ANUNŢURI ŞI PROCESE VERBALE - PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE CONSILIU LOCAL AFIŞATE SPRE CONSULTARE PUBLICĂ
Print E-mail

 

 În conformitate cu prevederile Art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională  în administraţia publică locală, aducem la cunoştinţă publică următoarele proiecte de acte normative ce urmează a fi supuse aprobării Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat, în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat.

În tabel aveţi în ordine data afişării, data şedinţei, anunţul care conţine sumarul actelor normative supuse aprobarii şi procesul verbal  de afişare. Dacă doriţi să consultaţi actele normative, o puteţi face la secţiunea Consiliul Local/Proiecte de hotărâri Consiliul Local.


 

   2018    2019    2020
Dată afişare 

Dată şedinţă

C.L. 

Anunţ Proces verbal afişare Dată afişare  Dată şedinţă C.L. Anunţ Proces verbal afişare  Dată afişare  Dată şedinţă C.L.  Anunţ  Proces verbal afişare
05.01.2018 09.01.2018 Descarcă Descarcă 04.01.2019 08.01.2019
Descarcă
Descarcă
   
25.01.2018
31.01.2018
Descarcă
Descarcă
18.01.2019
22.01.2019
Descarcă
Descarcă
   
08.02.2018
12.02.2018
Descarcă
Descarcă
23.01.2019
30.01.2019
Descarcă
Descarcă
     
15.02.2018
19.02.2018
Descarcă
Descarcă
22.02.2019
28.02.2019
Descarcă Descarcă
   
22.02.2018
28.02.2018
Descarcă
Descarcă
22.03.2019
28.03.2019
Descarcă
Descarcă
   
23.02.2018
27.02.2018
Descarcă
Descarcă
12.04.2019
17.04.2019
Descarcă
Descarcă


02.03.2018
06.03.2018
Descarcă
Descarcă
19.04.2019 25.04.2019 Descarcă Descarcă
19.03.2018
20.03.2018
Descarcă
Descarcă
10.05.2019 13.05.2019 Descarcă Descarcă
23.03.2018
29.03.2018
Descarcă
Descarcă
17.05.2019 22.05.2019 Descarcă Descarcă
20.04.2018
26.04.2018
Descarcă
Descarcă
24.05.2019 30.05.2019 Descarcă Descarcă
03.05.2018
04.05.2018
Descarcă
Descarcă
06.06.2019 07.06.2019 Descarcă Descarcă
16.05.2018
17.05.2018
Descarcă
Descarcă
21.06.2019 27.06.2019 Descarcă Descarcă
24.05.2018
30.05.2018
Descarcă
Descarcă
19.07.2019 25.07.2019 Descarcă Descarcă
22.06.2018
28.06.2018
Descarcă
Descarcă
25.07.2019 31.07.2019 Descarcă Descarcă
25.07.2018
31.07.2018
Descarcă
Descarcă
23.08.2019 27.08.2019 Descarcă Descarcă
10.08.2018
13.08.2018
Descarcă
Descarcă
23.08.2019 29.08.2019 Descarcă Descarcă
22.08.2018
23.08.2018
Descarcă
Descarcă
23.08.2018
30.08.2018
Descarcă
Descarcă
28.08.2018
29.08.2018
Descarcă
Descarcă
07.09.2018
12.09.2018
Descarcă
Descarcă
21.09.2018
27.09.2018
Descarcă
Descarcă
11.10.2018
15.10.2018
Descarcă
Descarcă
17.10.2018
18.10.2018
Descarcă
Descarcă
25.10.2018 31.10.2018 Descarcă Descarcă
16.11.2018 20.11.2018 Descarcă Descarcă
23.11.2018 29.11.2018 Descarcă Descarcă
07.12.2018 11.12.2018 Descarcă Descarcă
13.12.2018 14.12.2018 Descarcă Descarcă
14.12.2018 20.12.2018 Descarcă Descarcă
21.12.2018
21.12.2018
Descarcă
Descarcă 

 

   2015    2016    2017
Dată afişare 

Dată şedinţă

C.L. 

Anunţ Proces verbal afişare Dată afişare  Dată şedinţă C.L. Anunţ Proces verbal afişare  Dată afişare  Dată şedinţă C.L.  Anunţ  Proces verbal afişare
23.01.2015  30.01.2015  Descarcă  Descarcă 07.01.2016 08.01.2016 Descarcă Descarcă 25.01.2017 31.01.2017 Descarcă Descarcă
06.02.2015  12.02.2015  Descarcă  Descarcă  22.01.2016 28.01.2016 Descarcă Descarcă 09.02.2017 13.02.2017 Descarcă Descarcă
20.02.2015  27.02.2015  Descarcă  Descarcă  23.02.2016 29.02.2016 Descarcă Descarcă 22.02.2017 28.02.2017 Descarcă Descarcă
25.03.2015  31.03.2015  Descarcă  Descarcă  18.03.2016 23.03.2016 Descarcă Descarcă 02.03.2017 02.03.2017 Descarcă Descarcă
17.04.2015  23.04.2015  Descarcă  Descarcă  25.03.2016 31.03.2016 Descarcă Descarcă 13.03.2017 17.03.2017 Descarcă Descarcă
22.05.2015  28.05.2015  Descarcă  Descarcă  08.04.2016 12.04.2016 Descarcă Descarcă 15.03.2017 15.03.2017 Descarcă Descarcă 
24.06.2015  30.06.2015  Descarcă  Descarcă  21.04.2016 27.04.2016 Descarcă Descarcă 24.03.2017 30.03.2017 Descarcă Descarcă
24.07.2015  30.07.2015  Descarcă  Descarcă  25.05.2016 31.05.2016 Descarcă Descarcă 31.03.2017 04.04.2017 Descarcă Descarcă
07.08.2015  11.08.2015  Descarcă  Descarcă  14.06.2016 15.06.2016 Descarcă Descarcă 21.04.2017 27.04.2017 Descarcă Descarcă

