Legea 52/2003 - transparenţa decizională în administraţia publică - 2019 Imprimare Email
Legea 52/2003
Scris de Pruteanu Sabina   

Raport de evaluare a implementării Legii 52/2003 în anul 2018

DESCARCĂ

Raport de evaluare a implementării Legii 52/2003 în anul 2017

DESCARCĂ

 Raport de evaluare a implementării Legii 52/2003 în anul 2016

DESCARCĂ

 

   - Legea nr. 52/2003 - DESCARCĂ 


- Dispoziție nr. 1479/04.11.2016 - privind desemnarea doamnei PRUTEANU SABINA-ELENA - consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent in cadrul Compartimentului Contencios Administrativ si Juridic - Birou Contencios Administrativ si Juridic si Registrul Agricol din cadrul aparatului de specialitate a primarului Municipiului Rm.Sarat ca responsabil, din partea conducerii Municipiului Rm. Sarat, pentru relatia cu societatea civila, in conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica - Vezi dispoziție


 Anunțuri importante - transparență decizională în administrația publică - 2019

 

 

 

 


31.12.2019 - Minuta dezbaterii publice încheiată cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si Regulamentului local de Urbanism aferent pentru lucrarea "Construire spatiu pentru activitati de comert si servicii: centru de consultantă pentru afaceri si management (CAEN 7022), centru de anvelope, piese şi accesorii pentru autovehicule (CAEN 4520+4532), centru de realizare a softului la comanda (CAEN 6201)", în strada Matei Basarab nr. 7, nr. cadastral 32985, Municipiul Râmnicu Sărat, judetul Buzau - Vezi Minută și Proces verbal de afișare30.12.2019 - Proces verbal încheiat urmare finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoştinţă publică a proiectului de hotărâre privind modificarea tariferlor pentru activităţile cuprinse în contractul de delegare prin concesiune a Serviciului public de salubrizare al Municipiului Râmnicu Sărat pentru activitatea privind ”Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori" şi aprobarea tarifelor pentru activitatea privind "colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora", precum şi pentru colectare deşeuri municipale din depozitele necontrolate şi transportul lor la depozitul ecologic - Vezi Proces verbal23.12.2019 - Proces verbal încheiat urmare finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoştinţă publică a proiectului de hotărâre privind schimbarea denumirii unei strazi din Municipiul Râmnicu Sărat, judeţul Buzau - Vezi Proces Verbal23.12.2019 - Proces verbal încheiat urmare finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoştinţă publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea solutiilor optime de de legare a gestiunii Serviciului de transport public local de călători în conformitate cu prevederile Regulamentului (CR) nr. 1370/2007 şi alegerea modalităţii de gestiune a acestui serviciu public la nivelul Municipiului Râmnicu Sărat - Vezi Proces Verbal23.12.2019 - Anunț consultare și dezbatere publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si Regulamentului local de Urbanism aferent pentru lucrarea "Construire spatiu pentru activitati de comert si servicii: centru de consultantă pentru afaceri si management (CAEN 7022), centru de anvelope, piese şi accesorii pentru autovehicule (CAEN 4520+4532), centru de realizare a softului la comanda (CAEN 6201)", în strada Matei Basarab nr. 7, nr. cadastral 32985, Municipiul Râmnicu Sărat, judetul Buzau - Vezi Anunț și Proiect18.12.2019 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru lucrarea " Construire + închidere balcon cu gol acces din interior" pentru imobilul situat în municipiul Râmnicu Sărat, Aleea Antilopei, bloc 14A, apartament 2, judeţul Buzău - Vezi Proces verbal17.12.2019 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru lucrarea "Construire şi închidere balcon cu gol acces din exterior prin desfiinţare parapet fereastră şi desfiinţare pereţi interiori de compartimentare cu destinaţia de cabinet medical" pentru imobilul situat în municipiul Râmnicu Sărat, Aleea Livezilor, bloc 13B, apartament 2, judeţul Buzău - Vezi Proces Verbal13.12.2019 - Proces verbal incheiat urmare finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoştinţă publică a proiectului de hotărâre privind privind actualizarea nivelului taxelor speciale pentru serviciile prestate la cimitirul Eternitatea din Municipiul Râmnicu Sărat - Vezi Proces verbal12.12.2019 - Minuta dezbaterii publice a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru lucrarea "Construire + inchidere balcon cu gol acces din interior" pentru imobilul situat în municipiul Râmnicu Sărat, Aleea Antilopei, bloc 14A, apartament 2, judeţul Buzău - Vezi Minută și Proces verbal de afișare11.12.2019 - Minuta dezbaterii publice a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru lucrarea "Construire şi închidere balcon cu gol acces din exterior prin desfiinţare parapet fereastră şi desfiinţare pereţi interiori de compartimentare cu destinaţia de cabinet medical" pentru imobilul situat in municipiul Râmnicu Sărat, Aleea Livezilor, bloc 13B, apartament 2, judeţul Buzău - Vezi Minută și Proces verbal de afișare06.12.2019 - Proces verbal încheiat urmare finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr.52/2003, de aducere la cunoştinţă publică a