Harta Râmnicu Sărat

     © Schubert & Franzke

 INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC


Legea 544/2001 - liberul acces la informaţiile de interes public


 Legea 52/2003 - transparenţa decizională în administraţia publică


05.05.2017 - Memorandum cu tema "Măsuri privind diseminarea principiilor ce derivă din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului ce vizează neexecutarea sau executarea cu întârziere a hotărârilor judecătorești pronunțate împotriva unui debitor public" - Vezi Memorandum


05.05.2017 - Principii ce rezultă din jurisprudența CEDO în cauzele privind/vizează neexecutarea sau executarea cu întârziere a hotărârilor judecătorești pronunțate împotriva unui debitor public - Vezi Principii


05.05.2017 - Lista cauzelor CEDO stipulate în Anexa nr. 2 - Evidența cauzelor CEDO în care reclamanții au invocat neexecutarea sau executarea cu întârziere a hotărârilor judecătorești pronunțate împotriva unui debitor public, iar CEDO a constatat conformitatea cu Convenția - Vezi Lista cauzelor CEDO - Anexa nr. 2


10.04.2017 - Lista de repartizare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii, la nivelul Municipiului Râmnicu Sărat - Vezi Listă


14.10.2016 - LISTA DE PRIORITĂŢI PENTRU ACORDAREA LOCUINŢEI SOCIALE - Anexa nr.1 la H.C.L. nr. 282/31.10.2016 - Vezi Listă


06.08.2014 - INFORMARE - privind obligativitatea asigurării împotriva dezastrelor naturale - Vezi Informare scanată


Hotărâre nr. 133 din 28.05.2009 privind aprobarea delimitării zonelor din Municipiul Râmnicu Sărat în vederea stabilirii impozitului pe clădiri


03.06.2015 - Anunţ Consultare Registrul Electoral - Vezi Anunţ scanat


03.06.2015 - Anunţ Consultare Liste Electorale (permanente) - Vezi Anunţ scanat


03.06.2015 - Anunţ Verificare înscrieri Liste Electorale Complementare - Vezi Anunţ scanat

Râmnicul în imagini

Anunţuri de interes public care apar şi în presă - Proiecte ale Primăriei Mun. Râmnicu Sărat pentru producere de energie electrică Imprimare Email
Pagina Start Stiri

 

ANUNT PUBLIC - privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu "Sistem eolian de producere energie electrica 1,5 MW inclusiv reteaua de transport electric catre linia de medie tensiune"

ANUNT PUBLIC - privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu "Montare centrala electrica eoliana 5 KW racordata la SEN"


14 februarie 2012

1. Primăria Municipiului Râmnicu Sărat anunţă public proiectul „Montare centrală electrică eoliană 5kw racordată la SEN" în incinta stadionului municipal.

2. Primăria Municipiului Râmnicu Sărat anunţă public proiectul „Eficientizarea consumului de energie electrică – Montare panouri fotovoltaice – 1kw la Căminul de copii nr.1".

3. Primăria Municipiului Râmnicu Sărat anunţă public proiectul „ Sistem eolian de producere energie electrică 1,5 MW inclusiv reţeaua de transport electric către linia de medie tensiune, comuna Râmnicelu (extravilan).

ANUNT


 

 

 

 

 

 

Telefonul Cetăţeanului

 Pentru sesizări şi reclamaţii puteţi folosi:

 Telefonul Cetăţeanului

0238 566 900

 Program de preluare apeluri:

8 - 16 Luni - Joi

8 - 14 Vineri 

Plan inundatii

Plan de apărare

 împotriva inundaţiilor gheţurilor şi poluărilor accidentale al C.L.S.U. Rm. Sărat

- Vezi Plan -