Legea 52/2003 - transparenţa decizională în administraţia publică - 2017 Imprimare Email
Legea 52/2003
Scris de Pruteanu Sabina   

 Raport de evaluare a implementării Legii 52/2003 în anul 2016

DESCARCĂ

 

   - Legea nr. 52/2003 - DESCARCĂ 


- Dispoziție nr. 1479/04.11.2016 - privind desemnarea doamnei PRUTEANU SABINA-ELENA - consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent in cadrul Compartimentului Contencios Administrativ si Juridic - Birou Contencios Administrativ si Juridic si Registrul Agricol din cadrul aparatului de specialitate a primarului Municipiului Rm.Sarat ca responsabil, din partea conducerii Municipiului Rm.Sarat, pentru relatia cu societatea civila, in conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica - Vezi dispoziție


 Anunțuri importante - transparență decizională în administrația publică - 2017

 

 

 

 

22.12.2017 - Anunț consultare și dezbatere publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Municipiului Râmnicu Sărat pe anul 2018 pe Secţiuni de Funcţionare şi Dezvoltare - Vezi Anunț - Vezi Proiect de hotărâre


 18.12.2017 - Anunț consultare și dezbatere publică a proiectului de hotărâre pentru aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală la nivelul Municipiului Râmnicu Sărat elaborată ca urmare a implementării proiectului "Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală şi înfiinţarea unui Grup de Acţiune Locală la nivelul Municipiului Râmnicu Sărat", depus în cadrul POCU 2014-2020, Axa prioritară 5 - Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunităţii, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei, Obiectivul specific: 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate (romă şi nonromă) în oraşe/municipii cu peste 20.000 de locuitori, prin implementarea de măsuri integrate în contextul mecanismului de Dezvoltare Locală sub Responsabilitatea Comunităţii, cod de proiect MySMIS 114204 - Vezi Anunț - Anexa 1 - Anexa 2 - Anexa 3 - Anexa 4 - Anexa 5 - Anexa 6 - Anexa 7 - Anexa 8 - Anexa 9 - Anexa 10 - Anexa 11 - Anexa 12 - Anexa 13 - Anexa 14 - Anexa 15 - Anexa 16 - Anexa 17 - Anexa 18 - Anexa 19 - Anexa 20 - Anexa 21 - Anexa 22 - Anexa 23 - Anexa 24 - Anexa 25 - Anexa 26 - Anexa 27 - Anexa 28 - Anexa 29 - Anexa 30 - Anexa 31 - Anexa 32 - Anexa 33 (SDL) - Vezi Contract de prestări servicii nr. 22464/13.10.2017 aferent proiectului "ELABORAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA SI INFIINTAREA UNUI GRUP DE ACTIUNE LOCALA LA NIVELUL MUNICIPIULUI RAMNICU SARAT"


18.12.2017 - Proces Verbal încheiat cu prilejul finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoştinţă publică a proiectului de hotărâre hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi a Regulamentului Local de Urbanism pentru lucrarea "Construire spălătorie auto self service" în strada Horia nr. 9, municipiul Râmnicu Sărat, judeţul Buzău - Vezi Proces Verbal


27.11.2017 - Proces Verbal încheiat cu prilejul finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoştinţă publică a proiectului de hotărâre hotărâre privind aprobarea taxelor anuale de studiu practicate de Şcoala Populară de Arte - ramură de activitate culturală a Centrului Cultural " Florica Cristoforeanu" - Vezi Proces verbal


27.11.2017 - Proces Verbal  încheiat cu prilejul finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoştinţă publică a proiectului de hotărâre hotărâre privind aprobarea Regulamentului de înfiinţare, organizare şi funcţionare a asociaţiilor de proprietari - Vezi Proces verbal


17.11.2017 - Proces Verbal Încheiat cu prilejul finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr.52/2003, de aducere la cunoştinţă publică a Proiectului de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora ce se vor aplica în anul 2018 în Municipiul Râmnicu Sărat - Vezi Proces verbal