proiectului de hotărâre privind stabilirea unor măsuri administrative de circulaţie rutieră şi pietonală în Municipiul Râmnicu Sărat - Vezi Proces verbal04.12.2019 - Anunț consultare și dezbatere publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru lucrarea "Construire + închidere balcon cu gol acces din interior" pentru imobilul situat în municipiul Râmnicu Sărat, Aleea Antilopei, bloc l4A, apartament 2, judeţul Buzău - Vezi Anunț și Proiect04.12.2019 - Anunț consultare și dezbatere publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru lucrarea "Construire şi închidere balcon cu gol acces din exterior prin desfiinţare parapet fereastră şi desfiinţare pereţi interiori de compartimentare cu destinaţia de cabinet medical" pentru imobilul situat în municipiul Râmnicu Sărat, Aleea Livezilor, bloc 13B, apartament 2, judeţul Buzău - Vezi Anunț și Proiect28.11.2019 - Proces verbal încheiat ca urmare a finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoştinţă publică a proiectului de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru activităţile cuprinse în contractul de delegare prin concesiune a Serviciului public de salubrizare al Municipiului Râmnicu Sărat pentru activitatea privind "Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori" şi aprobarea tarifelor pentru activitatea privind "colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/ sau exterioară a acestora", precum şi pentru colectare deşeuri municipale din depozitele necontrolate şi transportul lor la depozitul ecologic - Vezi Proces verbal
28.11.2019 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru activităţile cuprinse în contractul de delegare prin concesiune a Serviciului public de salubrizare al Municipiului Râmnicu Sărat pentru activitatea privind "Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori" şi aprobarea tarifelor pentru activitatea privind "colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/ sau exterioară a acestora", precum şi pentru colectare deşeuri municipale din depozitele necontrolate şi transportul lor la depozitul ecologic - Vezi Proces verbal26.11.2019 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind Studiului de oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea solutiilor optime de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local de călători în conformitate cu prevederile Regulamentului (CR) nr. 1370/2007 şi alegerea modalităţii de gestiune a acestui serviciu public la nivelul Municipiului Râmnicu Sărat - Vezi Proces verbal25.11.2019 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind schimbarea denumirii unei strazi din Municipiul Râmnicu Sărat judeţul Buzau - Vezi Proces verbal21.11.2019 - Minuta dezbaterii publice a proiectului de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru activităţile cuprinse în contractul de de legare prin concesiune a Serviciului public de salubrizare al Municipiului Râmnicu Sărat pentru activitatea privind "Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori" şi aprobarea tarifelor pentru activitatea privind "colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora", precum şi pentru colectare deşeuri municipale din depozitele necontrolate şi transportul lor la depozitul ecologic - Vezi Minută și Proces verbal de afișare19.11.2019 - Minuta dezbaterii publice a proiectului de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea solutiilor optime de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local de călători în conformitate cu prevederile Regulamentului (CR) nr. 1370/2007 şi alegerea modalităţii de gestiune a acestui serviciu public la nivelul Municipiului Râmnicu Sărat - Vezi Minută și Proces verbal de afișare18.11.2019 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind actualizarea nivelului taxelor speciale pentru serviciile prestate la cimitirul Eternitatea din Municipiul Râmnicu Sărat - Vezi Proces verbal18.11.2019 - Proces verbal încheiat ca urmare a finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoştinţă publică a proiectului de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora ce se vor aplica în anul 2020 în Municipiul Râmnicu Sărat - Vezi Proces verbal18.11.2019 - Minuta dezbaterii publice a a Proiectului de hotărâre privind schimbarea denumirii unei strazi din Municipiul Râmnicu Sărat, judeţul Buzau - Vezi Minută și Proces Vebal de afișare14.11.2019 - Proces verbal încheiat ca urmare a finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoştinţă publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor (strategia de tarifare) conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judetul Buzau, în perioada 2014-2020" - Vezi Proces Verbal14.11.2019 - Anunț consultare și dezbatere publica a Proiectului de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru activităţile cuprinse în contractul de de legare prin concesiune a Serviciului public de salubrizare al Municipiului Râmnicu Sărat pentru activitatea privind "Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori" şi aprobarea tarifelor pentru activitatea privind "colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora", precum şi pentru colectare deşeuri municipale din depozitele necontrolate şi transportul lor la depozitul ecologic - Vezi Anunț și Proiect

