Legea 52/2003 - transparenţa decizională în administraţia publică - 2018 Imprimare Email
Legea 52/2003
Scris de Pruteanu Sabina   

 Raport de evaluare a implementării Legii 52/2003 în anul 2016

DESCARCĂ

 

   - Legea nr. 52/2003 - DESCARCĂ 


- Dispoziție nr. 1479/04.11.2016 - privind desemnarea doamnei PRUTEANU SABINA-ELENA - consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent in cadrul Compartimentului Contencios Administrativ si Juridic - Birou Contencios Administrativ si Juridic si Registrul Agricol din cadrul aparatului de specialitate a primarului Municipiului Rm.Sarat ca responsabil, din partea conducerii Municipiului Rm.Sarat, pentru relatia cu societatea civila, in conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica - Vezi dispoziție


 Anunțuri importante - transparență decizională în administrația publică - 2018

 

 

 

 

04.10.2018 - Proces verbal cu prilejul finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoştinţă publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime de delegare a gestiunii Serviciului de iluminat public al Municipiului Râmnicu Sărat şi alegerea modalităţii de gestiune a acestui serviciu public la nivelul Municipiului Râmnicu Sărat - Vezi Proces Verbal


10.09.2018 - Proces verbal cu prilejul finalizării termenului de aducere la cunoştinţă publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime de delegare a gestiunii Serviciului de iluminat public al Municipiului Râmnicu Sărat şi alegerea modalităţii de gestiune a acestui serviciu public la nivelul Municipiului Râmnicu Sărat - Vezi Proces Verbal


28.08.2018 - Minuta dezbaterii publice a proiectului de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime de delegare a gestiunii Serviciului de iluminat public al Municipiului Râmnicu Sărat şi alegerea modalităţii de gestiune a acestui serviciu public la nivelul Municipiului Râmnicu Sărat - Vezi Minuta - Vezi Proces verbal de afișare


22.08.2018 - ANUNŢ CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ a proiectului de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime de delegare a gestiunii Serviciului de iluminat public al Municipiului Râmnicu Sărat şi alegerea modalităţii de gestiune a acestui serviciu public la nivelul Municipiului Râmnicu Sărat - Vezi Anunț și Proiect


10.08.2018 - Proces verbal cu prilejul finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoştinţă publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent pentru lucrarea "Construire magazie parter depozitare piese de schimb utilaje agricole - construcţie provizorie şi împrejmuire pe 3 laturi", strada Constituţiei nr.-ul 18, Municipiul Râmnicu Sărat, judeţul Buzău - Vezi Proces Verbal


10.08.2018 - Proces verbal cu prilejul finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoştinţă publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent pentru lucrarea "Alipire imobile teren: strada Veteranilor nr.-ul 3 + strada Radu cel Frumos nr. -ul 15 în vederea construirii unei locuinţe", Municipiul Râmnicu Sărat, judeţul Buzău - Vezi Proces Verbal


20.07.2018 - Proces verbal cu prilejul finalizării termenului de aducere la cunoştinţă publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent pentru lucrarea "Alipire imobile teren: strada Veteranilor nr.-ul3 + strada Radu cel Frumos nr.-ul 15 în vederea construirii unei locuinţe", Municipiul Ramnicu Sărat, judeţul Buzău - Vezi Proces verbal


20.07.2018 - Proces verbal cu prilejul finalizării termenului de aducere la cunoştinţă publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent pentru lucrarea " Construire magazie parter depozitare piese de schimb utilaje agricole - construcţie provizorie şi împrejmuire pe 3 laturi", strada Constituţiei nr.-ul 18, Municipiul Ramnicu Sărat, judeţul Buzău - Vezi Proces Verbal


06.07.2018 - Minuta dezbaterii publice a proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi a Regulamentului local de Urbanism aferent pentru lucrarea "Alipire imobile teren: strada Veteranilor nr. -ul 3+strada Radu cel Frumos nr. -ul 15 in vederea construirii unei locuinţe", Municipiul Râmnicu Sărat, judeţul Buzău - Vezi Minută - Vezi Proces verbal de afişare