14.11.2017 - Proces Verbal Încheiat cu prilejul finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr.52/2003, de aducere la cunoştinţă publică a Proiectului de hotărâre privind privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi a Regulamentului Local de Urbanism pentru lucrarea "Construire spălătorie auto self service", în strada Horia nr.  9, municipiul Râmnicu Sărat, judeţul Buzău - Vezi Proces verbal


09.11.2017 - Minuta dezbaterii publice a proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi a Regulamentului Local de Urbanism pentru lucrarea "Construire spălătorie auto self service", în strada Horia nr. 9, municipiul Râmnicu Sărat, judeţul Buzău - Vezi Minuta - Vezi Proces verbal de afișare


03.11.2017 - ANUNȚ CONSULTARE ȘI DEZBATERE PUBLICĂ A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ŞI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM PENTRU LUCRAREA "CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO SELF SERVICE" ÎN STRADA HORIA NR.-UL 9, MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT, JUDEŢUL BUZĂU - Vezi Anunț - Vezi Proiect


01.11.2017 - Proces Verbal Încheiat cu prilejul finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr.52/2003, de aducere la cunoştinţă publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea taxelor anuale de studiu practicate de Şcoala Populară de Arte - ramură de activitate culturală a Centrului Cultural, Florica Cristoforeanu. - Vezi Proces Verbal


01.11.2017 - Proces Verbal Încheiat cu prilejul finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr.52/2003, de aducere la cunoştinţă publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de înfiinţare, organizare şi funcţionare a asociaţiilor de proprietari. - Vezi Proces Verbal


 25.10.2017 - MINUTA DEZBATERII PUBLICE A PROIECTULUI DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA TAXELOR ANUALE DE STUDIU PRACTICATE DE ŞCOALA POPULARĂ DE ARTE - RAMURĂ DE ACTIVITATE CULTURALĂ A CENTRULUI CULTURAL "FLORICA CRISTOFOREANU" - Vezi Minuta - Vezi Proces Verbal de afișare


25.10.2017 - Proces Verbal Încheiat cu prilejul finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr.52/2003, de aducere la cunoştinţă publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent, pentru lucrarea "Extindere parter la construcţie existentă C1 pentru spaţii cu funcţiuni complementare zonei de locuit, anexă cabinet stomatologic!" în municipiul Râmnicu Sărat, strada Fundătura Independenţei nr. 1, judeţul Buzău - Vezi Proces Verbal


25.10.2017 - MINUTA DEZBATERII PUBLICE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ÎNFIINŢARE, ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A ASOCIAŢIILOR DE PROPRIETARI - Vezi Minută - Vezi Proces Verbal de afișare


20.10.2017 - Proces Verbal Încheiat cu prilejul finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoştinţă publică a proiectului de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de atestare a persoanelor fizice care doresc să obţină calitatea de administrator de imobile şi autorizarea persoanelor juridice specializate pentru activitatea de administrare a imobilelor - Vezi Proces Verbal


Anunț - privind modificarea anexelor nr. 1, 2 si 3, privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozite si taxele locale si alte taxe asimilate acestora ce se vor aplica in anul 2018 in Municipiul Râmnicu Sarat, ca urmare a modificarii cadrului legislativ in domeniul fiscal, prin Legea nr. 209/03.11.2017 si O.U.G. nr. 79/08.11.2017 - Vezi Anunț și Raport de specialitate - Vezi Anexa Nr.1 - Vezi Anexa nr.2 - Vezi Anexa nr.3

 

17.10.2017 - Proces Verbal încheiere procedură de consultare publică cu privire la Proiectul de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora ce se vor aplica în anul 2018 în Municipiul Râmnicu Sărat - Vezi Proces verbal


16.10.2017 - Anunț consultare și dezbatere publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea taxelor anuale de studiu practicate de Școala Populară de Arte - ramură de activitate culturală a Centrului Cultural "Florica Cristoforeanu" - Vezi Anunț


16.10.2017 - Anunț consultare și dezbatere publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Înființare, Organizare și Funcționare a Asociațiilor de Proprietari - Vezi Anunț


