Print E-mail
Proiecte de Hotărâri CL - 2018

 

 

 

Ședința de lucru extraordinară a Consiliului Local din data de 11.12.2018 ora 10

 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al bugetului local al Municipiului Râmnicu Sărat aferent exercitiului financiar al anului 2017, în suma de 600.876,32 lei, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, în anul 2018;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - ec. Forțu Macovei - director economic, ec. Tăbleț Anișoara - Șef Serviciu si ec. Manea Simona - consilier
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Râmnicu Sărat pe anul 2018;

- initiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezinta - ec. Forțu Macovei - director economic, ec. Tăbleț Anișoara – Șef Serviciu si ec. Manea Simona - consilier
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Râmnicu Sărat pe anul 2018

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - ec. Forțu Macovei - director economic, ec. Tăbleț Anișoara – Șef Serviciu si ec. Manea Simona - consilier