25.08.2015 

31.08.2015 

Descarcă 

Descarcă

24.06.2016 30.06.2016 Descarcă Descarcă 18.05.2017 22.05.2017 Descarcă Descarcă
24.09.2015 30.09.2015 Descarcă Descarcă 12.07.2016 13.07.2016 Descarcă Descarcă 25.05.2017 31.05.2017 Descarcă Descarcă
21.10.2015
27.10.2015
Descarcă
Descarcă
22.07.2016 28.07.2016 Descarcă Descarcă 23.06.2017 29.06.2017 Descarcă Descarcă
12.11.2015
16.11.2015
Descarcă
Descarcă
04.08.2016 08.08.2016 Descarcă Descarcă 13.07.2017 17.07.2017 Descarcă Descarcă
20.11.2015
26.11.2015
Descarcă
Descarcă
25.08.2016 31.08.2016 Descarcă Descarcă 25.07.2017 31.07.2017 Descarcă Descarcă
17.12.2015
23.12.2015
Descarcă
Descarcă
23.09.2016 29.09.2016 Descarcă Descarcă 03.08.2017 07.08.2017 Descarcă Descarcă
25.10.2016 31.10.2016 Descarcă Descarcă 23.08.2017 24.08.2017 Descarcă Descarcă
23.11.2016 29.11.2016 Descarcă Descarcă 25.08.2017 31.08.2017 Descarcă Descarcă
07.12.2016 08.12.2016 Descarcă Descarcă 11.09.2017 15.09.2017 Descarcă Descarcă
12.12.2016 16.12.2016 Descarcă Descarcă 22.09.2017 29.09.2017 Descarcă Descarcă
22.12.2016 28.12.2016 Descarcă Descarcă 06.10.2017 10.10.2017 Descarcă Descarcă
25.10.2017 31.10.2017 Descarcă Descarcă
14.11.2017 15.11.2017 Descarcă Descarcă
23.11.2017 29.11.2017 Descarcă Descarcă
07.11.2017 11.12.2017 Descarcă Descarcă
15.12.2017 22.12.2017 Descarcă Descarcă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2012    2013    2014
Dată afişare 

Dată şedinţă

C.L. 

Anunţ Proces verbal afişare Dată afişare  Dată şedinţă C.L. Anunţ Proces verbal afişare  Dată afişare  Dată şedinţă C.L.  Anunţ  Proces verbal afişare
25.10.2012  31.10.2012  Descarcă  Descarcă  14.01.2013 18.01.2013  Descarcă  Descarcă  24.01.2014  30.01.2014  Descarcă  Descarcă 
19.11.2012  23.11.2012  Descarcă  Descarcă  25.01.2013  31.01.2013  Descarcă Descarcă  04.02.2014  10.02.2014  Descarcă  Descarcă 
23.11.2012  29.11.2012  Descarcă  Descarcă  13.02.2013  18.02.2013  Descarcă  Descarcă  25.03.2014  31.03.2014  Descarcă  Descarcă 
13.12.2012  17.12.2012  Descarcă  Descarcă  22.02.2013  28.02.2013  Descarcă  Descarcă  23.04.2014  29.04.2014  Descarcă  Descarcă 
21.12.2012  27.12.2012  Descarcă  Descarcă  11.03.2013  11.03.2013  Descarcă  Descarcă  05.05.2014 05.05.2014 Descarcă  Descarcă
13.03.2013  14.03.2013  Descarcă  Descarcă  23.05.2014   29.05.2014   Descarcă    Descarcă  
22.03.2013  28.03.2013  Descarcă  Descarcă  24.06.2014  30.06.2014  Descarcă  Descarcă 
01.04.2013  05.04.2013  Descarcă  Descarcă  18.07.2014  31.07.2014  Descarcă  Descarcă 
24.05.2013  30.05.2013  Descarcă  Descarcă  22.08.2014  28.08.2014  Descarcă  Descarcă 
28.05.2013  28.05.2013  Descarcă  Descarcă  29.08.2014  29.08.2014  Descarcă  Descarcă 
21.06.2013  27.06.2013  Descarcă  Descarcă  08.09.2014  11.09.2014  Descarcă  Descarcă 
12.07.2013  18.07.2013  Descarcă  Descarcă  24.09.2014  30.09.2014  Descarcă  Descarcă 
19.07.2013  23.07.2013  Descarcă  Descarcă  22.10.2014  28.10.2014  Descarcă  Descarcă 
23.08.2013  29.08.2013  Descarcă  Descarcă  21.11.2014  27.11.2014  Descarcă  Descarcă 
24.09.2013 30.09.2013 Descarcă Descarcă 12.12.2014  12.12.2014  Descarcă  Descarcă 
16.10.2013 17.10.2013 Descarcă Descarcă 12.12.2014  16.12.2014  Descarcă  Descarcă 
18.10.2013  31.10.2013  Descarcă Descarcă 16.12.2014  22.12.2014  Descarcă  Descarcă 
05.11.2013 08.11.2013 Descarcă Descarcă
22.11.2013  28.11.2013  Descarcă  Descarcă 
12.12.2013  17.12.2013 Descarcă Descarcă
13.12.2013  19.12.2013  Descarcă Descarcă 
23.12.2013  23.12.2013  Descarcă Descarcă
23.12.2013  24.12.2013  Descarcă Descarcă
Last Updated on Friday, 23 August 2019 17:52