   Referat privind modificarile aduse la RAPORT DE SPECIALITATE nr. 78949/12.11.2019 la proiectul de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru activitatile cuprinse in contractul de delegare prin concesiune a Serviciului public de salubrizare al Municipiului Rm. Sarat pentru activitatea privind "Colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseuri lor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori" precum si a tarifelor pentru activitatea privind "Colectare deseuri municipale din depozitele necontrolate si transportul lor la depozitul ecologic", ca urmare a modificarilor legislative intervenite in perioada de derulare a procedurii de elaborare a actului administrativ mai sus mentionat - Vezi Referat11.11.2019 - Anunț consultare și dezbatere publică a Proiectului de hotarare privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea solutiilor optime de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local de călători in conformitate cu prevederile Regulamentului (CR) nr. 1370/2007 și alegerea modalității de gestiune a acestui serviciu public la nivelul Municipiului Ramnicu Sarat - Vezi Anunț și Proiect11.11.2019 - Anunț consultare și dezbatere publică a Proiectului de hotărâre privind schimbarea denumirii unei strazi din Municipiul Râmnicu Sarat, județul Buzau - Vezi Anunț și Proiect08.11.2019 - Minuta dezbaterii publice a a Proiectului de hotărâre privind actualizarea nivelului taxelor speciale pentru serviciile prestate la cimitirul Eternitatea din Municipiul Râmnicu Sărat - Vezi Minută și Proces verbal de afișare08.11.2019 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind stabilirea unor măsuri administrative de circulaţie rutieră şi pietonală în Municipiul Râmnicu Sărat - Vezi Proces verbal06.11.2019 - Proces verbal încheiat ca urmare a finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoştinţă publică a proiectului de hotărâre privind instituirea unor facilitati fiscale și aprobarea procedurii de anulare a creantelor accesorii aferente obligatiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de catre contribuabilii de pe raza administrativ-teritoriala a Municipiului Râmnicu Sarat - Vezi Proces verbal01.11.2019 - Minuta dezbaterii publice a Proiectului de hotărâre privind stabilirea unor măsuri administrative de circulaţie rutieră şi pietonală în Municipiul Râmnicu Sărat - Vezi Minută și Proces verbal de afișare01.11.2019 - Anunț consultare și dezbatere publică a Proiectului de hotărâre privind actualizarea nivelului taxelor speciale pentru serviciile prestate la cimitirul Eternitatea din Municipiul Râmnicu Sărat - Vezi Anunț și Proiect31.10.2019 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru activităţile cuprinse în contractul de delegare prin concesiune a Serviciului public de salubrizare al Municipiului Râmnicu Sărat pentru activitatea privind "Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori" şi aprobarea tarifelor pentru activitatea privind "colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora", precum şi pentru colectare deşeuri municipale din depoziteze necontrolate şi transportul lor la depozitul ecologic - Vezi Proces verbal25.10.2019 - Anunț consultare și dezbatere publică a Proiectului de hotărâre privind stabilirea unor măsuri administrative de circulaţie rutieră şi pietonală în Municipiul Râmnicu Sărat - Vezi Anunț și Proiect24.10.2019 - Minuta dezbaterii publice a proiectului de hotărâre privind modificarea tariferlor pentru activităţile cuprinse în contractul de delegare prin concesiune a Serviciului public de salubrizare al Municipiului Râmnicu Sărat pentru activitatea privind "Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori" şi aprobarea tarifelor pentru activitatea privind "colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora", precum şi pentru colectare