Alegeri Euro 2019

Modelul cererii de înscriere în listele electorale speciale, care se face de către alegătorul comunitar la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European - Descarcă


 Modelul declaraţiei pe propria răspundere care se prezintă de către persoana eligibila comunitar la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European - Descarcă


 

 

 Viceprimar

   Prof. Torcarescu Ştefan

INFORMAŢII VICEPRIMAR - MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT

APARTENENŢA POLITICĂ - P.S.D.

 

Imprimare Email

 

ATRIBUŢIILE VICEPRIMARILOR CONFORM LEGII nr: 215/2001 REPUBLICATĂ, ACTUALIZATĂ

ART. 57

    (1) Comunele, oraşele şi municipiile au câte un primar şi un viceprimar, iar municipiile reşedinţă de judeţ au un primar şi 2 viceprimari, aleşi în condiţiile legii.

    (2) Viceprimarul este subordonat primarului şi înlocuitorul de drept al acestuia, care îi poate delega atribuţiile sale.

    (3) Viceprimarul este ales cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie, din rândul membrilor acestuia.

 

 

 

Ultima actualizare în Vineri, 01 Septembrie 2017 18:28