Imprimare Email
Pagina Start Stiri

 

 

 

Documentaţia de atribuire pentru contractul de achiziţie publică de prestare a Serviciului public de salubrizare stradală al Municipiului Râmnicu Sărat pentru activităţile privind măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice prin procedura: negociere fără publicare prealabilă a unui anunţ de participarer, conform art. 104, lit. c din Legea 98/2016 a achiziţiilor publice. Vezi Caiet de Sarcini - Vezi Fişa de date a achiziţiei - Formulare partea I-a - Formulare partea II-a - Modelul de Contract - Regulamentul Serviciului şi indicatorii

 

 

 

 

Ultima actualizare în Marţi, 21 Iunie 2016 07:53