12.10.2017 - MINUTA DEZBATERII PUBLICE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA NIVELURILOR PENTRU VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE ŞI ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA CE SE VOR APLICA ÎN ANUL 2018 ÎN MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT - Vezi Minută - Vezi Proces Verbal de afișare


09.10.2017 - Proces Verbal - Încheiat cu prilejul finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr.52/2003, de aducere la cunoştinţă publică a proiectului de hotărâre privind modificarea art. 196 din Regulamentul consolidat şi armonizat al serviciului de alimentare cu apă şi canlizare, aprobat prin hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008", nr. 12/29.05.2009, referitor la cantitatea de apă meteorică preluată de reţeaua de canalizare din municipiul Râmnicu Sărat şi implicit modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008", în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre şi S.C. Compania de Apă S.A. Buzău - Vezi Proces Verbal


05.10.2017 - Anunț consultare și dezbatere publică a Proiectului de Hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora ce se vor aplica în anul 2018 în Municipiul Râmnicu Sărat - Vezi Anunț și Proiect de Hotărâre


20.09.2017 - MINUTA DEZBATERII PUBLICE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRlVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE ATESTARE A PERSOANELOR FIZICE CARE DORESC SĂ OBȚIINĂ CALITATEA DE ADMINISTRATOR DE IMOBILE ŞI AUTORIZAREA PERSOANELOR JURIDICE SPECIALIZATE PENTRU ACTlVITATEA DE ADMINISTRARE A IMOBILELOR - Vezi Minută - Vezi Proces Verbal de afișare


20.09.2017 - Minuta dezbaterii publice a proiectului de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal și a regulamentului local de urbanism aferent pentru lucrarea "Extindere parter la construcție existantă C1pentru spații cu funcții complementare zonei de locuit, anexă cabinet stomatologic" în Municipiul Râmnicu Sărat, str. Fdt. Independenței, nr.1, jud. Buzău - Vezi Minută - Vezi Proces Verbal de afișare


14.09.2017 - ANUNȚ CONSULTARE ȘI DEZBATERE PUBLICĂ A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ŞI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT PENTRU LUCRAREA "EXTINDERE PARTER LA CONSTRUCŢIE EXISTENTĂ C1 PENTRU SPAŢII CU FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE ZONEI DE LOCUIT, ANEXĂ CABINET STOMATOLOGIC" ÎN MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT, STRADA FUNDĂTURA INDEPENDENŢEI NR. 1, JUDETUL BUZĂU - VEZI ANUNȚ ȘI PROIECT


11.09.2017 - ANUNȚ CONSULTARE ȘI DEZBATERE PUBLICĂ A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRlVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE ATESTARE A PERSOANELOR FIZICE CARE DORESC SĂ OBȚIINĂ CALITATEA DE ADMINISTRATOR DE IMOBILE ŞI AUTORIZAREA PERSOANELOR JURIDICE SPECIALIZATE PENTRU ACTlVITATEA DE ADMINISTRARE A IMOBILELOR - VEZI ANUNȚ ȘI PROIECT


08.09.2017 - MINUTA DEZBATERII PUBLICE A PROIECTULUI DE HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ART.196 DIN REGULAMENTUL CONSOLIDAT ŞI ARMONIZAT AL SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE, APROBAT PRIN HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "BUZĂU 2008" NR. 12/29.05.2009, REFERITOR LA CANTITATEA DE APĂ METEORICĂ PRELUATĂ DE REŢEAUA DE CANALIZARE DIN MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT ŞI IMPLICIT MODIFICAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE ÎNCHEIAT ÎNTRE ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "BUZĂU 2008", ÎN NUMELE ŞI PE SEAMA UNITĂŢILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE MEMBRE ŞI S.C. COMPANIA DE APĂ S.A. BUZĂU - Vezi Minută


