Print E-mail
Acvaterm 2018

 

 

30.10.2018 - Consiliul de Administratie al SC ACVATERM SA Ramnicu Sarat, cu sediul in Mun. Ramnicu Sarat, str. Unirii, nr. 24 A, inmatriculata.sub nr. 110/48/1998, CUI RO 10152880, in baza art. 9, lit. c), conf OUG 10912011, prin Presedintele C.A., si in baza art. 9, lit. c), din OUG 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata prin Legea 111/2016, convoaca Adunarea Generala a Actionarilor la SC ACVATERM SA, privind negocierea si aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari rezultati din planul de administrare, in data de 12.12.2018, ora 15:30, la sediul Primariei Municipiului Ramnicu Sarat, din str. N. Balcescu, nr. 1 - Vezi Anunț