06.07.2018 - Minuta dezbaterii publice a proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi a Regulamentului local de Urbanism aferent pentru lucrarea "Construire magazie parter depozitare piese de schimb utilaje agricole - construcţie provizorie şi împrejmuire pe 3 laturi", strada Constituţiei nr. -ul 18, Municipiul Râmnicu Sărat, judeţul Buzău - Vezi Minută - Vezi proces verbal de afişare


29.06.2018 - ANUNT CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICA a proiectului de hotărare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi a Regulamentului local de Urbanism aferent pentru "Alipire imobile teren: strada Veteranilor nr. 3 + strada Radu cel Frumos nr. 15, in vederea construirii unei locuinţe", Municipiul Ramnicu Sărat, judeţul Buzău - Vezi Anunț și Proiect de hotărâre


29.06.2018 - ANUNŢ CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICA a proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi a Regulamentului local de Urbanism aferent pentru lucrarea "Construire magazie parter depozitare piese de schimb utilaje agricole - construcţie provizorie şi împrejmuire pe 3 laturi", strada Constituţiei nr. 18, Municipiul Râmnicu Sărat, judeţul Buzău - Vezi Anunț și Proiect de hotărâre


26.06.2018 - Proces verbal cu prilejul finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoştinţă publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea completării şi modificării Anexei nr. 1 la H.C.L. nr.-ul 59/2015 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind administrarea şi gospodărirea domeniului public şi privat al Municipiului Râmnicu Sărat - Vezi Proces Verbal


26.06.2018 - Proces verbal cu prilejul finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoştinţă publică a Proiectului de hotărâre privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non-profit de interes general din bugetul local al Municipiului Râmnicu Sărat, pe anul 2018 - Vezi Proces Verbal


Proces verbal cu prilejul finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoştinţă publică a Proiectului de hotărâre privind Proiectul de hotărâre privind aprobarea majorării tarifului abonamentelor de transport pentru transportul urban de călatori, in interiorul Municipiului Râmnicu Sărat - Vezi Proces Verbal


19.06.2018 - Proces verbal încheiere perioadă de consultare și dezbatere publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea majorării tarifului abonamentelor de transport pentru transportul urban de călatori, in interiorul Municipiului Râmnicu Sărat - Vezi Proces Verbal


08.06.2018 - Minuta dezbaterii publice a proiectului de hotărâre privind aprobarea majorării tarifului abonamente lor de transport pentru transportul urban de călători, în interioriul Municipiului Râmnicu Sărat - Vezi Minută și Proces verbal de afișare


30.05.2018 - Anunț consultare și dezbatere publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea majorării tarifului abonamentelor de transport pentru transportul urban de călatori, in interiorul Municipiului Râmnicu Sărat - Vezi Anunț - Vezi Proiect


24.05.2018 - Proces verbal cu prilejul finalizării termenului în care cetățenii puteau formula propuneri referitoare la Proiectul de hotărâre privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non-profit de interes general din bugetul local al Municipiului Râmnicu Sărat, pe anul 2018 - Vezi Proces Verbal


24.05.2018 - Proces verbal cu prilejul finalizării termenului în care cetățenii puteau formula propuneri referitoare la Proiectul de hotărâre privind aprobarea completării şi modificării Anexei nr. 1 la H.C.L. nr.-ul 59/2015 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind administrarea şi gospodărirea domeniului public şi privat al Municipiului Râmnicu Sărat - Vezi Proces Verbal


22.05.2018 - Minuta dezbaterii publice a proiectului de hotărâre privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non-profit de interes general din bugetul local al Municipiului Râmnicu Sărat, pe anul 2018 - Vezi Minută și Proces verbal de afișare


