Legea 52/2003 - transparenţa decizională în administraţia publică - 2018 Imprimare Email
Legea 52/2003
Scris de Pruteanu Sabina   

 Raport de evaluare a implementării Legii 52/2003 în anul 2016

DESCARCĂ

 

   - Legea nr. 52/2003 - DESCARCĂ 


- Dispoziție nr. 1479/04.11.2016 - privind desemnarea doamnei PRUTEANU SABINA-ELENA - consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent in cadrul Compartimentului Contencios Administrativ si Juridic - Birou Contencios Administrativ si Juridic si Registrul Agricol din cadrul aparatului de specialitate a primarului Municipiului Rm.Sarat ca responsabil, din partea conducerii Municipiului Rm.Sarat, pentru relatia cu societatea civila, in conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica - Vezi dispoziție


 Anunțuri importante - transparență decizională în administrația publică - 2018

 

 

 

 


10.03.2018 - Proces verbal cu prilejul finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoştinţă publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea Strategiei de parcări a Municipiului Râmnicu Sărat - Vezi Proces verbal


 16.03.2018 - Minuta dezbaterii publice a proiectului de hotărâre privind aprobarea privind aprobarea contravalorii tichetelor de parcare şi abonamentelor aferente activităţii privind gestiunea activității de administrare a parcărilor publice cu plată, a tarifelor privind gestiunea activităţii de administrare a parcări lor de reşedinţă din Municipiul Râmnicu Sărat, respectiv a tarifului de blocare/deblocare pentru anul 2018 - Vezi Minută - Vezi Proces verbal de afișare


 16.03.2018 - Proces verbal cu prilejul finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoştinţă publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a parcarilor publice cu plata aflate pe domeniul public al Municipiului Râmnicu Sarat - Vezi Proces verbal


14.03.2018 - Minuta dezbaterii publice a proiectului de hotărâre privind aprobarea Strategiei de parcări a Municipiului Râmnicu Sărat - Vezi Minută - Vezi Proces Verbal de afișare


13.03.2018 - Minuta dezbaterii publice a proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a parcărilor publice cu plată aflate pe domeniul public al Municipiului Rimnicu Sărat - Vezi Minuta - Vezi Proces verbal de afișare


07.03.2018 - Anunț consultare și dezbatere publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea contravalorii tichetelor de parcare si abonamentelor aferente activitatii privind gestiunea activitatii de administrare a parcarilor publice cu plata, a tarifelor privind gestiunea activitatii de administrare a parcarilor de resedinta din Municipiul Rm. Sarat, respectiv a tarifului de blocare/deblocare pentru anul 2018 - Vezi Anunț și proiect de hotărâre


06.03.2018 - Anunț consultare și dezbatere publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea Strategiei de parcari a Municipiului Rm. Sărat - Vezi Anunț și proiect


05.03.2018 - Anunț consultare și dezbatere publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a parcarilor publice cu plata aflate pe domeniul public al Municipiului Râmnicu Sarat - Vezi Anunț - Vezi Proiect de hotărâre


07.02.2018 - Proces verbal cu prilejul finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoştinţă publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Municipiului Râmnicu Sărat pe anul 2018 pe Secţiuni de Funcţionare şi Dezvoltare - Vezi Proces verbal


02.02.2018 - Proces Verbal cu prilejul finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoştinţă publică a proiectului de hotărâre pentru aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală la nivelul Municipiului Râmnicu Sărat elaborată ca urmare a implementării proiectului ,,Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală şi înfiinţarea unui Grup de Acţiune Locală la nivelul Municipiului Râmnicu Sărat", depus în cadrul POCU 2014-2020, Axa priorltară 5 - Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunităţii, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei, Obiectivul specific: 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate (romă şi non-romă) în oraşe/municipii cu peste 20.000 de locuitori, prin implementarea de măsuri integrate în contextul mecanismului de Dezvoltare Locală sub Responsabilitatea Comunităţii, cod de proiect MySMIS 114204 - Vezi Proces Verbal


25.01.2018 - Minuta dezbaterii publice a proiectului de hotărâre privind aprobarea noilor tarife pentru serviciile prestate de către Instituţia de Interes Public "Pieţe, târguri şi Oboare" Râmnicu Sărat - Vezi Minută - Vezi Proces verbal de afișare


16.01.2018 - Anunț consultare și dezbatere publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea noilor tarife pentru serviciile prestate de către Instituţia de Interes Public "Pieţe, târguri şi Oboare" Râmnicu Sărat - Vezi Anunț și Proiect de hotărâre


09.01.2018 - Proces verbal finalizare procedură dezabatere publică, pentru Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală la nivelul Municipiului Râmnicu Sărat elaborată ca urmare a implementării proiectului "Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală şi fnjiinţarea unui Grup de Acţiune Locală la nivelul Municipiului Ramnicu Sărat'', depus în cadrul POCU 2014-2020, Axa prioritară 5 - Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunităţii, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei, Obiectivul specific: 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate (romă şi non-romă) în oraşe/ municipii cu peste 20. 000 de locuitori, prin implementarea de măsuri integrate în contextul mecanismului de Dezvoltare Locală sub Responsabilitatea Comunităţii, cod de proiect MySMIS 114204; - Vezi Proces verbal


09.01.2018 - Proces verbal finalizare procedură dezabatere publică, pentru "Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Municipiului Râmnicu Sărat pe anul 2018 pe Secţiuni de Funcţionare şi Dezvoltare" - Vezi Proces verbal


04.01.2017 - Minuta dezbaterii publice a proiectului de hotărâre pentru aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală la nivelul Municipiului Râmnicu Sărat elaborată ca urmare a implementării proiectului "Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală şi înfiinţarea unui Grup de Acţiune Locală la nivelul Municipiului Râmnicu Sărat", depus in cadrul POCU 2014-2020, Axa prioritară 5 - Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunităţii, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei, Obiectivul specific: 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate in risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate (romă şi non-romă) in oraşe/municipii cu peste 20.000 de locuitori, prin implementarea de măsuri integrate în contextul mecanismului de Dezvoltare Locală sub Responsabilitatea Comunităţii, cod de proiect MySMIS 114204 - Vezi Minută și Proces verbal de afișare

 


04.01.2018 - Minuta dezbaterii publice a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Municipiului Râmnicu Sărat pe anul 2018 pe secțiuni de funcționare și dezvoltare - Vezi Minuta și Proces verbal de afișare