deşeuri municipale din depoziteze necontrolate şi transportul lor la depozitul ecologic - Vezi Minută și Proces verbal de afișare23.10.2019 - Proces verbal încheiat ca urmare a finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoştinţă publică a proiectului de hotărâre privind însuşirea stemei Municipiului Râmnicu Sărat - Vezi Proces verbal22.10.2019 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora ce se vor aplica în anul 2020 în Municipiul Râmnicu Sărat - Vezi Proces verbal21.10.2019 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor (strategia de tarifare) conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judetul Buzau, în perioada 2014-2020" - Vezi Proces verbal17.10.2019 - Anunț consultare și dezbatere publică a Proiectului de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru activităţile cuprinse în contractul de delegare prin concesiune a Serviciului public de salubrizare al Municipiului Râmnicu Sărat pentru. activitatea privind "Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori" şi aprobarea tarifelor pentru activitatea privind "colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora", precum şi pentru colectare deşeuri municipale din depozitele necontrolate şi transportul lor la depozitul ecologic - Vezi Anunț și Proiect15.10.2019 - Minuta dezbaterii publice a Proiectului de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora ce se vor aplica în anul 2020 în Municipiul Râmnicu Sărat - Vezi Minută și Proces verbal de afișare11.10.2019 - Minuta dezbaterii publice a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor (strategia de tarifare) conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judetul Buzau, în perioada 2014-2020" - Vezi Minută și Proces verbal de afișare09.10.2019 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind instituirea unor facilităţi fiscale şi aprobarea procedurii de anulare a creanţelor accesorii aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Râmnicu Sărat - Vezi Proces verbal07.10.2019 - Anunț consultare și dezbatere publică a Proiectului de hotărâre privind stabilirea niveluri lor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora ce se vor aplica in anul 2020 în Municipiul Râmnicu Sărat - Vezi Anunț și Proiect04.10.2019 - Anunț consultare și dezbatere publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor (strategia de tarifare) conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată dinjudetul Buzau, în perioada 2014-2020" - Vezi Anunț și Proiect02.10.2019 - Minuta dezbaterii publice a proiectului de hotărâre privind instituirea unor facilităţi fiscale şi aprobarea procedurii de anulare a creanţelor accesorii aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Râmnicu Sărat - Vezi Minuta și Proces verbal de afișare30.09.2019 - Proces verbal încheiat ca urmare a finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoştinţă publică a proiectului de hotărâre atribuirea denumirii "Octavian Moșescu" - Muzeului Municipal Râmnicu Sărat - Vezi Proces verbal25.09.2019 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind însuşirea stemei Municipiului Râmnicu Sărat - Vezi Proces verbal25.09.2019 - Anunț consultare și dezbatere publică a Proiectului de hotărâre privind instituirea unor facilităţi fiscale şi aprobarea procedurii de anulare a creanţelor accesorii aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Râmnicu Sărat - Vezi Anunț și Proiect18.09.2019 - Minuta dezbaterii publice a Proiectului de hotărâre privind însușirea stemei Municipiului Râmnicu Sărat - Vezi Minută și proces verbal de afișare10.09.2019 - Anunț consultare și dezbatere publică a a Proiectului de hotărâre privind însuşirea stemei Municipiului Râmnicu Sărat - Vezi Anunț și Proiect03.09.2019 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind atribuirea denumirii "Octavian