Imprimare Email
Proiecte de Hotărâri CL - 2018

 

 

 

Ședința de lucru extraordinară a Consiliului Local din data de 06.03.2018 - ora 11

 

 

 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea participarii si exercitarii votului prin reprezentare de catre domnul SBIRNEA IULIAN-Sef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant in cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm. Sarat, desemnat prin HCL nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm. Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 07.03.2018, ora 10.00 (sau 08.03.2018, ora 10.00 - daca e cazul), respectiv insusirea modelului procurii speciale afisate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica "despre noi/interes public/ interes informativ";

- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

- prezinta - Corbu Alina Giorgiana - Sef Birou

 

 

 

2. Proiect de hotarare privind imputernicirea domnului SBIRNEA IULIAN - Sef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de lnvatamant in cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm. Sarat, desemnat prin HCL nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, sa participe si sa voteze in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 07.03.2018, ora 10.00 (sau 08.03.2018, ora 10.00 - daca e cazul), punctul nr. 1 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobare numire, în aceleaşi condiţii contractuale ca administratorii pe care îi înlocuiesc, de administratorii provizorii din lista transmisă de A.D.l. Buzău 2008 până la data de 30.06.2018, dar nu mai târziu de data numirii noilor administratori, după cum urmează: 1. PITIŞ CORNEL. cu domiciliul în judeţul Buzău, 2 . BOGDAN ION. cu domiciliul în judeţul Buzău, 3. PISTOL EDUARD, cu domiciliul în judeţul Buzău, 4. SĂVULESCU MARIANA SIMONA, cu domiciliul în judeţul Buzău, 5. HINTA PETRUS. cu domiciliul în judeţul Buzău, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 2777 /28.02.2018;

- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

- prezinta - Corbu Alina Giorgiana - Sef Birou

 

 

 

3. Proiect de hotarare privind imputernicirea domnului SBIRNEA IULIAN Sef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de lnvatamant in cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sarat, desemnat prin HCL nr.128f28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, sa participe si sa voteze in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 07.03.2018, ora 1o.oo (sau 08.03.2018, ora 10.00 - daca e cazul), punctul nr. 2 înscris pe ordinea de zi, respectiv împuternicirea doamnei Stan Raluca Georgiana - Şef Serviciu Juridic şi Executări Silite ca să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor în Registrul Comerţului, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 2777/28.02.2018.
- initiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar
- prezinta - Corbu Alina Giorgiana - Sef Birou