotărâre privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul Municipiului Râmnicu Sărat şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al acestuia - Vezi Minută și Proces verbal de afișare
04.02.2019 - Minuta dezbaterii publice a proiectului de hotarâre privind modificarea tarifelor pentru activittiţile cuprinse in contractul de servicii privind asigurarea continuităţii serviciului public de salubrizare al Municipiului Râmnicu Sărat nr. 32354/09.11.2018, contract incheiat între U.A.T. Municipiul Râmnicu Sărat şi S. C. RER SUD S.A. - Vezi Minută și Proces verbal de afișare29.01.2019 - Anunț consultare și dezbatere publică a Proiectului de hotărâre privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul Municipiului Râmnicu Sărat şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al acestuia - Vezi Anunț și Proiect28.01.2019 - Anunț consultare și dezbatere publică a Proiectului de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru activităţile cuprinse în contractul de servicii privind asigurarea continuităţii serviciului public de salubrizare al Municipiului Râmnicu Sărat nr. 32354/09.11.2018, contract încheiat intre U.A.T. Municipiul Râmnicu Sărat şi S.C. RER SUD S.A. - Vezi Anunț și Proiect18.01.2019 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003 de aducere la cunoștință publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea strategiei pentru Tineret a Municipiului Râmnicu Sărat ca urmare a implementării proiectului ”Râmnicu Sărat, model al dezvoltării durabile" - "SUS RAMNICUL", proiect finanţat de Uniunea Europeană, prin Programul ERASMUS+, Acţiunea Cheie 3: Proiecte privind dialogul structurat, contract nr: 2017-2-RO01-KA347-037606 - Vezi Proces verbal15.01.2019 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea majorării tarifului la biletele de călătorie pentru transportul public de persoane cu mijloacele de transport ale S. C. TUC S.A. Râmnicu Sărat, în interiorul Municipiului Râmnicu Sărat - Vezi Proces verbal15.01.2019 - Minuta dezbaterii publice a proiectului de hotarâre privind aprobarea majorării tarifului la biletele de călătorie pentru transportul public de persoane cu mijloacele de transport ale S.C. T.U.C. S.A. Râmnicu Sărat în interiorul Municipiului Râmnicu Sărat - Vezi Minută - Vezi Proces verbal de afișare14.01.2019 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003 de aducere la cunoștință publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană durabilă a Municipiului Râmnicu Sărat - actualizat - Vezi Proces verbal04.01.2019 - Anunț consultare și dezbatere publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea majorării tarifului la biletele de călătorie pentru transportul public de persoane cu mijloacele de transport ale S.C. TUC S.A. Râmnicu Sărat, în interiorul Municipiului Râmnicu Sărat - Vezi Anunț și proiect