ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC RÂMNICU SĂRAT
Imprimare Email
A.D.P.

 

 

 

Prezentarea unităţii Administraţia Domeniului Public Râmnicu Sărat

 

 

 

 

 

Administraţia Domeniului Public Râmnicu Sărat se află sub autoritatea Consiliului Local şi funcţionează ca instituţie publică de interes local cu personalitate juridică. Sediul Administraţiei Domeniului Public Râmnicu Sărat este în str.Armoniei nr.58 bis.

Administraţia Domeniului Public Râmnicu Sărat a fost înfiinţată în luna mai 1994, ca instituţie publică de interes local cu personalitate juridică (ordonator terţiar) sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Râmnicu Sărat (ordonatorul principal).

Administraţia Domeniului Public Râmnicu Sărat este o autoritate contractanta, (organism de drept public la nivel local), pentru satisfacerea nevoilor de interes general a cetăţenilor din municipiul Râmnicu Sărat ce încheie contracte de achiziţie (de produse, servicii şi lucrări) în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, cu operatori economici (furnizori, prestatori, executanţi).

Structura organizatorică a Administraţiei Domeniului Public Râmnicu Sărat este în conformitate cu hotărârea în vigoare a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Sărat privind aprobarea organigramei, a numarului de posturi şi a statului de funcţii ale Administraţiei Domeniului Public Râmnicu Sărat.

Administraţia Domeniului Public Râmnicu Sărat asigură în limita fondurilor bugetare aprobate, reparaţii şi modernizări (bordurare, pavare, asfaltare, montare de mobilier stradal) la reţeaua stradală aflată în administrarea Consiliului Local al municipiului Râmnicu Sărat, precum şi realizarea de lucrări de reglementare a semnelor de circulaţie în vederea desfăşurării normale a traficului rutier şi pietonal (parcaje, semnalizare rutieră orizontală şi verticală, lucrări calmatoare de viteza, de avertizare, etc) cu avizul comisiei tehnice de circulaţie a municipiului Râmnicu Sărat, asigură întreţinerea, amenajarea, reamenajarea şi curăţenia spaţiilor verzi, asigură salubrizarea stradală a municipiului, asigură administrarea Cimitirului Eternitatea din municipiul Râmnicu Sărat, asigură administrarea Depozitului de deşeuri municipale din Râmnicu Sărat, asigură gestionarea câinilor fără stăpân de pe teritoriul municipiului Râmnicu Sărat.

Cheltuielile pentru activităţile desfăşurate de Administraţia Domeniului Public Râmnicu Sărat în îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin, se finanţează de la bugetul local pentru lucrările efectuate pe domeniul public.

În situaţia în care instituţia nu dispune de personal suficient pentru îndeplinirea unor lucrări sau personalul existent nu are pregatirea profesională necesară pentru iniţierea şi executarea anumitor activităţi, proceduri etc., se vor putea încheia, în condiţiile legii, contracte de consultanţă sau prestări servicii cu terţii.

 

 

 

 

 

 

Date de contact:

Adresa: Str. Amoniei nr.58 bis

Localitatea: Râmnicu Sărat

Judeţul: Buzău

Telefon: 0238-563032

Fax: 0238-563032

E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Site: https://adprmsarat.ro

 http://serviciulpentrucaini.ro

 

 

Ultima actualizare în Vineri, 23 August 2019 08:28