Legea 52/2003 - transparenţa decizională în administraţia publică Imprimare Email
Legi Utile
Scris de Pruteanu Sabina   

 Raport de evaluare a implementării Legii 52/2003 în anul 2016

DESCARCĂ

 

   - Legea nr. 52/2003 - DESCARCĂ 


- Dispoziție nr. 1479/04.11.2016 - privind desemnarea doamnei PRUTEANU SABINA-ELENA - consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent in cadrul Compartimentului Contencios Administrativ si Juridic - Birou Contencios Administrativ si Juridic si Registrul Agricol din cadrul aparatului de specialitate a primarului Municipiului Rm.Sarat ca responsabil, din partea conducerii Municipiului Rm.Sarat, pentru relatia cu societatea civila, in conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica - Vezi dispoziție


 Anunțuri importante - transparență decizională în administrația publică

 

 

 

 

31.07.2017 - Proces verbal de afișare în vederea consultării a Minutei dezbaterii publice a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului Local de Urbanism aferent pentru lucrarea "Construcție locuință P+E" în Municipiul Râmnicu Sărat, str. Bisoca nr. 25, jud. Buzău - Vezi Proces Verbal - Vezi Minută


21.07.2017 - Minuta dezbaterii publice a proiectului hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate în vederea atribuirii serviciului public de salubrizare al Municipiului Râmnicu Sărat - Vezi Minută și Proces Verbal de afișare


21.07.2017 - ANUNȚ DE CONSULTARE ȘI DEZBATERE PUBLICĂ - A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ŞI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT, PENTRU LUCRAREA "CONSTRUIRE LOl;UINŢĂ P+E" ÎN MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT, STRADA BISOCA NR. 25, JUDEŢUL BUZĂU - Vezi Anunț de consultare și dezbatere publică - Vezi PUZ str. Bisoca nr. 25 cu documentația de avizare și planșe


19.07.2017 - Anunț de informare și consultare publică - Primăria municipiului Ramnicu Sărat cu sediul în str. N. Bălcescu, nr. 1, informează publicul cu privire la implicarea acestuia în etapa anunțării intenției de elaborare a propunerii primei variante pentru documentatia tehnica "Plan Urbanistic Zonal - extindere parter la construcție existenta CI pentru spații cu functiuni complementare zonei de locuit, anexa cabinet stomatologic", Fdt. Independenței, nr. 1 - Vezi Anunț - Vezi Aviz de oportunitate - Vezi Certificat de urbanism - Vezi piese desenate

 


13.07.2017 - ANUNȚ CONSULTARE ȘI DEZBATERE PUBLICĂ - A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE ÎN VEDEREA ATRIBUIRII SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE AL MUNICIPIULUI RÂMNICU SĂRAT PENTRU ACTIVITĂŢILE PRIVIND "COLECTAREA SEPARATA ŞI TRANSPORTUL SEPARAT AL DEŞEURILOR MUNICIPALE ŞI AL DEŞEURILOR SIMILARE PROVENIND DIN ACTIVITĂŢI COMERCIALE DIN INDUSTRIE ŞI INSTITUŢII, INCLUSIV FRACŢII COLECTATE SEPARAT, FĂRĂ A ADUCE ATINGERE FLUXULUI DE DEŞEURI DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI ELECTRONICE, BATERII ŞI ACUMULATORI ŞI "COLECTAREA ŞI TRANSPORTUL DEŞEURILOR PROVENITE DIN LOCUINŢE, GENERATE DE ACTIVITĂŢI DE REAMENAJARE ŞI REABILITATARE INTERIOARĂ ŞI/SAU EXTERIOARĂ A ACESTORA" ŞI ALEGEREA MODALITĂŢII DE GESTIUNE A SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE AL MUNICIPIULUI RÂMNICU SĂRAT PENTRU ACTIVITĂŢILE MENŢIONATE ANTERIOR - VEZI ANUNȚ

 


26.06.2017 - Anunț de informare și consultare publică - Primăria municipiului Râmnicu Sărat cu sediul în str. N. Balcescu, nr. 1, informează publicul cu privire la implicarea acestuia in etapa anuntarii intentiei de elaborare a propunerii primei variante pentru documentatia tehnica "Plan Urbanistic Zonal - construire spalatorie auto self service", în strada Horia, nr. 9, municipiul Râmnicu Sărat - Vezi Anunț - Vezi Regulament de urbanism - Vezi Plan de reglementări urbanistice - Vezi raport informare


25.05.2017 - ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC ZONAL NECESAR REALIZĂRII UNEI ZONE CU 12 APARTAMENTE PENTRU TINERII SPECIALIŞTI ÎN SĂNĂTATE, DESTINATE ÎNCHIRIERII, DIN STR. PĂCII NR.9, MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT, JUDEŢUL BUZĂU - Vezi Anunț de Informare și Consultare Publică -  Vezi raport de Informare și Consultare publică - propuneri - Vezi Certificat de Urbanism - Vezi PUZ


10.05.2017 - Minută a ședinței de dezbatere publică a proiectului de hotărâre privind majorarea tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare din Municipiul Râmnicu Sărat - Vezi Minută - Vezi proces verbal


26.04.2017 - Proces verbal Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoștința publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă a Municipiului Râmnicu Sărat - Vezi Proces Verbal


26.04.2017 - ANUNT CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND MAJORAREA TARFIFELOR PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE SALUBRIZARE DIN MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT - Vezi Anunț


26.04.2017 - Proces verbal Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoștința publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea Registrului Local al Spațiilor Verzi din intravilanul Municipiului Râmnicu Sărat - Vezi Proces Verbal