22.05.2018 - Minuta dezbaterii publice a proiectului de hotărâre privind aprobarea completării şi modificării Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 59/2015 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind administrarea şi gospodărirea domeniului public şi privat al Municipiului Râmnicu Sărat - Vezi Minută și Proces verbal de afișare


15.05.2018 - Proces verbal cu prilejul finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoştinţă publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi a Regulamentului local de Urbanism aferent pentru lucrarea "Construire extindere la clădire existentă cu spaţii tehnologice pentru primire expediere marfă şi împrejmuire teren, amenajare spaţii parcare, acces principal şi execuţie imprejmuire teren" strada Mică nr. 1bis, Municipiul Râmnicu Sărat, judeţul Buzău - Vezi Proces verbal


15.05.2018 - Proces verbal cu prilejul finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoştinţă publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi a Regulamentului local de Urbanism aferent pentru lucrarea "Construire sală fitness'' strada Matei Basarab, nr. 15, Municipiul Râmnicu Sărat, judeţul Buzău - Vezi Proces verbal


15.05.2018 - Proces verbal cu prilejul finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoştinţă publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru lucrarea "Construire şi închidere balcon cu acces din exterior - spaţiu comercial" strada Toamnei, bloc BD, scara A, ap. 1, Municipiul Râmnicu Sărat, judeţul Buzău - Vezi Proces verbal


11.05.2018 - Anunț consultare și dezbatere publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea completării şi modificării Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 59/2015 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind administrarea şi gospodărirea domeniului public şi privat al Municipiului Râmnicu Sărat - Vezi Anunț și Proiect


11.05.2018 - Anunț consultare și dezbatere publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea Ghidului regimului finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general din bugetul local al Municipiului Râmnicu Sărat pe anul 2018 - Vezi Anunț și Proiect


19.04.2018 - Proces verbal cu prilejul finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoştinţă publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea contravalorii tichetelor de parcare şi abonamentelor aferente activităţii privind gestiunea activităţii de administrare a parcărilor publice cu plată, a tarifelor privind gestiunea activităţii de administrare a parcărilor de reşedinţă din Municipiul Râmnicu Sărat, respectiv a tarifului de blocare/deblocare pentru anul 2018 - Vezi Proces verbal


18.04.2018 - Proces verbal cu prilejul finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoştinţă publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Strategiei de parcări a Municipiului Râmnicu Sărat - Vezi Proces verbal


17.04.2018 - Proces verbal cu prilejul finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoştinţă publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a parcarilor publice cu plata aflate pe domeniul public al Municipiului Ramnicu Sărat - Vezi Proces verbal


12.04.2018 - Proces verbal cu prilejul finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoştinţă publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru lucrarea "Construire şi închidere balcon cu acces din exterior - spaţiu comercial" strada Toamnei, bloc 8D, scara A, ap. 1, Municipiul Râmnicu Sărat, judeţul Buzău - Vezi Proces verbal


12.04.2018 - Proces verbal cu prilejul finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoştinţă publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistîc Zonal şi a Regulamentului local de Urbanism aferent pentru lucrarea "Construire sala fitness" strada Matei Basarab, nr. 15, Municipiul Râmnicu Sarat, judeţul Buzău - Vezi proces verbal


10.04.2018 - Proces verbal cu prilejul finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoştinţă publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi a Regulamentului local de Urbanism aferent pentru lucrarea "Construire extindere la clădire existentă cu spaţii tehnologice pentru primire-expediere marfă şi împrejmuire teren, amenajare spaţii parcare, acces principal şi execuţie împrejmuire teren" strada Mică nr. 1 bis, Municipiul Râmnicu Sărat, judeţul Buzău - Vezi Proces verbal


05.04.2018 - Minuta dezbaterii publice a proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi a Regulamentului local de Urbanism aferent pentru lucrarea "Construire extindere la clădire existentă cu spaţii tehnologice pentru primire-expediere marfă şi imprejmuire teren, amenajare spaţii parcare, acces principal şi execuţie imprejmuire teren" strada Mică nr. 1bis, Municipiul Râmnicu Sărat, judeţul Buzău - Vezi Minută - Vezi Proces Verbal de afișare


