PLANURI URBANISTICE ZONALE Imprimare Email
Urbanism 2017

 

16.06.2017 - Anunț de informare și consultare publică - Primăria Municipiului Râmnicu Sărat cu sediul în str. N. Bălcescu, nr. 1, informează publicul cu privire la elaborarea propunerii finale care include observațiile avizelor pentru documentația tehnică "Plan Urbanistic Zonal și Regulament Local de Urbanism - strada Bisoca, nr. 25, Municipiul Râmnicu Sărat" - Vezi Anunț - Vezi PUZ str. Bisoca nr. 25 cu documentația de avizare și planșe


25.05.2017 - ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC ZONAL NECESAR REALIZĂRII UNEI ZONE CU 12 APARTAMENTE PENTRU TINERII SPECIALIŞTI ÎN SĂNĂTATE, DESTINATE ÎNCHIRIERII, DIN STR. PĂCII NR.9, MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT, JUDEŢUL BUZĂU - Vezi Anunț de Informare și Consultare Publică - Vezi Certificat de Urbanism - Vezi PUZ

14.03.2017 - PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL SI SERVICII, Str. Maior Nedelcu, Mun. Rm. Sărat, Jud. BuzăuAnunț de informare și consultare publică - Vezi Memoriu General și Regulament local de urbanism aferent P.U.Z. - Vezi piese desenate

10.03.2017 - PLAN URBANISTIC ZONAL STRADA BISOCA, NUMAR 25, MUNICIPIUL RAMNICU SARAT, JUDETUL BUZAU - Anunț de informare și consultare publică - Vezi Memoriu General și Regulament local de urbanism aferent P.U.Z. - Vezi piese desenate

08.03.2017 - PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE SERVICE AUTO CU SPATIU COMERCIALIZARE PIESE, Str. Păcii, Mun. Rm. Sărat, jud. Buzău - Anunț de informare și consultare publică - Vezi Memoriu General - Vezi Regulament local de urbanism aferent P.U.Z. - Vezi piese desenate

16.02.2017 - PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL ȘI SERVICII, Str. Maior Nedelcu, Mun. Rm. Sărat, Jud. Buzău - Anunț de informare și consultare publică - Vezi Aviz de inițiere - Vezi Certificat de urbanism - Vezi Memoriu general - Vezi Regulament local de urbanism aferent P.U.Z. - Vezi piese desenate26.01.2017 - Anunț de informare și consultare publică - Primăria Municipiului Râmnicu Sărat cu sediul în str. N. Bălcescu, nr. 1, informează publicul cu privire la implicarea acestuia in etapa anunțării intenției de elaborare a propunerii primei variante pentru documentația tehnica "Plan Urbanistic Zonal - construire restaurant (organizare de evenimente) + imprejmuire", în strada Balta Albă, nr. 58, Municipiul Râmnicu Sărat în conformitate cu prevederile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată și a prevederilor Ordinului 2701/2010 privind aprobarea metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea si revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism.   -  Anunț de Informare și Consultare - Aviz de oportunitate - Certificat de urbanism - Piese scrise - Piese desenate

25 08.2016 - Plan Urbanistic Zonal - construire service auto cu spațiu comercializare piese, în strada Păcii, nr. 90, Municipiul Râmnicu Sărat - Vezi Anunț de informare și consultare publică și PUZ

23.06.2016 - PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM PENTRU LUCRAREA "CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO" ÎN STRADA LALELELOR, NR. 46, MUN. RÂMNICU SĂRAT, JUD. BUZĂU - RAPORT INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLICĂ - ANUNŢ DE INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLICĂ - VEZI PUZ ŞI PLANURI
04.09.2014 - PLAN URBANISTIC ZONAL CONSOLIDARE CONSTRUCŢIE EXISTENTĂ + EXTINDERE CONSTRUCTIE EXISTENTĂ + REPARAŢII ACOPERIŞ BENEFICIAR: CASA DE AJUTOR RECIPROC SANITAR IFN – RÂMNICU SĂRAT  - Vezi PUZ şi Planuri  - Raport privind informarea şi consultarea publicului

 

 

 

 

 

14.08.2013 - PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC, MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT (EXTRAVILAN), JUDEŢUL BUZĂU. BENEFICIAR: SC APOLLO ENERGY SRL, INVESTITOR: INNOVATIVE ENERGY CONCEPTS SRL - Vezi Memoriu General şi planuri - Vezi şi Regulamentul local de urbanism aferent P.U.Z. - Vezi şi Anunţ de Consultare şi Informare Publică

 

 

 

14.08.2013 - PLAN URBANISTIC ZONAL – INTRAVILAN MUNICIPIUL RAMNICU-SARAT, B-DUL EROILOR , NR. 29 BIS, JUD. BUZĂU,CONSTRUCŢIE LOCUINŢĂ DE SERVICIU CU P+E(+D) NIVELE, BENEFICIAR: S.C. VALMAN TUR S.R.L., RM. SARAT - Vezi Memoriu General şi Plan de încadrare în zonă şi Plan de situaţie - Vezi şi Anunţ de Consultare şi Informare Publică

 

 

18.01.2013 - PLAN URBANISTIC ZONAL, CARTIER ANGHEL SALIGNY, STRADA BOGDAN VODĂ, NR.1, PARCELA 117, Municipiul RÂMNICU SĂRAT, Judetul BUZĂU - vezi şi Anunţ de informare şi consultare publică

 

 

01.04.2011  -  PLAN URBANISTIC ZONAL, ZONA REZIDENTIALĂ LOCUINȚE, STRADA DOMNEASCĂ, MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT, JUDETUL BUZĂU

 

29.12.2011 - PLAN URBANISTIC ZONAL, ZONA REZIDENŢIALĂ CU LOCUINŢE, STRADA DRĂGĂICII, NR. 24, FAZA: MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT, JUDEŢUL BUZĂU 

 

09.01.2012 - PLAN URBANISTIC DE DETALIU, CONSTRUIRE MAGAZIE DE DEPOZITAT MAŞINI UNELTE, STRADA BALTA ALBĂ, NR. 58, MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT, JUDEŢUL BUZĂU 

 

25.01.2012 - REGULAMENT LOCAL,de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului