Legea 52/2003 - transparenţa decizională în administraţia publică Imprimare Email
Legi Utile
Scris de Pruteanu Sabina   

 Raport de evaluare a implementării Legii 52/2003 în anul 2016

DESCARCĂ

 

   - Legea nr. 52/2003 - DESCARCĂ 


- Dispoziție nr. 1479/04.11.2016 - privind desemnarea doamnei PRUTEANU SABINA-ELENA - consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent in cadrul Compartimentului Contencios Administrativ si Juridic - Birou Contencios Administrativ si Juridic si Registrul Agricol din cadrul aparatului de specialitate a primarului Municipiului Rm.Sarat ca responsabil, din partea conducerii Municipiului Rm.Sarat, pentru relatia cu societatea civila, in conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica - Vezi dispoziție


 Anunțuri importante - transparență decizională în administrația publică

 

 

 

 
10.05.2017 - Minută a ședinței de dezbatere publică a proiectului de hotărâre privind majorarea tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare din Municipiul Râmnicu Sărat - Vezi Minută - Vezi proces verbal


26.04.2017 - Proces verbal Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoștința publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă a Municipiului Râmnicu Sărat - Vezi Proces Verbal


26.04.2017 - ANUNT CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND MAJORAREA TARFIFELOR PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE SALUBRIZARE DIN MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT - Vezi Anunț


26.04.2017 - Proces verbal Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoștința publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea Registrului Local al Spațiilor Verzi din intravilanul Municipiului Râmnicu Sărat - Vezi Proces Verbal


26.04.2017 - RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind majorarea tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare din Municipiul Râmnicu Sărat - Vezi Raport


 25.04.2017 - Proces verbal Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoștința publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Râmnicu Sărat 2014 - 2023 (Revizuită) - Vezi Proces verbal


25.04.2017 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoștința publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind activitățile de tăiere, transport și valorificare a lemnului rezultat din spațiile verzi și alte terenuri din afara fondului forestier național, situate în intravilanul Municipiului Râmnicu Sărat - Vezi Proces verbal


30.03.2017 - Minută a ședinței de dezbatere publică privind proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune pentru energie durabilă a Municipiului Râmnicu Sărat - Vezi Minută și Proces Verbal


30.03.2017 - Minută a ședinței de dezbatere publică privind proiectul de hotărâre privind aprobarea Registrului Local al Spațiilor Verzi din intravilanul Municipiului Râmnicu Sărat - Vezi Minută și Proces Verbal


29.03.2017 - Minută a ședinței de dezbatere publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Râmnicu Sărat 2014 - 2023 (Revizuită) - Vezi Minută și Proces Verbal de afișare


29.03.2017 - Minută a ședinței de dezbatere publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind activitățile de tăiere, transport și valorificare a lemnului rezultat din spațiile verzi și alte terenuri din afara fondului forestier național situate în intravilanul Municipiului Râmnicu Sărat - Vezi Minută și Proces Verbal de afișare


16.03.2017 - Anunț consultare publică - Vezi Anunț - Proiect de hotărâre privind aprobarea Registrului Local al Spațiilor Verzi din intravilanul Municipiului Râmnicu Sărat - Vezi ProiectRegistrul spațiilor verzi Suprafețe - Registru copaci Centralizator - Parte desenată - Registrul Spațiilor Verzi (format Autocad și arhivat) - Descarcă Registru


16.03.2017 - Anunț consultare publică - Vezi Anunț -  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă (PAED) al Municipiului Râmnicu Sărat pentru perioada 2015 - 2020 - Vezi Proiect - PLAN DE ACȚIUNE PENTRU ENERGIE DURABILĂ AL MUNICIPIULUI RÂMNICU SĂRAT 2015-2020 - Vezi Plan


15.03.2017 - Anunț consultare publică - STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI RÂMNICU SĂRAT 2014 – 2023 (revizuită) - Vezi Anunț Consultare - Vezi Strategie


15.03.2017 - Anunț consultare publică - Regulament privind activitățile de tăiere, transport și valorificare a lemnului rezultat din spațiile verzi și alte terenuri din afara fondului forestier național situate în intravilanul Municipiului Râmnicu Sărat - Vezi Anunț Consultare - Vezi Regulament


14.03.2017 - PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL SI SERVICII, Str. Maior Nedelcu, Mun. Rm. Sărat, Jud. BuzăuAnunț de informare și consultare publică - Vezi Memoriu General și Regulament local de urbanism aferent P.U.Z. - Vezi piese desenate

 

 

10.03.2017 - PLAN URBANISTIC ZONAL STRADA BISOCA, NUMAR 25, MUNICIPIUL RAMNICU SARAT, JUDETUL BUZAU - Anunț de informare și consultare publică - Vezi Memoriu General și Regulament local de urbanism aferent P.U.Z. - Vezi piese desenate

 

08.03.2017 - PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE SERVICE AUTO CU SPATIU COMERCIALIZARE PIESE, Str. Păcii, Mun. Rm. Sărat, jud. Buzău - Anunț de informare și consultare publică - Vezi Memoriu General - Vezi Regulament local de urbanism aferent P.U.Z. - Vezi piese desenate


02.03.2017 - MINUTĂ A CONSULTĂRII PUBLICE PRIVIND PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE CONSTITUIRE, FUNCŢIONARE ŞI ORGANIZARE A COMISIEI DE ANALIZĂ A SPAŢIILOR CU DESTINAŢIA DE SEDIU - PARTIDE POLITICE, RESPECTIV A CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE ŞI SELECŢIE PENTRU STABILIREA ORDINII DE PRIORITATE ÎN SOLUŢIONAREA CERERILOR DE ATRIBUIRE A UNUI SPAŢIU CU DESTINAŢIA DE SEDIU- PARTID POLITIC, LA NIVELUL MUNICIPIULUI RÂMNICU SĂRAT - Vezi Minută

 


23.02.2017 - Minută a consultării publice privind Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Râmnicu Sărat - Vezi Minută - Vezi Proces Verbal de afișare Minută


09.02.2017 - ANUNŢ DE INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLICĂ A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE CONSTITUIRE, FUNCŢIONARE ŞI ORGANIZARE A COMISIEI DE ANALIZĂ A SPAŢIILOR CU DESTINAŢIA DE SEDIU - PARTIDE POLITICE, RESPECTIV A CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE ŞI SELECŢIE PENTRU STABILIREA ORDINII DE PRIORITATE ÎN SOLUŢIONAREA CERERILOR DE ATRIBUIRE A UNUI SPAŢIU CU DESTINAŢIA DE SEDIU - PARTID POLITIC, LA NIVELUL MUNICIPIULUI RÂMNICU SĂRAT - Vezi Anunț - Vezi Proiect


  09.02.2017 - ANUNŢ DE INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLICĂ A PLANULUI DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ AL MUNICIPIULUI RÂMNICU SĂRAT - Vezi Anunț - Vezi Plan - Vezi Piese Desenate