Imprimare Email
Proiecte de Hotărâri CL - 2017

 

 

 

 

Ședința de lucru ordinară a Consiliului Local din data de 29.11.2017 - ora 11


 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli a Municipiului Râmnicu Sărat pe trimestrul III al anului 2017;

- inițiator - Cirjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - ec. Forțu Macovei - director economic, ec. Tăbleț Anisoara - Sef Serviciu si ec. Manea Simona - consilier
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Municipal Râmnicu Sărat pe anul 2017;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - ec. Forțu Macovei - director economic, ec. Tăbleț Anișoara - Șef Serviciu si ec.Manea Simona - consilier
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii statului de functii al Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat, pentru anul 2017;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - cons. jr. Horohai Georgiana Marilena - Sef Birou
4. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Râmnicu Sărat a bunului imobil - cazan de abur ABBA, avand numarul de inventar 4320, inclus in lista utilajelor din dotarea imobilului "Spital 430 locuri+policlinica"- Cladire spital P+4, strada Nicolae Balcescu nr.2, numar inventar actual 10534, cazan cu durata normala de utilizare consumata, in vederea scoaterii din functiune si valorificarea acestuia in conditiile legii;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - ec. Forțu Macovei - director economic, ec. Tăbleț Anișoara - Șef Serviciu si ec. Manea Simona - consilier
5. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Râmnicu Sărat a bunului imobil - cazan de incalzire tip CMI 90/G, numar de inventar 10611, inclus in lista utilajelor din dotarea imobilului "Cladire Politie Locala", cazan cu durata normala de utilizare consumata, în vederea scoaterii din functiune si valorificarea acestuia in conditiile legii;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - ec. Forțu Macovei - director economic, ec. Tăbleț Anișoara - Șef Serviciu si ec. Manea Simona - consilier
6. Proiect de hotărâre privind incetarea contractului de concesiune nr.2489/03.10.2007 avand ca obiect preluarea in concesiune a suprafetei de teren de 300 mp cu destinatia teren pentru constructie locuinta proprietate personala, ca urmare a pierderii valabilitatii concesionarii si aprobarea acordarii unui drept de superficie, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra acestei suprafete de teren, apartinand domeniului privat al Municipiului Râmnicu Sărat, teren situat in Municipiul Râmnicu Sărat, cartier Anghel Saligny (parcela 475), strada Nicolae Titulescu nr.2, judetul Buzau, in vederea intrarii in legalitate in conformitate cu prevederile Legii nr.50 / 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata, catre doamna Costea Alina ­ Camelia;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - Corbu Decebal Iulian - consilier, ec. Tăbleț Anișoara - Șef Serviciu și cons. jr. Pruteanu Sabina Elena
7. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei locatiunii, pentru imobilul avand destinatia locuinta de serviciu, situat in Municipiul Râmnicu Sărat, strada Costieni, bloc 24, ap.22, judetul Buzau;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - cons. jr. Pruteanu Sabina Elena
8. Proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul local a unor sume pentru acordarea unor ajutoare de urgenta unor familii sau persoane singure aflate in situatii de necesitate;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - ec. Forțu Macovei - director economic si ec. Popescu Mihaela - director SPAS Râmnicu Sărat
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocarii sumei de 20.000 lei din bugetul local al Municipiului Râmnicu Sărat pe anul 2017, necesara pentru acordarea de pachete cu alimente pentru un numar de 200 de persoane aflate in nevoie sociala din Municipiul Râmnicu Sărat cu ocazia Sarbatorilor de iarna;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - ec. Forțu Macovei - director economic, ec. Tăbleț Anișoara - Șef Serviciu si ec. Manea Simona - consilier si ec. Popescu Mihaela - director SPAS Râmnicu Sărat
10. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra unor terenuri aflate in proprietatea privata a Municipiului Râmnicu Sărat transmise in conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - Corbu Decebal Iulian - consilier si ing.Teodorescu Dragos - Șef serviciu
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unor loturi de teren pentru construirea de locuinte proprietate personala pentru tineri in conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - ing. Teodorescu Dragos - Șef serviciu
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului local de Urbanism aferent pentru lucrarea "Extindere parter la constructie existenta C1 pentru spatii cu functiuni complementare zonei de locuit, anexa cabinet stomatologic", Fdt.lndependentei nr.1, Municipiul Râmnicu Sărat, judetul Buzau;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - ing. Nicolae Gabriela - Arhitect Sef
13. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al Municipiului Râmnicu Sărat;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - ec. Forțu Macovei - director economic, ec. Tăbleț Anișoara - Șef Serviciu si ec. Manea Simona
14. Proiect de hotărâre privind transferul spre utilizare de catre Asociatia "Grupul de Actiune Locala Sus Râmnicul" a bunurilor achizitionate prin proiectul "Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala si infiintarea unui Grup de Actiune Locala la nivelul Municipiului Râmnicu Sărat", contract nr.:POCU/137/5/1/114204, de catre Municipiul Râmnicu Sărat, in cadrul sprijinului pregatitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - ec. Forțu Macovei - director economic, ec. Tăbleț Anișoara - Șef Serviciu si ec. Manea Simona
15. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea examenului de atestare a persoanelor fizice care doresc sa obtina calitatea de administrator de imobile si autorizarea persoanelor juridice specializate pentru activitatea de administrare a imobilelor;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - Ene Tatiana - consilier
16. Proiect de hotărâre privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat pentru sedintele din lunile decembrie 2017 - februarie 2018.

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

- prezintă - cons. jr. Corbu Alina Giorgiana                      Ordine de zi suplimentară a ședinței de lucru ordinară a Consiliului Local din data de 29.11.2017 - ora 11
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli Municipiului Râmnicu Sarat pe anul 2017

18. Alte probleme ale activitatii curente
Ultima actualizare în Marţi, 28 Noiembrie 2017 09:35