05.04.2018 - Minuta dezbaterii publice a proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi a Regulamentului local de Urbanism aferent pentru lucrarea "Construire sală fitness" strada Matei Basarab, nr. 15, Municipiul Râmnicu Sărat, judeţul Buzău - Vezi Minută - Vezi Proces verbal de afișare


05.04.2018 - Minuta dezbaterii publice a proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru lucrarea "Construire şi închidere balcon cu acces din exterior - spaţiu comercial'' strada Toamnei, bloc 8D, scara A, ap. 1, Municipiul Râmnicu Sărat, judeţul Buzău - Vezi Minută - Vezi Proces Verbal de afisare


30.03.2018 - ANUNT CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ a proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru lucrarea ,,Construire şi închidere balcon cu acces din exterior - spaţiu comercial" strada Toamnei, bloc 8D, scara A, ap. 1, Municipiul Râmnicu Sărat, judeţul Buzău - Vezi Anunț - Proiect și Anexe


30.03.2018 - ANUNŢ CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ a proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi a Regulamentului local de Urbanism aferent pentru lucrarea "Construire extindere la clădire existentă cu spaţii tehnologice pentru primire-expediere marfă şi împrejmuire teren, amenajare spaţii parcare, acces principal şi execuţie împrejmuire teren" strada Mică nr. l bis, Municipiul Râmnicu Sărat, judeţul Buzău - Vezi Anunț - Proiect și Anexe


30.03.2018 - ANUNT CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ a proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi a Regulamentului local de Urbanism aferent pentru lucrarea "Construire sală fitness" strada Matei Basarab, nr. 15, Municipiul Râmnicu Sărat, judeţul Buzău - Vezi  Anunț - Proiect și Anexe


20.03.2018 - Proces verbal cu prilejul finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoştinţă publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea contravalorii tichetelor de parcare şi abonamentelor aferente activităţii privind gestiunea activității de administrare a parcărilor publice cu plată, a tarifelor privind gestiunea activităţii de administrare a parcărilor de reşedinţă din Municipiul Râmnicu Sărat, respectiv a tarifului de blocare/deblocare pentru anul 2018 - Vezi Proces verbal


10.03.2018 - Proces verbal cu prilejul finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoştinţă publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea Strategiei de parcări a Municipiului Râmnicu Sărat - Vezi Proces verbal


 16.03.2018 - Minuta dezbaterii publice a proiectului de hotărâre privind aprobarea  contravalorii tichetelor de parcare şi abonamentelor aferente activităţii privind gestiunea activității de administrare a parcărilor publice cu plată, a tarifelor privind gestiunea activităţii de administrare a parcări lor de reşedinţă din Municipiul Râmnicu Sărat, respectiv a tarifului de blocare/deblocare pentru anul 2018 - Vezi Minută - Vezi Proces verbal de afișare


 16.03.2018 - Proces verbal cu prilejul finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoştinţă publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a parcarilor publice cu plata aflate pe domeniul public al Municipiului Râmnicu Sarat - Vezi Proces verbal


14.03.2018 - Minuta dezbaterii publice a proiectului de hotărâre privind aprobarea Strategiei de parcări a Municipiului Râmnicu Sărat - Vezi Minută - Vezi Proces Verbal de afișare


13.03.2018 - Minuta dezbaterii publice a proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a parcărilor publice cu plată aflate pe domeniul public al Municipiului Rimnicu Sărat - Vezi Minuta - Vezi Proces verbal de afișare


07.03.2018 - Anunț consultare și dezbatere publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea contravalorii tichetelor de parcare si abonamentelor aferente activitatii privind gestiunea activitatii de administrare a parcarilor publice cu plata, a tarifelor privind gestiunea activitatii de administrare a parcarilor de resedinta din Municipiul Rm. Sarat, respectiv a tarifului de blocare/deblocare pentru anul 2018 - Vezi Anunț și proiect de hotărâre