Moșescu" - Muzeului Municipal Râmnicu Sărat - Vezi Proces Verbal27.08.2019 - Minuta dezbaterii publice a proiectului de hotărâre privind atribuirea denumirii ”Octavian Moșescu” - Muzeului Municipal Râmnicu Sărat - Vezi Minută și proces verbal de afișare19.08.2019 - Anunț consultare și dezbatere publică a Proiectului de hotărâre privind atribuirea denumirii ”Octavian Moșescu” - Muzeului Municipal Râmnicu Sărat - Vezi Anunț și Proiect14.08.2019 - Proces verbal încheiat ca urmare a finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoştinţă publică a proiectului de hotărâre aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Direcţiei de Asistenţă Socială Râmnicu Sărat pentru perioada 2019 - 2024 - Vezi Proces verbal11.07.2019 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003 de aducere la cunoștință publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general din bugetul local al Municipiului Rămnicu Sărat, pe anul 2019 - Vezi Proces verbal26.06.2019 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Direcției de Asistență Socială Râmnicu Sărat pentru perioada 2019 - 2024 - Vezi Proces verbal20.06.2019 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003 de aducere la cunoștință publică a Proiectului de hotărâre privind Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului Local de Urbanism privind lucrarea "Realizare bloc de locuinţe P+4E prin consolidarea şi etajarea clădirii fosta CT 02 Centru" pentru imobilul din strada Braşoveni, nr. 3, nr. cadastral 33469, municipiul Râmnicu Sărat, judeţul Buzău - Vezi Proces Verbal19.06.2019 - Minuta dezbaterii/consultării publice încheiată cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Direcției de Asistență Socială Râmnicu Sărat pentru perioada 2019 - 2024 - Vezi Minută și Proces verbal de afișare11.06.2019 - Anunț consultare și dezabatere publică a a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Direcţiei de Asistenţă Socială Râmnicu Sărat pentru perioada 2019-2024 - Vezi Anunț și Proiect07.06.2019 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non-profit de interes general din bugetul local al Municipiului Râmnicu Sărat, pe anul 2019 - Vezi Proces Verbal04.06.2019 - Minuta dezbaterii/consultării publice încheiată cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non-profit de interes general din bugetul local al Municipiului Râmnicu Sărat, pe anul 2019 - Vezi Minută și Proces verbal de afișare27.05.2019 - Anunț consultare și dezbatere publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non-profit de interes general din bugetul local al Municipiului Râmnicu Sărat, pe anul 2019 - Vezi Anunț23.05.2019 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi a Regulamentului Local de Urbanism privind lucrarea "Realizare bloc de locuinţe P+4E prin consolidarea şi etajarea clădirii fosta CT 02 Centru" pentru imobilul din strada Braşoveni, nr. 3, nr. cadastral 33469, municipiul Râmnicu Sărat, judeţul Buzău - Vezi Proces verbal22.05.2019 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003 de aducere la cunoștință publică a Proiectului de hotărâre privind stabilirea unor măsuri administrative de circulaţie rutieră şi pietonală în Municipiul Râmnicu Sărat - Vezi Proces verbal17.05.2019 - Minuta dezbaterii/consultării publice încheiată cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi a Regulamentului Local de Urbanism privind lucrarea "Realizare bloc de locuinţe P+4E prin consolidarea şi etajarea clădirii fosta CT 02 Centru" pentru imobilul din strada Braşoveni, nr. 3, nr. cadastral 33469, municipiul Râmnicu Sărat, judeţul Buzău - Vezi Minută și Proces verbal de afișare10.05.2019 - Anunț consultare și dezbatere publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi a Regulamentului Local de Urbanism privind lucrarea "Realizare bloc de locuinţe P+4E prin consolidarea şi etajarea