Viceprimar

   Prof. Torcarescu Ştefan

INFORMAŢII VICEPRIMAR - MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT

APARTENENŢA POLITICĂ - P.S.D.

 

Print E-mail

 

ATRIBUŢIILE VICEPRIMARILOR CONFORM LEGII nr: 215/2001 REPUBLICATĂ, ACTUALIZATĂ

ART. 57

    (1) Comunele, oraşele şi municipiile au câte un primar şi un viceprimar, iar municipiile reşedinţă de judeţ au un primar şi 2 viceprimari, aleşi în condiţiile legii.

    (2) Viceprimarul este subordonat primarului şi înlocuitorul de drept al acestuia, care îi poate delega atribuţiile sale.

    (3) Viceprimarul este ales cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie, din rândul membrilor acestuia.

 

 

 

Last Updated on Friday, 01 September 2017 18:28