Imprimare Email

Societatea Comerciala Transport Urban de Călători este subordonată Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat. Societatea prestează servicii către populaţie, principala activitate fiind transportul de persoane în municipiu.

 

          SCURT ISTORICtopmain

 

  Anii '60 au marcat începutul timid al activităţii de transport public în Râmnicu Sărat, cursele efectuându-se cu 3 microbuze marca TV pe câteva trasee. În 1965 existau deja 3 autobuze pe traseele din interiorul oraşului.

  Începând cu 1969 -1970, transportul public devine o activitate de sine stătătoare prin înfiinţarea Întreprinderii Judeţene de Transport Local Buzău (IJTL Buzău) ce efectua activităţi de transport călători în Râmnicu Sărat. În comunele limitrofe activitatea de transport o desfăşura ITA sau cum se spunea IRTA care în acest scop avea stabilite peste 20 trasee, parcul auto includea 20-30 mijloace de transport în comun în special autobuze UDM, iar numărul total de personal era de cca. 200 angajaţi.

 

  La 5 sept 1980, prin decizia Consiliului Popular al Jud. Buzău transmite în administrarea Consiliul Popular al Oraşului Râmnicu Sărat serviciu propriu de transport din Râmnicu Sărat însă sub jurisdicţia IJTL Buzău.

 

  La 1 februarie 1991, IJTL Buzău îşi încetează activitatea şi activul ei este preluat de TRANSMAR SA Buzău, nou înfiinţată pentru transport marfă, getax şi transport mixt persoane - marfă.

 

  La 4 aprilie 1991, se înfiinţează TRANSBUZ SA care preia activitatea de transport persoane şi deci şi coloana auto de transport persoane din Rm. Sărat. Ca urmare TRANSMAR SA şi TRANSBUZ SA ambele având sediul central la Buzău, prima ca proprietar şi a doua ca unic transportator judeţean dependent de Consiliul Judeţean Buzău, împart terenul şi clădirea din Râmnicu Sărat şi activitatea de transport se împarte între cele două societăţi de transport marfă şi transport persoane. Activitatea de transport local de persoane şi coloana Rm.Sărat este deci preluata pentru câtiva ani de TRANSBUZ SA Buzău care coexista cu TRANSMAR SA pe locul actual al sediului şi pe terenul pe care se află azi cimitirul nou aparţinând ADP Rm.Sărat. La acel moment mijloacele fixe aflate în proprietatea TRANSMAR SA erau numeroase şi absolut necesare desfăşurării unei activităţi de transport. Din păcate azi nu există nici măcar infrastructura edilitară minimă din ce exista în 1990 - rampa auto, pista betonată, ateliere şi anexe, parc rece, depozit carburanţi, pompe alimentare, autocisternă.

 

  În 1991 existau în parcul auto local, 2 microbuze TV35M şi 7 autobuze UDM112 fabricate la Braşov sau Bucureşti.

 

  În 13.10.1994, TRANSBUZ Buzau predă serviciul de transport local şi câteva spaţii pentru reparaţii din Bd.Eroilor nr. 2 către RA ELAST Rm.Sărat – fostul RAGCL sau IGO Rm.Sărat cu toate mijloacele de transport. În urma acestui protocol, sediul se mută pe str. Amurgului la sediul RA ELAST. Anul 1998 este anul în care pe baza H.G. 30/1997 a fost infiinţată S.C. T.U.C. S.A. - actualul transportator public local.

 

  În data de 22.01.1998 se transferă serviciul cu tot personalul acestuia la nou înfiinţata SC TRANSPORT URBAN DE CĂLĂTORI SA Rm.Sărat pe locul actualului sediu din Bdul Eroilor nr.2 adresă neschimbată până astăzi deşi de peste 15 ani case şi instituţii publice înconjoară vechiul sediu. Adresa actuală se află pe str. Col.Anastasescu la capătul acesteia, fiind singura clădire a acestei străzi ce se intersecteaza cu bdul Eroilor.

 

  Între timp, TUC cum i se spune pe scurt, a preluat prin schimb de terenuri şi imobile cu Primăria sau ADP, patrimoniul TRANSMAR dar şi cel al TRANSBUZ dar a rămas cu o suprafaţă de teren foarte mică (cam o treime) comparativ cu ce a avut TRANSBUZ sau ce ar fi necesar (HCL succesive din 1998, 2002, 2004). Avem azi doar 3600 mp teren pe care se află clădirea administrativă şi o hală de reparaţii ce necesită foarte multe îmbunătăţiri.

 

  Societatea Comerciala Transport Urban de Călători este subordonată Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat. Societatea prestează servicii către populaţie, principala activitate fiind transportul de persoane în municipiu.

 

  SC Transport Urban de Călători Râmnicu Sărat este începând din martie 2012 membră a Uniunii Române de Transport Public - URTP - care este asociată la Uniunea Internaţională de Transport Public cu sediul la Bruxelles.

 

Mai multe informaţii puteţi obţine de pe site-ul oficial: http://tucrmsarat.ro/

 

(acest scurt istoric a fost preluat de pe site-ul oficial al S.C. T.U.C. S.A. cu acordul conducerii aceste instituţii)