clădirii fosta CT 02 Centru" pentru imobilul din strada Braşoveni, nr. 3, nr. cadastral 33469, municipiul Râmnicu Sărat, judeţul Buzău - Vezi Anunț și Proiect07.05.2019 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi a Regulamentului Local de Urbanism privind lucrarea "Construire clădire pentru birouri şi spaţii comerciale" pentru imobilul din strada Principele Ferdinand, nr. 35, nr. cadastral 36608, municipiul Râmnicu Sărat, judeţul Buzău - Vezi Proces Verbal19.04.2019 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind stabilirea unor măsuri administrative de circulaţie rutieră şi pietonală în Municipiul Râmnicu Sărat - Vezi Proces verbal15.04.2019 - Minuta dezbaterii publice a Proiectului de hotărâre privind stabilirea unor măsuri administrative de circulaţie rutieră şi pietonală în Municipiul Râmnicu Sărat - Vezi Minută și Proces verbal de afișare08.04.2019 - Anunț consultare și dezbatere publică a proiectului de hotărâre privind stabilirea unor măsuri administrative de circulaţie rutieră şi pietonală în Municipiul Râmnicu Sărat - Vezi Anunț08.04.2019 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi a Regulamentului Local de Urbanism privind lucrarea "Construire clădire pentru birouri şi spaţii comerciale" pentru imobilul din strada Principele Ferdinand, nr. 35, nr. cadastral 36608, municipiul Râmnicu Sărat, judeţul Buzău - Vezi Proces verbal29.03.2019 - Minuta dezbaterii publice a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi a Regulamentului Local de Urbanism privind lucrarea "Construire clădire pentru birouri şi spaţii comerciale" pentru imobilul din strada Principele Ferdinand, nr. 35 - Vezi Minuta - Vezi Proces verbal de afișare25.03.2019 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003 de aducere la cunoștință publică a proiectului de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora ce se vor aplica în anul 2020 în Municipiul Râmnicu Sărat indexate cu rata inflaţiei de 4,6% (aferentă anului fiscal 2018) - Vezi Proces verbal22.03.2019 - Anunț consultare și dezbatere publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi a Regulamentului Local de Urbanism privind lucrarea "Construire clădire pentru birouri şi spaţii comerciale" pentru imobilul din strada Principele Ferdinand, nr. 35, nr. cadastral 36608, municipiul Râmnicu Sărat, judeţul Buzău - Vezi anunț și Proiect11.03.2019 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003 de aducere la cunoștință publică a proiectului de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru activităţile cuprinse în contractul de servicii privind asigurarea continuităţii serviciului public de salubrizare al Municipiului Râmnicu Sărat nr. 32354/09.11.20181 contract încheiat între U.A.T. Municipiul Rdmnicu Sărat şi S.C. RER SUD S.A. - Vezi Proces verbal
11.03.2019 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003 de aducere la cunoștință publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea constituirii Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul Municipiului Râmnicu Sărat şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al acestuia - Vezi Proces verbal22.02.2019 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora ce se vor aplica în anul 2020 în Municipiul Râmnicu sărat indexate cu rata inflaţiei de 4,6% (aferentă anului fiscal 2018) - Vezi Proces verbal19.02.2019 - Minuta dezbaterii publice a Proiectului de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora ce se vor aplica în anul 2020 în Municipiul Râmnicu Sărat indexate cu rata inflaţiei de 4,6% (aferentă anului fiscal 2018) - Vezi Minută și Proces verbal de afișare15.02.2019 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003 de aducere la cunoștință publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea majorării tarifului la biletele de călătorie pentru transportul public