06.03.2018 - Anunț consultare și dezbatere publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea Strategiei de parcari a Municipiului Rm. Sărat - Vezi Anunț și proiect


05.03.2018 - Anunț consultare și dezbatere publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a parcarilor publice cu plata aflate pe domeniul public al Municipiului Râmnicu Sarat - Vezi Anunț - Vezi Proiect de hotărâre


07.02.2018 - Proces verbal cu prilejul finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoştinţă publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Municipiului Râmnicu Sărat pe anul 2018 pe Secţiuni de Funcţionare şi Dezvoltare - Vezi Proces verbal


02.02.2018 - Proces Verbal cu prilejul finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoştinţă publică a proiectului de hotărâre pentru aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală la nivelul Municipiului Râmnicu Sărat elaborată ca urmare a implementării proiectului ,,Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală şi înfiinţarea unui Grup de Acţiune Locală la nivelul Municipiului Râmnicu Sărat", depus în cadrul POCU 2014-2020, Axa priorltară 5 - Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunităţii, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei, Obiectivul specific: 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate (romă şi non-romă) în oraşe/municipii cu peste 20.000 de locuitori, prin implementarea de măsuri integrate în contextul mecanismului de Dezvoltare Locală sub Responsabilitatea Comunităţii, cod de proiect MySMIS 114204 - Vezi Proces Verbal


25.01.2018 - Minuta dezbaterii publice a proiectului de hotărâre privind aprobarea noilor tarife pentru serviciile prestate de către Instituţia de Interes Public "Pieţe, târguri şi Oboare" Râmnicu Sărat - Vezi Minută - Vezi Proces verbal de afișare


16.01.2018 - Anunț consultare și dezbatere publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea noilor tarife pentru serviciile prestate de către Instituţia de Interes Public "Pieţe, târguri şi Oboare" Râmnicu Sărat - Vezi Anunț și Proiect de hotărâre


09.01.2018 - Proces verbal finalizare procedură dezabatere publică, pentru Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală la nivelul Municipiului Râmnicu Sărat elaborată ca urmare a implementării proiectului "Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală şi fnjiinţarea unui Grup de Acţiune Locală la nivelul Municipiului Ramnicu Sărat'', depus în cadrul POCU 2014-2020, Axa prioritară 5 - Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunităţii, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei, Obiectivul specific: 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate (romă şi non-romă) în oraşe/ municipii cu peste 20. 000 de locuitori, prin implementarea de măsuri integrate în contextul mecanismului de Dezvoltare Locală sub Responsabilitatea Comunităţii, cod de proiect MySMIS 114204; - Vezi Proces verbal


09.01.2018 - Proces verbal finalizare procedură dezabatere publică, pentru "Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Municipiului Râmnicu Sărat pe anul 2018 pe Secţiuni de Funcţionare şi Dezvoltare" - Vezi Proces verbal


04.01.2017 - Minuta dezbaterii publice a proiectului de hotărâre pentru aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală la nivelul Municipiului Râmnicu Sărat elaborată ca urmare a implementării proiectului "Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală şi înfiinţarea unui Grup de Acţiune Locală la nivelul Municipiului Râmnicu Sărat", depus in cadrul POCU 2014-2020, Axa prioritară 5 - Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunităţii, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei, Obiectivul specific: 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate in risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate (romă şi non-romă) in oraşe/municipii cu peste 20.000 de locuitori, prin implementarea de măsuri integrate în contextul mecanismului de Dezvoltare Locală sub Responsabilitatea Comunităţii, cod de proiect MySMIS 114204 - Vezi Minută și Proces verbal de afișare

 


04.01.2018 - Minuta dezbaterii publice a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Municipiului Râmnicu Sărat pe anul 2018 pe secțiuni de funcționare și dezvoltare - Vezi Minuta și Proces verbal de afișare