29.08.2017 - Anunț dezbatere publică - Proiect de hotărâre privind modificarea art.196 din Regulamentul consolidat si armonizat al Serviciului de alimentare cu apa si canalizare, aprobat prin Hotararea Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau 2008" nr.12/29.05.2009, referitor la cantitatea de apa meteorica preluata de reteaua de canalizare din Municipiul Rm. Sarat si implicit modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare incheiat intre Asociatia de Dezvoltare lntercomunitara "Buzau 2008", in numele si pe seama unitatilor administrativ - teritoriale membre, si S.C COMPANIA DE APA S.A. BUZAU - Vezi Proiect


 31.07.2017 - Proces verbal de afișare în vederea consultării a Minutei dezbaterii publice a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului Local de Urbanism aferent pentru lucrarea "Construcție locuință P+E" în Municipiul Râmnicu Sărat, str. Bisoca nr. 25, jud. Buzău - Vezi Proces Verbal - Vezi Minută - Vezi Proces Verbal finalizare procedură aducere la cunoștință proiect PUZ


21.07.2017 - ANUNȚ DE CONSULTARE ȘI DEZBATERE PUBLICĂ - A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ŞI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT, PENTRU LUCRAREA "CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+E" ÎN MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT, STRADA BISOCA NR. 25, JUDEŢUL BUZĂU - Vezi Anunț de consultare și dezbatere publică - Vezi PUZ str. Bisoca nr. 25 cu documentația de avizare și planșe


21.07.2017 - Minuta dezbaterii publice a proiectului hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate în vederea atribuirii serviciului public de salubrizare al Municipiului Râmnicu Sărat - Vezi Minută și Proces Verbal de afișare - Proces verbal de finalizare procedură aducere la cunoștință proiect


13.07.2017 - ANUNȚ CONSULTARE ȘI DEZBATERE PUBLICĂ - A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE ÎN VEDEREA ATRIBUIRII SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE AL MUNICIPIULUI RÂMNICU SĂRAT PENTRU ACTIVITĂŢILE PRIVIND "COLECTAREA SEPARATA ŞI TRANSPORTUL SEPARAT AL DEŞEURILOR MUNICIPALE ŞI AL DEŞEURILOR SIMILARE PROVENIND DIN ACTIVITĂŢI COMERCIALE DIN INDUSTRIE ŞI INSTITUŢII, INCLUSIV FRACŢII COLECTATE SEPARAT, FĂRĂ A ADUCE ATINGERE FLUXULUI DE DEŞEURI DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI ELECTRONICE, BATERII ŞI ACUMULATORI ŞI "COLECTAREA ŞI TRANSPORTUL DEŞEURILOR PROVENITE DIN LOCUINŢE, GENERATE DE ACTIVITĂŢI DE REAMENAJARE ŞI REABILITATARE INTERIOARĂ ŞI/SAU EXTERIOARĂ A ACESTORA" ŞI ALEGEREA MODALITĂŢII DE GESTIUNE A SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE AL MUNICIPIULUI RÂMNICU SĂRAT PENTRU ACTIVITĂŢILE MENŢIONATE ANTERIOR - VEZI ANUNȚ  - Proces verbal de finalizare procedură aducere la cunoștință proiect 


10.05.2017 - Minută a ședinței de dezbatere publică a proiectului de hotărâre privind majorarea tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare din Municipiul Râmnicu Sărat - Vezi Minută - Vezi proces verbal


26.04.2017 - Proces verbal Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoștința publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă a Municipiului Râmnicu Sărat - Vezi Proces Verbal


26.04.2017 - ANUNT CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND MAJORAREA TARFIFELOR PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE SALUBRIZARE DIN MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT - Vezi Anunț


26.04.2017 - Proces verbal Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoștința publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea Registrului Local al Spațiilor Verzi din intravilanul Municipiului Râmnicu Sărat - Vezi Proces Verbal


26.04.2017 - RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind majorarea tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare din Municipiul Râmnicu Sărat - Vezi Raport


 25.04.2017 - Proces verbal Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoștința publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Râmnicu Sărat 2014 - 2023 (Revizuită) - Vezi Proces verbal


25.04.2017 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoștința publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind activitățile de tăiere, transport și valorificare a lemnului rezultat din spațiile verzi și alte terenuri din afara fondului forestier național, situate în intravilanul Municipiului Râmnicu Sărat - Vezi Proces verbal