26.04.2017 - RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind majorarea tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare din Municipiul Râmnicu Sărat - Vezi Raport


 25.04.2017 - Proces verbal Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoștința publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Râmnicu Sărat 2014 - 2023 (Revizuită) - Vezi Proces verbal


25.04.2017 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoștința publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind activitățile de tăiere, transport și valorificare a lemnului rezultat din spațiile verzi și alte terenuri din afara fondului forestier național, situate în intravilanul Municipiului Râmnicu Sărat - Vezi Proces verbal


30.03.2017 - Minută a ședinței de dezbatere publică privind proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune pentru energie durabilă a Municipiului Râmnicu Sărat - Vezi Minută și Proces Verbal


30.03.2017 - Minută a ședinței de dezbatere publică privind proiectul de hotărâre privind aprobarea Registrului Local al Spațiilor Verzi din intravilanul Municipiului Râmnicu Sărat - Vezi Minută și Proces Verbal


29.03.2017 - Minută a ședinței de dezbatere publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Râmnicu Sărat 2014 - 2023 (Revizuită) - Vezi Minută și Proces Verbal de afișare


29.03.2017 - Minută a ședinței de dezbatere publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind activitățile de tăiere, transport și valorificare a lemnului rezultat din spațiile verzi și alte terenuri din afara fondului forestier național situate în intravilanul Municipiului Râmnicu Sărat - Vezi Minută și Proces Verbal de afișare


16.03.2017 - Anunț consultare publică - Vezi Anunț - Proiect de hotărâre privind aprobarea Registrului Local al Spațiilor Verzi din intravilanul Municipiului Râmnicu Sărat - Vezi ProiectRegistrul spațiilor verzi Suprafețe - Registru copaci Centralizator - Parte desenată - Registrul Spațiilor Verzi (format Autocad și arhivat) - Descarcă Registru


16.03.2017 - Anunț consultare publică - Vezi Anunț -  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă (PAED) al Municipiului Râmnicu Sărat pentru perioada 2015 - 2020 - Vezi Proiect - PLAN DE ACȚIUNE PENTRU ENERGIE DURABILĂ AL MUNICIPIULUI RÂMNICU SĂRAT 2015-2020 - Vezi Plan


15.03.2017 - Anunț consultare publică - STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI RÂMNICU SĂRAT 2014 – 2023 (revizuită) - Vezi Anunț Consultare - Vezi Strategie


15.03.2017 - Anunț consultare publică - Regulament privind activitățile de tăiere, transport și valorificare a lemnului rezultat din spațiile verzi și alte terenuri din afara fondului forestier național situate în intravilanul Municipiului Râmnicu Sărat - Vezi Anunț Consultare - Vezi Regulament


14.03.2017 - PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL SI SERVICII, Str. Maior Nedelcu, Mun. Rm. Sărat, Jud. BuzăuAnunț de informare și consultare publică - Vezi Memoriu General și Regulament local de urbanism aferent P.U.Z. - Vezi piese desenate

 

 

10.03.2017 - PLAN URBANISTIC ZONAL STRADA BISOCA, NUMAR 25, MUNICIPIUL RAMNICU SARAT, JUDETUL BUZAU - Anunț de informare și consultare publică - Vezi Memoriu General și Regulament local de urbanism aferent P.U.Z. - Vezi piese desenate

 

08.03.2017 - PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE SERVICE AUTO CU SPATIU COMERCIALIZARE PIESE, Str. Păcii, Mun. Rm. Sărat, jud. Buzău - Anunț de informare și consultare publică - Vezi Memoriu General - Vezi Regulament local de urbanism aferent P.U.Z. - Vezi piese desenate


02.03.2017 - MINUTĂ A CONSULTĂRII PUBLICE PRIVIND PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE CONSTITUIRE, FUNCŢIONARE ŞI ORGANIZARE A COMISIEI DE ANALIZĂ A SPAŢIILOR CU DESTINAŢIA DE SEDIU - PARTIDE POLITICE, RESPECTIV A CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE ŞI SELECŢIE PENTRU STABILIREA ORDINII DE PRIORITATE ÎN SOLUŢIONAREA CERERILOR DE ATRIBUIRE A UNUI SPAŢIU CU DESTINAŢIA DE SEDIU- PARTID POLITIC, LA NIVELUL MUNICIPIULUI RÂMNICU SĂRAT - Vezi Minută

 


23.02.2017 - Minută a consultării publice privind Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Râmnicu Sărat - Vezi Minută - Vezi Proces Verbal de afișare Minută


09.02.2017 - ANUNŢ DE INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLICĂ A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE CONSTITUIRE, FUNCŢIONARE ŞI ORGANIZARE A COMISIEI DE ANALIZĂ A SPAŢIILOR CU DESTINAŢIA DE SEDIU - PARTIDE POLITICE, RESPECTIV A CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE ŞI SELECŢIE PENTRU STABILIREA ORDINII DE PRIORITATE ÎN SOLUŢIONAREA CERERILOR DE ATRIBUIRE A UNUI SPAŢIU CU DESTINAŢIA DE SEDIU - PARTID POLITIC, LA NIVELUL MUNICIPIULUI RÂMNICU SĂRAT - Vezi Anunț - Vezi Proiect


  09.02.2017 - ANUNŢ DE INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLICĂ A PLANULUI DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ AL MUNICIPIULUI RÂMNICU SĂRAT - Vezi Anunț - Vezi Plan - Vezi Piese Desenate