de persoane cu mijloacele de transport ale S. C. TUC S.A. Râmnicu Sărat, în interiorul Municipiului Râmnicu Sărat - Vezi Proces verbal12.02.2019 - Anunț consultare și dezbatere publică a Proiectului de Hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora ce se vor aplica in anul 2020 in Municipiul Rm. Sarat, indexate cu rata inflatiei de 4,6% (aferenta anului fiscal 2018) - Vezi Proiect12.02.2019 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru activităţile cuprinse în contractul de servicii privind asigurarea continuităţii serviciului public de salubrizare al Municipiului Râmnicu Sărat nr. 32354/09.11.2018, contract incheiat între U.A.T. Municipiul Râmnicu Sărat şi S. C. RER SUD S.A. - Vezi Proces verbal12.02.2019 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul Municipiului Râmnicu Sărat şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al acestuia - Vezi Proces verbal05.02.2019 - Minuta dezbaterii publice a proiectului de hotarâre privind Proiectul de hotărâre privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul Municipiului Râmnicu Sărat şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al acestuia - Vezi Minută și Proces verbal de afișare
04.02.2019 - Minuta dezbaterii publice a proiectului de hotarâre privind modificarea tarifelor pentru activittiţile cuprinse in contractul de servicii privind asigurarea continuităţii serviciului public de salubrizare al Municipiului Râmnicu Sărat nr. 32354/09.11.2018, contract incheiat între U.A.T. Municipiul Râmnicu Sărat şi S. C. RER SUD S.A. - Vezi Minută și Proces verbal de afișare29.01.2019 - Anunț consultare și dezbatere publică a Proiectului de hotărâre privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul Municipiului Râmnicu Sărat şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al acestuia - Vezi Anunț și Proiect28.01.2019 - Anunț consultare și dezbatere publică a Proiectului de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru activităţile cuprinse în contractul de servicii privind asigurarea continuităţii serviciului public de salubrizare al Municipiului Râmnicu Sărat nr. 32354/09.11.2018, contract încheiat intre U.A.T. Municipiul Râmnicu Sărat şi S.C. RER SUD S.A. - Vezi Anunț și Proiect18.01.2019 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003 de aducere la cunoștință publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea strategiei pentru Tineret a Municipiului Râmnicu Sărat ca urmare a implementării proiectului ”Râmnicu Sărat, model al dezvoltării durabile" - "SUS RAMNICUL", proiect finanţat de Uniunea Europeană, prin Programul ERASMUS+, Acţiunea Cheie 3: Proiecte privind dialogul structurat, contract nr: 2017-2-RO01-KA347-037606 - Vezi Proces verbal15.01.2019 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea majorării tarifului la biletele de călătorie pentru transportul public de persoane cu mijloacele de transport ale S. C. TUC S.A. Râmnicu Sărat, în interiorul Municipiului Râmnicu Sărat - Vezi Proces verbal15.01.2019 - Minuta dezbaterii publice a proiectului de hotarâre privind aprobarea majorării tarifului la biletele de călătorie pentru transportul public de persoane cu mijloacele de transport ale S.C. T.U.C. S.A. Râmnicu Sărat în interiorul Municipiului Râmnicu Sărat - Vezi Minută - Vezi Proces verbal de afișare14.01.2019 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003 de aducere la cunoștință publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană durabilă a Municipiului Râmnicu Sărat - actualizat - Vezi Proces verbal04.01.2019 - Anunț consultare și dezbatere publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea majorării tarifului la biletele de călătorie pentru transportul public de persoane cu mijloacele de transport ale S.C. TUC S.A. Râmnicu Sărat, în interiorul Municipiului Râmnicu Sărat - Vezi Anunț și proiect