30.03.2017 - Minută a ședinței de dezbatere publică privind proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune pentru energie durabilă a Municipiului Râmnicu Sărat - Vezi Minută și Proces Verbal


30.03.2017 - Minută a ședinței de dezbatere publică privind proiectul de hotărâre privind aprobarea Registrului Local al Spațiilor Verzi din intravilanul Municipiului Râmnicu Sărat - Vezi Minută și Proces Verbal


29.03.2017 - Minută a ședinței de dezbatere publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Râmnicu Sărat 2014 - 2023 (Revizuită) - Vezi Minută și Proces Verbal de afișare


29.03.2017 - Minută a ședinței de dezbatere publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind activitățile de tăiere, transport și valorificare a lemnului rezultat din spațiile verzi și alte terenuri din afara fondului forestier național situate în intravilanul Municipiului Râmnicu Sărat - Vezi Minută și Proces Verbal de afișare


16.03.2017 - Anunț consultare publică - Vezi Anunț - Proiect de hotărâre privind aprobarea Registrului Local al Spațiilor Verzi din intravilanul Municipiului Râmnicu Sărat - Vezi ProiectRegistrul spațiilor verzi Suprafețe - Registru copaci Centralizator - Parte desenată - Registrul Spațiilor Verzi (format Autocad și arhivat) - Descarcă Registru - Raport de specialitate


16.03.2017 - Anunț consultare publică - Vezi Anunț -  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă (PAED) al Municipiului Râmnicu Sărat pentru perioada 2015 - 2020 - Vezi Proiect - PLAN DE ACȚIUNE PENTRU ENERGIE DURABILĂ AL MUNICIPIULUI RÂMNICU SĂRAT 2015-2020 - Vezi Plan


15.03.2017 - Anunț consultare publică - STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI RÂMNICU SĂRAT 2014 – 2023 (revizuită) - Vezi Anunț Consultare - Vezi Strategie


15.03.2017 - Anunț consultare publică - Regulament privind activitățile de tăiere, transport și valorificare a lemnului rezultat din spațiile verzi și alte terenuri din afara fondului forestier național situate în intravilanul Municipiului Râmnicu Sărat - Vezi Anunț Consultare - Vezi Regulament


02.03.2017 - MINUTĂ A CONSULTĂRII PUBLICE PRIVIND PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE CONSTITUIRE, FUNCŢIONARE ŞI ORGANIZARE A COMISIEI DE ANALIZĂ A SPAŢIILOR CU DESTINAŢIA DE SEDIU - PARTIDE POLITICE, RESPECTIV A CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE ŞI SELECŢIE PENTRU STABILIREA ORDINII DE PRIORITATE ÎN SOLUŢIONAREA CERERILOR DE ATRIBUIRE A UNUI SPAŢIU CU DESTINAŢIA DE SEDIU- PARTID POLITIC, LA NIVELUL MUNICIPIULUI RÂMNICU SĂRAT - Vezi Minută


23.02.2017 - Minută a consultării publice privind Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Râmnicu Sărat - Vezi Minută - Vezi Proces Verbal de afișare Minută


09.02.2017 - ANUNŢ DE INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLICĂ A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE CONSTITUIRE, FUNCŢIONARE ŞI ORGANIZARE A COMISIEI DE ANALIZĂ A SPAŢIILOR CU DESTINAŢIA DE SEDIU - PARTIDE POLITICE, RESPECTIV A CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE ŞI SELECŢIE PENTRU STABILIREA ORDINII DE PRIORITATE ÎN SOLUŢIONAREA CERERILOR DE ATRIBUIRE A UNUI SPAŢIU CU DESTINAŢIA DE SEDIU - PARTID POLITIC, LA NIVELUL MUNICIPIULUI RÂMNICU SĂRAT - Vezi Anunț - Vezi Proiect


  09.02.2017 - ANUNŢ DE INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLICĂ A PLANULUI DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ AL MUNICIPIULUI RÂMNICU SĂRAT - Vezi Anunț - Vezi Plan - Vezi Piese Desenate