Print E-mail
Proiecte de Hotărâri CL - 2018

 

 

 

Ședința de lucru extraordinară a Consiliului Local din data de 20.11.2018 - ora 11.00

 

 

 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea participarii si exercitarii votului prin reprezentare de catre domnul SBIRNEA IULIAN-Sef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant in cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm. Sarat, desemnat prin HCL nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm. Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 28.11.2018, ora 10.00 (sau 29.11.2018, ora 10.00 - daca e cazul), respectiv insusirea modelului procurii speciale afisate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica "despre noi/interes public/ buletin informativ'';

- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

- prezinta - cons. jr. Corbu Alina Giorgiana2. Proiect de hotarare privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare . şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Intreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 28.11.2018, ora 10.00 (sau în data de 29.11.2018, ora 10.00 - dacă e cazul), punctul nr. 1 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 rectificat si avizat de A.D.I "Buzau 2008", ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 24794/08.11.2018;

- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

- prezinta - cons. jr. Corbu Alina Giorgiana3. Proiect de hotarare privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 28.11.2018, ora 10.00 (sau în data de 29.11.2018, ora 10.00 - dacă e cazul), punctul nr. 2 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea proiectului de act aditional nr.3 la contractul de credit din data de 12.05.2011 incheiat intre S.C Compania de Apa S.A Buzau si BERD, incheierea si executarea acestuia si imputernicirea directorului general sa negocieze si sa semneze in numele si pentru Societate Actul aditional nr.3, precum si orice documente, notificari, cereri, corespondenta care trebuie semnata si transmise in baza sau in legatura cu sau pentru punerea in executare a Actului aditional nr.3 si a Contractului de credit, ordine de Zl transmisă prin Convocatorul nr. 24794/08.11.2018;

- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

- prezinta - cons. jr. Corbu Alina Giorgiana4. Proiect de hotarare privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 28.11.2018, ora 10.00 (sau în data de 29.11.2018, ora 10.00 - dacă e cazul), punctul nr. 3 înscris pe ordinea de zi, respectiv prezentarea raportului aferent semestrului 1 al anului 2018 intocmit in conformitate cu prevederile art.55 din O.U.G nr.109 /2011 de catre Consiliul de Administratie provizoriu numit in baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr.1/7.03.2018, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.24794 /08.11.2018;

- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

- prezinta - cons. jr. Corbu Alina Giorgiana5. Proiect de hotarare privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Intreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 28.11.2018, ora 10.00 (sau în data de 29.11.2018, ora 10.00 - dacă e cazul), punctul nr. 4 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea actului aditional la contractul de mandat al administratorilor societatii, intocmit in conformitate cu H.G nr.722/2016, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 24794/08.11.2018;

- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

- prezinta - cons. jr. Corbu Alina Giorgiana6. Proiect de hotarare privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare . şi Indrumare a Unităţilor de Invăţământ şi Intreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 28.11.2018, ora 10.00 (sau în data de 29.11.2018, ora 10.00 - dacă e cazul), punctul nr. 5 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea încheierii unui nou act aditional la contractul de mandat, privind stabilirea componentei remuneratiei variabile si a indicatorilor de performanta aferenti, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 24794/08.11.2018;

- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

- prezinta - cons. jr. Corbu Alina Giorgiana7. Proiect de hotarare privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Invăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărati desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 28.11.2018, ora 10.00 (sau în data de 29.11.2018, ora 10.00 - dacă e cazul), punctul nr. 6 înscris pe ordinea de zi, respectiv imputernicirea secretarului tehnic al Consiliului de Administratie al societatii, Salcutan Alexandru Lucian, sa efectueze toate demersurile necesare ducerii la indeplinire a hotararilor adoptate, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 24794/08.11.2018;

- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

- prezinta - cons. jr .Corbu Alina Giorgiana8. Proiect de hotarare privind aprobarea exercitarii votului prin reprezentare de catre domnul SBIRNEA IULIAN-Sef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant si Intreprinderilor Publice in cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm. Sarat, desemnat prin HCL nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm. Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 28.11.2018, ora 12.00 (sau 29.11.2018, ora 12.00 - daca e cazul), respectiv insusirea modelului procurii speciale afisate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica "despre noi/interes public/ buletin informativ";

- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

- prezinta - cons. jr. Corbu Alina Giorgiana9. Proiect de hotarare privind imputernicirea domnului SBIRNEA IULIAN­ Sef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant si Intreprinderilor Publice in cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm. Sarat, desemnat prin HCL nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm. Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, sa participe si sa voteze in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 28.11.2018, ora 12.00 (sau 29.11.2018, ora 12.00 - daca e cazul), punctul nr.1 inscris pe Ordinea de zi, respectiv aprobarea modificarii si completarii art.3.4 din Actul Constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza: a) aprobarea inchiderii punctului de lucru - Retele Apa Canalizare, situat in Buzau, strada Victoriei nr.27; b) aprobarea deschiderii punctului de lucru - Gospodarie de apa Movila Banului, situat in sat Movila Banului, comuna Movila Banului, judetul Buzau; c) aprobarea deschiderii punctului de lucru - Gospodarie de apa Florica, situat in sat Florica, comuna Florica, judetul Buzau; d) aprobarea deschiderii punctului de lucru - Statie de epurare Florica, situat in sat Florica, comuna Florica, judetul Buzau ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.24899/ 12.11.2018;

- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

- prezinta - cons. jr. Corbu Alina Giorgiana10. Proiect de hotarare privind împuternicirea domnului SBIRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Intreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 28.11.2018, ora 12.00 (sau în data de 29.11.2018, ora 12.00 - dacă e cazul), punctul nr. 2 înscris pe ordinea de zi, respectiv imputernicirea secretarului tehnic al Consiliului de Administratie al societatii, Salcutan Alexandru Lucian, sa semneze actul constitutiv actualizat si sa efectueze toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor la Registrul Comertului, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 24899/12.11.2018;

 

- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

- prezinta - cons. jr. Corbu Alina Giorgiana11. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnice-economici pentru obiectivul de investitii "Construire teren de fotbal cu gazon sintetic pentru antrenament" in Municipiul Rm. Sarat, strada Stadionului nr.1.

- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

- prezinta - ing. Ionescu Dumitru Daniel - consilier si ec. Tablet Anisoara - Sef Serviciu